Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

Poddanie się egzekucji

monikissima
04.03.2010 10:44:45

Moja prywatna sprawa. Mam umowę kredytową z bankiem. Zabiezpieczeniem jest hipoteka i oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji. Ponieważ rodzice dali mi pieniądze na urządzenie mieszkania, chcę im dać udział w mieszkaniu, ale bez konieczności przystępowania przez nich do umowy kredytu. Staną się współwłaścicielami obciążonej nieruchomości, a hipoteka jako zabezpieczenie rzeczowe, byłaby realizowana niezależnie od tego, czy wszyscy współwłaściciele są kredytobiorcami, więc interes banku nie jest uszczuplony. Jednak bank chce, aby rodzice poddali się rygorowi egzekucji do dwukrotności wysokości kredytu, ale nie chce wpisać w tym oświadczeniu, że ewentualna egzekucja od rodziców ograniczałaby się do egzekcucji z nieruchomości. Pan mówi, że to standardowa procedura, aby zaczynając egzekucję z nieruchomości, bank nie musiał występować na drogę sądową, tylko po nadaniu klauzuli mógł od razu zacząć egzekucję, ale moim zdaniem, na podstawie oświadczenia tej treści, bank mógłby sobie wymyślić, że będzie egzekwował z pensji naszych i z emerytur rodziców. Czy przy takim stanie faktycznym, rodzice mieliby jakąś szansę w ewentualnym postępowaniu cywilnym domagania się ograniczenia egzekucji wobec nich tylko do nieruchomości, czy skoro podpiszą oświadczenie tej zaproponowanej przez bank treści, to mogą potem bankowi naskoczyć?
Mam nadzieję, że to tylko hipotetyczne rozważania, ale muszę to jakoś rodzicom przekazać. Przepraszam, jeżeli nomenklatura nie jest własciwa i jeżeli gdzieś jest jakiś błąd w moim rozumowaniu. Proszę o pomoc.

Johnson
04.03.2010 17:08:01

Nie rozumiem po co zgoda banku na sprzedaż/darowiznę nieruchomości (czy udziału)? Taki wymóg w umowie kredytowej czy jak??

monikissima
04.03.2010 17:10:09

Tak - zbycie całości lub udziału bez zgody banku może spowodować wypowiedzenie umowy.

Tomasz Zawiślak
04.03.2010 18:53:49

"monikissima" napisał:

Moja prywatna sprawa. Mam umowę kredytową z bankiem. Zabiezpieczeniem jest hipoteka i oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji. Ponieważ rodzice dali mi pieniądze na urządzenie mieszkania, chcę im dać udział w mieszkaniu, ale bez konieczności przystępowania przez nich do umowy kredytu. Staną się współwłaścicielami obciążonej nieruchomości, a hipoteka jako zabezpieczenie rzeczowe, byłaby realizowana niezależnie od tego, czy wszyscy współwłaściciele są kredytobiorcami, więc interes banku nie jest uszczuplony. Jednak bank chce, aby rodzice poddali się rygorowi egzekucji do dwukrotności wysokości kredytu, ale nie chce wpisać w tym oświadczeniu, że ewentualna egzekucja od rodziców ograniczałaby się do egzekcucji z nieruchomości. Pan mówi, że to standardowa procedura, aby zaczynając egzekucję z nieruchomości, bank nie musiał występować na drogę sądową, tylko po nadaniu klauzuli mógł od razu zacząć egzekucję, ale moim zdaniem, na podstawie oświadczenia tej treści, bank mógłby sobie wymyślić, że będzie egzekwował z pensji naszych i z emerytur rodziców. Czy przy takim stanie faktycznym, rodzice mieliby jakąś szansę w ewentualnym postępowaniu cywilnym domagania się ograniczenia egzekucji wobec nich tylko do nieruchomości, czy skoro podpiszą oświadczenie tej zaproponowanej przez bank treści, to mogą potem bankowi naskoczyć?
Mam nadzieję, że to tylko hipotetyczne rozważania, ale muszę to jakoś rodzicom przekazać. Przepraszam, jeżeli nomenklatura nie jest własciwa i jeżeli gdzieś jest jakiś błąd w moim rozumowaniu. Proszę o pomoc.


