Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

Wykonanie tytułu a pozbawienie wykonalności tytułu wyk.

Tomasz Zawiślak
18.03.2010 20:27:43

Dzisiaj przeżyłem lekki szok. Pełnomocnik powoda w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego zaczął mnie przekonywać o zmianie linii orzecznictwa i poglądów doktryny w sprawie dopuszczalności pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczegom pomimo wykonania tytułu Do tej pory nie miałem cienia wątpliwości, że wykonanie tytułu skutkuje oddaleniem powództwa. Czy znacie odmienny pogląd? Byłbym wdzięczny za jakieś namiary...
Wyszedł też drugi problem: Powód przyznał, że wprawdzie komornik ściągnął z jego rachunku kwotę objęta tytułem, ale powód zaskarzył tę czynność do sądu, a zatem do wykonania tytułu jeszcze nie doszło. Zwróciłem się do sadu rozpoznajacego skargę o akta. Tak się zastanawiam, co będzie w sytuacji, gdy skarga zostanie uwzględniona, ale wierzyciel nie zwróci kasy? Czy to będzie miało znaczenie dla oceny wykonania tytułu?

Gotka
19.03.2010 08:21:15

wydaje mi się, że u nas w wydziale była podobna sprawa, ale szukałam teraz w kompie jakiegoś uzasadnienia i nie znalazłam - może nie było II instancji. Wtedy w dyskusji wyszchodiło nam, że co do dzasady nie jest wykluczone orzeczenie o pozbawieniu wyk po jakimś częściowym ściągnięciu wierzytelności, bo to stronie może być potrzebne w kontekście odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia. Ale prima facie pozbawianie wykonalności etgo co wykonane to sprzeczność.

mitesek
19.03.2010 09:13:58

w zeszłym roku oddaliłem takie powództwo i odwoławczy utrzymał. ale to było w zeszłym roku

SSR
19.03.2010 09:18:39

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Dzisiaj przeżyłem lekki szok. Pełnomocnik powoda w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego zaczął mnie przekonywać o zmianie linii orzecznictwa i poglądów doktryny w sprawie dopuszczalności pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczegom pomimo wykonania tytułu Do tej pory nie miałem cienia wątpliwości, że wykonanie tytułu skutkuje oddaleniem powództwa. Czy znacie odmienny pogląd? Byłbym wdzięczny za jakieś namiary...


W tej kwestii wypowiadał się wielokrotnie SN:

III CRN 310/77 wyrok SN 1978.01.20
LEX nr 8055
Powództwo przeciwegzekucyjne, przewidziane w art. 840 k.p.c. nie jest dopuszczalne po wykonaniu tytułu wykonawczego. Nie zamyka to jednak powodowi możliwości dochodzenia swych uprawnień w innym postępowaniu.
I CR 255/88 wyrok SN 1988.11.17
LEX nr 8929
Dłużnik traci prawo wytoczenia powództwa opozycyjnego z art. 840 k.p.c. dopiero z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela świadczenia objętego tytułem wykonawczym.
I PKN 197/01 wyrok SN 2002.04.04
Wokanda 2002/12/27
Powództwo przeciwegzekucyjne może być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być jednak skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości.


ale...

wydaje mi się, że są sytuacje, gdy takie roszczenie można uwzględnić. Np. gdy wierzyciel częściowo wyegzekwował tytuł, później komornik zwrócił go wierzycielowi bez wzmianki o częściowym wyegzekwowaniu, a następnie wierzyciel ponownie kieruje go do egzekucji w całości.

W tej sytuacji pp wydaje się być jedyną możliwością obrony dłużnika.

Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której tytuł jest wyegzekwowany w całości - pozostaje on w aktach komornika i nie stanowi niebezpieczeństwa dla dłużnika.

Joasia
19.03.2010 17:50:15

Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania czynności - chyba że sąd ją wstzryma albo zawiesi postępowanie egzekucyjne. Komornik musi niezwlocznie przekazać wierzycielowi ściągniętą kwotę.
Jeszcze nie widziałam skargi na zajęcie kasy, rozpoznanej przed upływem 4 dni od ściągnięcia.
Cokolwiek sąd zrobi w skardze - tytuł jest wyegzekwowany, bo pieniądze przekazano wierzycielowi. Dłużnikowi pozostaje roszczenie o zwrot bezpodstawnego / odszkodowanie / nic - w zależności od tego, co uda mu się wykazać.

Trzeba oddalić. Ewentualnie najpierw umorzyć jako bezprzedmiotowe - a jeśli się będą upierać przy merytorycznym rozstrzygnięciu - to uchylić umorzenie na 395 i oddalić.

Katie
16.08.2011 22:01:36

A co w przypadku orzeczenia o alimentach, jak jest wykonane częściowo??

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.