Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

wniosek o uzasadnienie wyroku nakazowego

suzana22
23.10.2009 11:10:02

Co zrobilibyście w sytuacji, gdy:
wydano wyrok nakazowy w sprawie o wykroczenie i w terminie siedmiodniowym od jego otrzymania policja, (czyli podmiot kwalifikowany przecież), składa wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku nakazowego?

Na jakiej podstawie prawnej odmówić przyjęcia tego wniosku? a może nie odmawiać, napisać, doręczyć i ... now właśnie i co dalej?

Może ktoś już to przerabiał w praktyce...
(Delikatne telefoniczne uświadomienie, że od nakazowego to sprzeciw, nie odniosło skutku, bo,... no powiedzmy, że z autorem wniosku nie mają kontaktu )

Darkside
23.10.2009 11:14:37

W żadnym wypadku nie pisać uzasadnienia .

Są 2 opcje :

Albo bez wzywania odmówić sporządzenia uzasadnienia bowiem ustawa nie przewiduje uzasadniania wyroku nakazowego .... albo wezwać do wskazania czy to sprzeciw czy wniosek o uzasada pod rygorem potraktowania jako wniosek, potem pogonić ... ( u mnie w okręgu raczej ta 2 opcja).

suzana22
23.10.2009 11:16:10

"Darkside" napisał:

W żadnym wypadku nie pisać uzasadnienia .

Są 2 opcje :

Albo bez wzywania odmówić sporządzenia uzasadnienia bowiem ustawa nie przewiduje uzasadniania wyroku nakazowego .... albo wezwać do wskazania czy to sprzeciw czy wniosek o uzasada pod rygorem potraktowania jako wniosek, potem pogonić ... ( u mnie w okręgu raczej ta 2 opcja).


Pierwsza opcja mi się podoba bardziej, ale ta podstawa prawna...

Darkside
23.10.2009 11:21:24

przepisy o nakazowym to post. szczególne, skoro jako jedyny środek odwoławczy od wyroku nak. przewidują sprzeciw , to jako wyjątkowe winny być interpretowane wąsko :neutral:

censor
23.10.2009 12:07:47

A ja bym bez dodatkowych ceregieli potraktował jako sprzeciw, bo w terminie zakreślonym do wniesienia sprzeciwu wpłynęło pismo które wskazjue na wolę strony. Co myślicie o tym?

ossa
23.10.2009 12:12:58

"censor" napisał:

A ja bym bez dodatkowych ceregieli potraktował jako sprzeciw, bo w terminie zakreślonym do wniesienia sprzeciwu wpłynęło pismo które wskazjue na wolę strony. Co myślicie o tym?


Jeden mój kolega, co to siedzi na przeciwko mnie, mówi dokładnie tak samo

Darkside
23.10.2009 12:14:47

"censor" napisał:

A ja bym bez dodatkowych ceregieli potraktował jako sprzeciw, bo w terminie zakreślonym do wniesienia sprzeciwu wpłynęło pismo które wskazjue na wolę strony. Co myślicie o tym?


sam wniosek o uzasadnienie żadnej woli jeszcze nie przejawia, strona chce się zapoznać z pisemnymi motywami orzeczenia i tyle , to moim zdaniem

romanoza
23.10.2009 12:37:18

Ale przecież wnosi podmiot "fachowy" to jak niby interpretować, że chciał coś innego niż napisał

Darkside
23.10.2009 12:39:04

"romanoza" napisał:

Ale przecież wnosi podmiot "fachowy" to jak niby interpretować, że chciał coś innego niż napisał


dlatego ja się skłoniłbym ku pierwszej z opcji przez siebie przedstawionych jednakowoż z uwagi na "specyfikę" mojego okręgu , PW grodzkiego w takiej sytuacji na 100% wybierze 2 opcję .

Markiel
23.10.2009 14:38:19

Ja w takiej sytuacji odpowiadam żądającemu, że uzasadnienie nie może być doręczone, ponieważ nie zostało sporządzone.

Do postępowania nakazowego - jako szczególnego - przepisy ogólne stosują się tylko wtedy, gdy jakaś kwestia nie jest uregulowana inaczej w przepisach szczególnych [468 k.p.k.].