Przy zaproponowanej przez bank treści wierzyciel będzie mógł skierować egzkucję do całego majatku Twoich rodziców. Nie wiedze podstaw do "ograniczenia egzekucji" w takim przypadku. To oświadczenie Twoich rodziców miałoby być złozone w formie aktu notarialnego, czy zwykłej formie pisemnej? Gdyby to był akt notarialny, to po nadaniu klauzuli bank uzyskałby tytuł wykonawczy przeciwko Twoim rodzicom. Teoretycznie przysługiwałoby im powództwo o ograniczenie wykonalności... Moim zdaniem nieskuteczne ??:

Johnson
04.03.2010 19:04:57

A czy można złożyć "oświadczenie o poddaniu się egzekucji" nie mając długu osobistego, tylko dług rzeczowy? Oświadczenie nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, to nie weksel.
Według mnie to ten bank coś nie pomyślał, a takie (w sumie może dokładnie jakie?) oświadczenie do niczego mu się nie przyda.

Hakoss
04.03.2010 21:00:46

Nie do końca się zgodzę....

Jest taki przepis w prawie bankowym:
Art. 97. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Dłużnikiem rzeczowym w rozumieniu tego przepisu - jak się wydaje - jest również właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez inną osobę. Tak więc złożenie oświadczenia przez dłużników rzeczowych pozwoli bankowi na wystawienie przeciwko nim tytułów egzekucyjnych.

Ale czy takie tytuły uprawnią bank do prowadzenia egzekucji skierowanej do innych składników majątku dłużników rzeczowych, moim zdaniem nie. Przez złożenie oświadczenia dłużnik rzeczowy nie staje się dłużnikiem osobistym banku. Do tego potrzebna jest czynność "materialna" przede wszystkim udzielenie poręczenia, przystąpienie do długu, zwalniające przejęcie długu nie zaś złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zatem ograniczenie w tym oświadczeniu możliwości skierowania przez bank egzekucji tylko do nieruchomości uważam za zbędne. Żądając nadania klauzuli wykonalności bank powinien wskazać na to ograniczenie.

Art. 783. § 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

Inna kwestia czy Sąd wydając b.t. e to skontroluje. Pozostaje w takim przypadku powództwo na podstawie art. 840 k.p.c,

SRS
04.03.2010 23:16:36

"Hakoss" napisał:

Nie do końca się zgodzę....

Jest taki przepis w prawie bankowym:
Art. 97. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Dłużnikiem rzeczowym w rozumieniu tego przepisu - jak się wydaje - jest również właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez inną osobę. Tak więc złożenie oświadczenia przez dłużników rzeczowych pozwoli bankowi na wystawienie przeciwko nim tytułów egzekucyjnych.

Ale czy takie tytuły uprawnią bank do prowadzenia egzekucji skierowanej do innych składników majątku dłużników rzeczowych, moim zdaniem nie. Przez złożenie oświadczenia dłużnik rzeczowy nie staje się dłużnikiem osobistym banku. Do tego potrzebna jest czynność "materialna" przede wszystkim udzielenie poręczenia, przystąpienie do długu, zwalniające przejęcie długu nie zaś złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zatem ograniczenie w tym oświadczeniu możliwości skierowania przez bank egzekucji tylko do nieruchomości uważam za zbędne. Żądając nadania klauzuli wykonalności bank powinien wskazać na to ograniczenie.

Art. 783. § 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

Inna kwestia czy Sąd wydając b.t. e to skontroluje. Pozostaje w takim przypadku powództwo na podstawie art. 840 k.p.c,
można przez 10 kwh sie dopisac do kw - i nie MUSI to BYĆ sprzedaż ...

monikissima
04.03.2010 23:23:25

Bardzo Wam dziękuję :smile: SRS a możesz rozwinąć to zdanie? Nie siedzę w cywilnym ani w księgach, nie mam tu Lexa, do pracy też aktualnie nie chodzę, więc nie mogę sprawdzić, co też tam jest dokładnie.

Joasia
05.03.2010 00:43:40

Uzgodnienie treści księgi wieczystej przez wpisanie jako wsłwłaścicieli także rodziców.

Hmm...

Etyka? Obejście prawa? NIeskazitelność dharakteru?

Że o zawiadomieniu Prezesa nie wspomnę...

SSR
05.03.2010 07:37:01

"Joasia" napisał:

Etyka? Obejście prawa? NIeskazitelność dharakteru?

Że o zawiadomieniu Prezesa nie wspomnę...


