Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

zamówienia publiczne ...aaaa...:((

sławo
11.12.2009 12:37:02

ktoś się zna?

zamawiający ogłosił przetrag na ocieplenie dachu, w specyfikacji zamówienia wskazał m.in. wymóg posiadania badań wysokościowycho przez osoby realizujące zamówienie oraz zażądał przedłożenia certfikatu od producenta o prawidłowości wykonywania usług przez wykonawcę na materiałach producenta

wykonawca nie przedłożył dokumentów, jego oferta została odrzucona, przetarg wygrał inny.
niedoszły Wykonawca zażądał od zamawiającego zwrotu wadium - zamawiający odmówił powołując się na 46. 4a. uzp, że nie przedłożył dokumentów ze swej winy więc wadium może zostać zatrzymane. Niedoszły Wykonawca wniósł protest podnosząc w nim że nie miał obowiązku przedkładać tych dokumentów, bo są one niezgodne z rozporządzeniem wykonawczym traktującym o rodzaju dokumentów jakich zamawiający może żądać. Zamawiający uznał że protest jest niedopuszcalny bo przetarg się zakończył a nadto dotyczy specyfikacji zamówienia, a do złożenia takiego protestu upłynął termin. Niedoszły wykoanawca wezwał zamawiającego o zwrot wadium i wobec bezskuteczności wezwania wniósł pozew o zapłatę...aaaa leżę i kwiczę ...

znalazłem kilka orzeczeń arbitrażu odnośnie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający i wynika z nich że nawet po zakończeniu przetargu może on zostać unieważniony jeśli strona oprotestuje decyzję o odrzuceniu oferty z powodu braku dokumentów sprzecznych z rozporządzeniem choćby nawet nie oprotestowywała specyfikacji. ale chyba nie sądowi o tym decydować...? Zastanawiam się nad tym czy strona może żądać zwrotu vadium na tym etapie, tj wobec nie wyczerpania trybu administracyjnego protestu i odwołania...

SSR
11.12.2009 12:59:02

jakieś 5 lat temu sądziłem coś podobnego w oparciu o poprzednie przepisy. Niestety szczegółów nie pamiętam (a uzasadnienia nie musiałem pisać) - wiem tyle, że na pewno jest droga sądowa (miałem zarzut jej braku). Generalnie tak na czuja to jest to do zasądzenia - zamawiający nie może powoływać się na brak zaskarżenia SIWZ, jeżeli były niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Pamiętam, że u mnie też coś takiego było i uznałem, że po pierwsze zamawiający nie może dowolnie kształtować wymogów skoro są szczegółowe regulacje administracyjne, po drugie, zatrzymanie wadium jest sytuacją wyjątkową, jest to swego rodzaju sankcja za nierzetelne postępowanie uczestnika przetargu - ergo podstawy zatrzymania wadium rozumiemy raczej ściśle.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.