Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

Termin złożenia wniosku o dodatkowe oszacowanie -art. 951kpc

Tomasz Zawiślak
08.01.2010 10:57:27

Do kiedy dłuznik może złożyć wniosek o dodatkowe oszacowanie nieruchomości???

Art. 951 kpc mówi o zmianach, które zajdą między oszacowaniem a "terminem licytacyjnym", nie mówi wprost do kiedy można złożyć wniosek... Czy obejmuje to tylko I termin licytacji, czy przepis ten znajdzie zastosowanie także wtedy, gdy istotne zmiany nastąpiły między I a II terminem? Składniam się temu drugiemu wariantowi.

Odrębna kwestia, to czy wniosek może być złożony jeszcze w dniu licytacji, ale przed jej rozpoczęciem (wywołaniem)?
Ostatnio miałem sytuację, iż dłużnik złożył taki wniosek na sali rozpraw już po wywołaniu licytacji i zażądał odroczenia licytacji. Pogoniłem , tj. wniosek przekazałem formalnie komornikowi, który następnie stwierdził, iż jest on spóźniony i odmówił ponownego oszacowania. Dłużnik nie wniósł na to skargi. Został wyznaczony II termin i dłużnik ponowił wniosek o oszacowanie - tym razem złożył go wprost do komornika. Komornik przedłożył mi akta bez nadania wnioskowi biegu. Skargi na zaniechanie komornika nie ma, a termin tuż tuż... Czy mogę zastosować art. 759 par. 2 kpc ewentualnie wtrzymać licytację?

Pawnik
08.01.2010 11:36:57

Kwestia dodatkowego opisu i oszacowania jest przez orzecznictwo i i doktrynę konsekwentnie pomijana, pomimo, że w praktyce jest takich wniosków sporo, zwłaszcza tuż przed licytacją. Jednakowoż wydaje się, że może on nastąpic rówinez po I licytacji, gdyż przepis nie przewiduje ograniczenia w tym zakresie. Pytanie o konsekwencje dodatkowego opisu i oszacowania po I licytacji kiedy ustalono inna wartośc nieruchomości niż pierwotnie? Otóż Wengerek ( jedyny który zechciał poświęcić 2 zdania tej kwestii ) uważa,że nalezy wtedy wyznaczyć ponownie I termin licytacji ze wszytskimi tego konsekwencjami. Można z tym polemizowac i przyjąć, ze jezeli istotne zmiany nastapiły po pierwszym terminie - to nalezy wyznaczyć 2 termin ( I licytacja odbyła się na prawidłowym oszacowaniu).
Co do tego do jakiej daty może być skałdany wniosek - otóż wydaje się że może być składany zawsze. Wg mie nie można go odrzucić jako spóźnionego, bo nigdzie nie ma mowy o terminie do którego może być złożóny. Pytanie tylko kiedy może być złożóny skutecznie. Zmiany ( istotne) w stanie nieruchomości musza zajść po dacie opisu i oszacowania i przed terminem licytacyjnym. Termin licytacyjny nalezy rozumiec jako wywołanie licytacji, a nie jako dzień licytacji. Można sobie bowiem wyobrazić, że nieruchomość np. spłonęła w dniu licytacji ale przed jej wywołaniem ( całe oszacowanie i opis straciły aktualność). Dodatkowy opis i oszacowanie jest fakultatywny. Komornik może ale nie musi go dokonać. Ocena należy do komornika. Wg mnie jeżeli tuż przed licytacją wpłynął wniosek o dodatowy opis i oszacowanie, to komornik, znający stan nieruchomości winien ocenić jego zasadność już od razu. Jezeli uważa że ma podstawy, to uwzględnia go - jeżeli nie oddala. Jezeli sad ma wątpliwości czy komornik zasadnie oddalił wniosek - zawsze może odwołać termin licytacji. Jeżeli wniosek wydaje się niezasadny zawsze można przeprowadzić licytację i odroczyć wydanie postanowienia o przybiciu ( art. 988 par 1 kpc).

Joasia
08.01.2010 12:53:39

Przerobiłam to sobie przy okazji sprawy, w której I licytacja miała miejsce w 2003 r., a w wyniku rozpoznawania przeróżnych zażaleń II, zawieszeń i innych pomysłów II licytacja mogła być wyznaczona dopiero w roku... 2008. :sad: Po drodze wstąpiliśmy do Unii i cena nieruchomości oczywiście mocno się zdezaktualizowała. No i wnieśli o ponowny opis i oszacowanie.
Po przemyśleniu sprawy (rzeczywiście kompletny brak literatury, jak pisze Pawnik) wyrobiłam sobie pogląd, że należy ten ponowny opis i oszacowanie zrobić (tak, wiem, że sam upływ czasu nie jest wystarczającą przesłanką i td. - ale m.zd. wejście do Unii tak mocno wstrząsnęło polskim rynkiem nieruchomości, że należy to uznać za istotną zmianę uzasadniającą ponowny szacunek). Wskazuje na to brzmienie przepisu: "rzed terminem licytacyjnym" - a nie "rzed terminem I licytacji".
Uważam jednak, że po ponownym oszacowaniu należy wyznaczyć II licytację, a nie ponownie I-wszą. Przy czym cenę wywołania w tej II licytacji wyznaczy się jak c.w. II licytacji (czyli 1/2, a nie 3/4), tyle że liczoną od nowej wyceny.
Uważam, że nie można tak sobie kompletnie pominąć faktu odbycia I licytacji. Po I licytacji następuje II-ga, a nie ponowna I-wsza. Skutkiem zmiany ceny po ponownym oszacowaniu może być co najwyżej inna cena wywołania - nawet jeśli w skrajnym przypadku będzie ona wyższa niż w I licytacji.

Tomasz Zawiślak
08.01.2010 14:23:30

Dzięki za błyskawiczne i rzeczowe odpowiedzi!

[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 6:59 pm ]
"Pawnik" napisał:

Pytanie o konsekwencje dodatkowego opisu i oszacowania po I licytacji kiedy ustalono inna wartośc nieruchomości niż pierwotnie? Otóż Wengerek ( jedyny który zechciał poświęcić 2 zdania tej kwestii ) uważa,że nalezy wtedy wyznaczyć ponownie I termin licytacji ze wszytskimi tego konsekwencjami. Można z tym polemizowac i przyjąć, ze jezeli istotne zmiany nastapiły po pierwszym terminie - to nalezy wyznaczyć 2 termin ( I licytacja odbyła się na prawidłowym oszacowaniu).

Pełna zgoda.

"Pawnik" napisał:

Wg mnie jeżeli tuż przed licytacją wpłynął wniosek o dodatowy opis i oszacowanie, to komornik, znający stan nieruchomości winien ocenić jego zasadność już od razu. Jezeli uważa że ma podstawy, to uwzględnia go - jeżeli nie oddala.

Tutaj mam wątpliwości... W jakiej formie komornik miałby oddalić wniosek. Postanowieniem raczej nie da rady - na posiedzeniu w sądzie to byłoby trudne. Ustnie do protokołu licytacji? Tyle, że licytacja się jeszcze nie rozpoczęła, więc raczej nie będzie protokołu licytacji. Jest jeszcze kwestia skargi na tę czynność. Czy sąd rozpoznaje ją niezwłocznie? Czy bez skargi na orzeczenie komornika sąd mógłby działać z urzędu w trybie art. 759 par. 2 kpc. W doktrynie pojawił się pogląd, że w zakresie art. 951 kpc sąd nie może działać w trybie art 759 par. 1 kpc.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.