Niedziela, 03 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5760
Niedziela, 03 grudnia 2023

Forum sędziów

koszty w P

Rose
19.12.2009 01:25:10

Liczę na Waszą radę, bo już się zaplątałam do reszty:

Powód wniósł o (sprawa A)
1. przywrócenie do pracy (52)
2. wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (przedemeryt)
3. odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
4. odprawa emerytalna (1 pensja)
5. świadczenie socjalne "wczasy pod gruszą"

Roszczenia 4 i 5 zostały wyłączone do odrębnego postępowania (sprawa B) ze względu na skład.

W sprawie A powód sprecyzował wps na kwotę niższą niż suma wynagrodzenia za 12 mcy i odszkodowania. Przewodnicząca Wydziału automatycznie wezwała do uiszczenia opłaty w wysokości 5 % tej sumy (bo było więcej niż 50.000 zł) i powód zapłacił.

W sprawie B roszczenie 5 zostało cofnięte i umorzone, a co do odprawy (4) zawieszone. Powód zapłacił 30 zł opłaty od zażalenia i SO uchylił to zawieszenie.
Sprawa B została połączona do sprawy A (po zmianie interpretacji przepisów).

Pozwany miał profesjonalnego pełnomocnika , a powód nie.

Jestem przed przesłuchaniem stron i merytorycznie prawdopodobnie oddalę przywrócenie i odszkodowanie, a zasądzę tylko odprawę emerytalną, ale w minimalnie niższej wysokości niż powód chciał.

I tu mam problemy:

- w jaki sposób liczyć stosunek w jakim powód wygrał ?
czy wziąć wps wskazaną przez powoda ? starą wps + odprawę ?
czy może na terminie wydać postanowienie o ustaleniu nowej wysokości wps ?

- co z opłatą od pozwu ? czy przyjąć do rozliczeń wyższą opłatę pierwotnie naliczona ?

- co z kosztami pełnomocnika ? wziąć te od sumy roszczeń majątkowych ? doliczyć 60 zł za przywrócenie ?

- czy może pozostanie mi tylko zniesienie kosztów postępowania między stronami ?

Jakoś nigdy nie miałam takiego supełka, a mój komentarz do KPC nie przewiduje takich sytuacji. Więc tylko Wy mi zostajecie.

Johnson
19.12.2009 07:13:59

"Rose" napisał:


- w jaki sposób liczyć stosunek w jakim powód wygrał ?


Normalnie ?

"Rose" napisał:


czy wziąć wps wskazaną przez powoda ? starą wps + odprawę ?


Zsumować wszystkie roszczenia, a więc z odprawą.

"Rose" napisał:


czy może na terminie wydać postanowienie o ustaleniu nowej wysokości wps ?


Nie. Art. 25 §2 kpc.

"Rose" napisał:


- co z opłatą od pozwu ? czy przyjąć do rozliczeń wyższą opłatę pierwotnie naliczona ?


Ja bym tak przyjął.

"Rose" napisał:


- co z kosztami pełnomocnika ? wziąć te od sumy roszczeń majątkowych ? doliczyć 60 zł za przywrócenie ?


Tak jest.

"Rose" napisał:


- czy może pozostanie mi tylko zniesienie kosztów postępowania między stronami ?


Zniesione byłoby możliwe tylko przy stosunku wygranej do przegranej bliskim 50%. A tutaj z tego co piszesz to się to nie zapowiada.

"Rose" napisał:


Jakoś nigdy nie miałam takiego supełka, a mój komentarz do KPC nie przewiduje takich sytuacji.


Przesadzasz z tym supełkiem

Rose
19.12.2009 12:55:26

"Johnson" napisał:

Przesadzasz z tym supełkiem
Rano problem wyglądał trochę lepiej niż o wpół do drugiej w nocy. ;-) Ale dziękuję za pomoc.
"Johnson" napisał:


czy wziąć wps wskazaną przez powoda ? starą wps + odprawę ?

Zsumować wszystkie roszczenia, a więc z odprawą.
"Rose" napisał:

czy może na terminie wydać postanowienie o ustaleniu nowej wysokości wps ?

Nie. Art. 25 §2 kpc.
No właśnie znam te przepisy i co jakiś czas stwarzają mi one problemy.
Bo u mnie właśnie powód pierwotnie określił wps za nisko, ale nikt tego nie zakwestionował. I mam wątpliwości, czy gdybym na etapie wydawania wyroku przyjęła wyższą wps (wynikającą z faktycznego zsumowania roszczeń) to nie byłoby naruszenie tego przepisu ?

Z drugiej strony, zawsze stałam na stanowisku, że art. 25 § 2 kpc nie dotyczy zmiany powództwa (i tak piszą w komentarzu Erecińskiego) i w związku z tym mogę doliczyć do ustalonej wps wartość odprawy.

I jak już się z Tobą konsultuję, to zapytam - jaką wps przyjmujesz jeśli powód żąda przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas (3 mce) pozostawania bez pracy ?
12 wynagrodzeń ? 12 + 3 ?
A przy oddaleniu takiego powództwa - jakie koszty zastępstwa zasądzisz od powoda na rzecz pozwanego za profesjonalnego pełnomocnika ?
Chętnie porównam swoją praktykę z kimś innym.

Johnson
20.12.2009 18:38:31

"Rose" napisał:


I mam wątpliwości, czy gdybym na etapie wydawania wyroku przyjęła wyższą wps (wynikającą z faktycznego zsumowania roszczeń) to nie byłoby naruszenie tego przepisu ?


Myślę że przy połączeniu spraw - ale w przypadku prawa pracy tylko w przypadku wcześniejszego rozłączenia - trzeba zastosować art. 130 [2] §2 kpc

"Rose" napisał:


Z drugiej strony, zawsze stałam na stanowisku, że art. 25 § 2 kpc nie dotyczy zmiany powództwa (i tak piszą w komentarzu Erecińskiego) i w
związku z tym mogę doliczyć do ustalonej wps wartość odprawy.


Tutaj to nie potrzeba żadnego komentarza (jak zwykle piszą tam tylko oczywistości ). Sytuacja rozszerzenia powództwa jest uregulowana art. 130 [3] §2 kpc

"Rose" napisał:


I jak już się z Tobą konsultuję, to zapytam - jaką wps przyjmujesz jeśli powód żąda przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas (3 mce) pozostawania bez pracy ?
12 wynagrodzeń ? 12 + 3 ?


Moim zdaniem 12+3. To po prostu są odrębne roszczenia, które tylko powód skumulował w jednym procesie.

"Rose" napisał:


A przy oddaleniu takiego powództwa - jakie koszty zastępstwa zasądzisz od powoda na rzecz pozwanego za profesjonalnego pełnomocnika ?


60 zł + wynagrodzenie pełnomocnika do równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.