Sobota, 09 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5766
Sobota, 09 grudnia 2023

Forum sędziów

śmierć byłego pracownika

Ananiasz
14.02.2010 14:19:51

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Po kilku dniach (były już) pracownik zmarł. Pracodawca nie zdążył wypłacić pracownikowi wynagrodzenia za miesiąc w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Pracownik pozostawił jednego członka rodziny spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Pytanie: czy w tej sytuacji ma zastosowanie art 63[1] par. 2 k.p.? Czy niewypłacone wynagrodzenie należne jest członkowi rodziny spełniającemu warunki do uzyskania renty, czy na zasadach ogólnych wchodzi do spadku?

Moje wątpliwości wynikają stąd, że cały art. 63[1] k.p. odnosi się do sytuacji, w której stosunek pracy wygasa na skutek śmierci pracownika, natomiast w moim kazusie stosunek pracy jest już rozwiązany. Z drugiej strony, nadal chodzi o prawo majątkowe ze stosunku pracy, które należne byłoby zmarłemu pracownikowi.

Johnson
14.02.2010 21:10:17

Spadek - zasady ogólne.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.