Sobota, 09 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5766
Sobota, 09 grudnia 2023

Forum sędziów

Premia czy dyskryminacja

Johnson
15.09.2009 11:17:51

Stan faktyczny:
Bank wydaje regulamin konkursu dla pracowników na rok 2008. W regulaminie mowa o tym że o ile dana placówka osiągnie w 2008 roku jakiś tam wynik finansowy to pracownikom danej placówki przysługuje nagroda pieniężna. Regulamin wskazuje jak obliczyć nagrodę. Rozstrzygnięcie konkursu mam mieć miejsce do 31 stycznia 2009. Wypłacenie nagród ma mieć miejsce w miesiącu następnym po miesiącu ogłoszenia wyników
Regulamin zawiera również postanowienie że nagroda nie będzie wypłacona osobom które w dniu wręczenia nagród nie są już pracownikami banku lub znajdują się w okresie wypowiedzenia.
Pracownik X pracujący w 2008 roku w placówce która uzyskała wymagany wynik finansowy. Stosunek prascy rozw1iązuje się z dniem 4 lutego 2009 roku za porozumieniem stron (??!!!).

I co może biedny miś, tj. pracownik by dostać tę nagrodę (pieniążki)?
1. nic
2. powództwo o wypłatę nagrody z argumentacją że "reduktor" polegający tylko na tym, że ktoś nie jest pracownikiem - w chwili wypłaty ma charakter dyskryminujący, a nadto że prawo to nagrody zostało nabyte w dniu 31 stycznia 2009 roku;
3. powództwo o odszkodowanie z art. 18 [3d] kp w związku z art. 18 [3c] kp w wysokości równowartości nagrody

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.