Kolega tylko teoretyzował jak sądzę...

monikissima
05.03.2010 11:13:19

Nieee, gdybym nie chciała zrobić tego, jak należy, to nie pytałabym banku o zgodę. Zdam się na opinię Hakoosa, myślę, że jest przekonująca :smile: Mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi dane się przekonać, co bank faktycznie zrobi z tym oświadczeniem rodziców :smile:

cyryl_mi
06.03.2010 22:52:16

Jeżeli rodzice "dali" pieniądze na urządzenie mieszkania, to warto pamiętać o konieczności zachowania wymogów z ustawy o podatku od spadków i darowizn, aby korzystać z ulgi z art. 4a tej ustawy, a w każdym razie aby móc się na ten fakt powoływać. Nie bardzo rozumiem, dlaczego w tej sytuacji mają zostać współwłaścicielami nieruchomości, kto tego oczekuje? Darowizna w zamian za darowiznę?

monikissima
07.03.2010 15:56:40

"cyryl_mi" napisał:

Nie bardzo rozumiem, dlaczego w tej sytuacji mają zostać współwłaścicielami nieruchomości, kto tego oczekuje? Darowizna w zamian za darowiznę?


Nie uważam, żeby moje pytanie o skutki złożenia oświadczenia określonej treści zmuszało Cię do sięgania tak daleko ... Prywatnie tym bardziej nie powinno Cię to obchodzić. :neutral:
Przyjmijmy, że oczekuje tego rodzony brat szwagra ciotecznej siostry pasierba stryja babki od strony ojca

cyryl_mi
07.03.2010 17:34:39

Chodziło mi tylko o zwrócenie uwagi, czy aby osiągnąć zamierzony cel trzeba korzystać z tak radykalnych rozwiązań jak dojście do współwłasności nieruchomości? Może wystarczyłaby notarialna umowa przedwstępna, bez wpisu do KW ? Współwłasność jest zawsze żródłem kłopotów, jak nie teraz to w przyszłości. A poza tym poddanie się egzekucji przy założeniu, że bank nigdy tego nie wykorzysta... To jeszcze bardziej ryzykowne rozwiązanie. Ale cóż, to jest rzeczywiście prywatna sprawa i nic mi do tego.

katelra
07.03.2010 17:59:32

"Hakoss" napisał:

Nie do końca się zgodzę....

Jest taki przepis w prawie bankowym:
Art. 97. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Dłużnikiem rzeczowym w rozumieniu tego przepisu - jak się wydaje - jest również właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez inną osobę. Tak więc złożenie oświadczenia przez dłużników rzeczowych pozwoli bankowi na wystawienie przeciwko nim tytułów egzekucyjnych.

Ale czy takie tytuły uprawnią bank do prowadzenia egzekucji skierowanej do innych składników majątku dłużników rzeczowych, moim zdaniem nie. Przez złożenie oświadczenia dłużnik rzeczowy nie staje się dłużnikiem osobistym banku. Do tego potrzebna jest czynność "materialna" przede wszystkim udzielenie poręczenia, przystąpienie do długu, zwalniające przejęcie długu nie zaś złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Zatem ograniczenie w tym oświadczeniu możliwości skierowania przez bank egzekucji tylko do nieruchomości uważam za zbędne. Żądając nadania klauzuli wykonalności bank powinien wskazać na to ograniczenie.

Art. 783. § 1. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres.

Inna kwestia czy Sąd wydając b.t. e to skontroluje. Pozostaje w takim przypadku powództwo na podstawie art. 840 k.p.c,


Jak najbardziej jestem tego samego zdania. Oświadczenie nie wykracza swoim zakresem poza faktyczne zobowiązanie rzeczowe. Tyle, ze w razie egzekucji trzeba by było na to wskazać, przy nadaniu klauzuli (ewent.zażalenie jeśli bank sam o to nie wniesie) lub pow.przeciwegzekucyjne z uwagi na przedmiot.

monikissima
07.03.2010 18:31:09

No to już trzy osoby tak myślą

cyryl-mi - mieliśmy to kupić od razu wspólnie z moimi rodzicami, którzy w tym celu sprzedali swoje mieszkanie, a że działo się to w czasach największych zawirowań na rynku kredytów, gdy banki z dnia na dzień zmieniały swoje wymogi, przez co nie można było skorelować w czasie obu umów przedwstępnych i końcowych, musiałam wziąć kredyt na całość, kupić samodzielnie, pieniądze od rodziców wpłynęły później, ale intencja, co do współwłasności pozostała niezmieniona. Wiem, że mogą być z tego problemy, (zwłaszcza z moimi rodzicami ) i wolałabym, żeby zostało tak jak jest, ale ... pacta sunt servanda

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.