Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

poddanie się egzekucji co do opróżnienia lokalu (art. 19a)

cyryl_mi
28.02.2010 14:35:56

Zgodnie z art. 19a ustawy o ochronie praw lokatorów... najemca może poddać się egzekucji z aktu notarialnego i zobowiązać do opróżnienia i wydania lokalu "w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2". Czy tak sformułowany akt notarialny jest prawidłowy i można nadać klauzulę wykonalności (przy założeniu iż spełnione są inne wymogi wskazane w art. 19d ust. 3 i 4)?
Moja wątpliwość bierze się stąd, że dotychczas przyjmowano iż termin wydania lokalu musi być ściśle określony, aby można z góry przewidzieć kiedy to nastąpi (tak SN w jednym z nie publikowanych orzeczeń). Niedopuszczalne było np. wskazanie, że wydanie nastąpić ma 3 miesiące po wypowiedzeniu umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Czy art. 19a ust. 2 w.w. ustawy zmienia art. 777 par. 1 kpc przez dodanie "de facto" nowego punktu 7 ?

Joasia
01.03.2010 17:39:37

Art. 19d. 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do wniosku załącza się:
1) żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
3) potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust. 1.

oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;


Art. 777. (736) § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek (...) wydania (...) lokalu gdy termin wydania jest w akcie wskazany;

Nowelizacja ustawy o ochronie lokatorów jest późniejsza i szczególna. Zakładając racjonalność ustawodawcy nie można wyłożyć przepisu tak, by nie miał desygnatu, by był martwy i pusty.
Nadałabym klauzulę - z zastrzeżeniem artykułu 786. § 1. kpc:
"Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. "

I oczywiście nadać tę klauzulę można tylko, gdy nadszedł już termin z wezwania skierowanego do lokatora.

Swoją drogą - zwykły ustawodawczy bajzel. Jak jedno zmienią, to o drugim zapomną.

A propos terminu, to bla kiedyś taka dość pokrętna uchwała SN na tle BTE, że tam termin w oświadczeniu może byc określony "w ciągu tylu i tylu lat od wygasnięcia / wypowiedzenia umowy". Czyli warunek jak byk (zdarzenie zależne od woli strony - wypowiedzenie), a oni - że to termin. Tym bardziej tu bym się nie czepiała.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.