Kwestia sporządzenia uzasadnienia wyr. nakazowego oraz jego zaskarżenie - jest uregulowane inaczej - w art. 504 par. 2 k.p.k. i 506 par. 5 k.p.k. [do wykroczeń stosuje się z mocy 94 par. 1 kpsw].

Zatem - przepisy dotyczące sporządzania uzasadnienia wyroku - innych niż nakazowe - oraz zaskarżania tych innych wyroków - nie mają i nie mogą mieć - w rozważanym tu przypadku - zastosowania do wyroków nakazowych.

Wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyr. nakazowego - jeśli w swej treści nie zawierałby jakiegokolwiek sformułowania, na podstawie którego można by domyślić się, iż strona kwestionuje wyrok nakazowy - nigdy bym nie uznał za sprzeciw.

suzana22
23.10.2009 14:53:04

Dzięki Markiel, właśnie zwykłym pismem odpisałam wnioskodawcy tak, jak radzisz

censor
23.10.2009 15:27:54

"Markiel" napisał:

Ja w takiej sytuacji odpowiadam żądającemu, że uzasadnienie nie może być doręczone, ponieważ nie zostało sporządzone.

No tak, ale Policja w tym kazusie wnosi o sporządzenie.

suzana22
23.10.2009 17:22:13

"censor" napisał:

Ja w takiej sytuacji odpowiadam żądającemu, że uzasadnienie nie może być doręczone, ponieważ nie zostało sporządzone.

No tak, ale Policja w tym kazusie wnosi o sporządzenie.

Rzecz w tym, że przepis stanowi, że wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia. Czyli wyrok nakazowy jako taki może mieć dwie ,,odmiany': wydany od razu z uzasadnieniem i wydany bez uzasadnienia. W moim kazusie ów wyrok oczywiście został wydany bez dołączonego do niego uzasadnienia i w takiej formie doręczony stronom. Czyli, skoro uzasadnienia sąd nie sporządził wydając wyrok, to przepadło; później sporządzenie uzasadnienia jest prawnie niemożliwe.

W odpowiedzi nie na każde pismo/wniosek strony sąd wydaje orzeczenie. W tym kazusie strona otrzyma jedynie informację o obowiązujących przepisach.

markosciel
23.10.2009 23:53:07

"suzana22" napisał:

Ja w takiej sytuacji odpowiadam żądającemu, że uzasadnienie nie może być doręczone, ponieważ nie zostało sporządzone.

No tak, ale Policja w tym kazusie wnosi o sporządzenie.

Rzecz w tym, że przepis stanowi, że wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia. Czyli wyrok nakazowy jako taki może mieć dwie ,,odmiany': wydany od razu z uzasadnieniem i wydany bez uzasadnienia. W moim kazusie ów wyrok oczywiście został wydany bez dołączonego do niego uzasadnienia i w takiej formie doręczony stronom. Czyli, skoro uzasadnienia sąd nie sporządził wydając wyrok, to przepadło; później sporządzenie uzasadnienia jest prawnie niemożliwe.

W odpowiedzi nie na każde pismo/wniosek strony sąd wydaje orzeczenie. W tym kazusie strona otrzyma jedynie informację o obowiązujących przepisach.

W zasadzie nawet informacja o obowiązujących przepisach nie jest potrzebna:

Art. 505. Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi. Wraz z odpisem wyroku doręczyć należy pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia.

A ze swojego doświadczenia z zaskarżaniem wyroków - to może być tak, że szefowi wyrok się nie spodobał i kazał go zaskarżyć. A ponieważ nikomu się nie chciało - to zamiast sprzeciwu złożyli wniosek o uzasadnienie. Znam sytuacje, że żeby nie pisać apelacji, to podsuwali szefowi do podpisu wniosek o uzasadnienie - a następnie składali je po terminie.

naiwny.super
30.11.2010 23:42:48

obwiniony mi napisał, iż wnosi o sporządzenie uzasadnienia wyroku nakazowego "w celu wywiedzenia apelacji".

jest to nieporadna, ale chyba wola zaskarżenia...

uznam, że to sprzeciw, oszczędzając sobie i sekretarce pracy z zarządzeniem o odmowie przyjęcia wniosku o uzasadnienie...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.