Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

Wznowienie postępowania dotkniętego nieważnością

Tomasz Zawiślak
25.08.2009 13:45:48

Skarżący domaga się wznowienia postępowania "zakończonego prawomocnym wyrokiem SR w ..." jako podstawę wznowienia wskazując, iż w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona.
Z uzasadnienia wynika, że w sprawie orzekał też sąd II instancji - apelacja skarżącego (wówczas powoda) została oddalona. W sprawie orzekał sędzia tego sądu, ale zdaniem skarżacego było to niezgodne z podziałem czynności ustalanym przez Kolegium SO. Twierdzenia skarżącego w tym zakresie są trochę mętne, ale wynika z nich że chodzi mu o to że ten sedzia nie powinien dostać tej sprawy i jej prowadzić.

Dwa pytanka:
1. Czy to jest podstawa wznowienia, o której mowa w art. 401 pkt 1 kpc? Jeżeli nie, to czy należałoby odrzucić skargę na podstawie art. 410 par. 1 kpc w zw. z art. 409 kpc?

2. Jaki sąd jest właściwy w świetle art. 405 zd. 1 kpc? Czy w ogóle można wznowić postępowanie z powodu nieważności postępowania - tylko w I instancji, jeżeli sprawa toczyła się w II instancji? Przy przyjęciu takiej możliwości powstaje problem, co dzieje się z wyrokiem Sądu II instancji? W badanej sprawie wyrok ten oprócz formułki "oddala apelację" zawiera też rozstrzygnięcie o kosztach procesu ("zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej...".

Będę wdzięczny za każdą podpowiedź - nawet bardzo krótką... A może taki watek już był?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.