Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

odpowiedzialność dł€żnika rzeczowego

kaska
31.03.2010 21:06:37

na nieruchomości dłużnika wpisano hipoteke zwykłą w kwocie 27.000 zł. Wierzyciel pozywa dłużnika osobistego, kt.ory podnosi skutecznie zarzut przedawnienia wierzytelności i dłużnika rzeczowego - o kwotę równą kwocie hipoteki "wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu".
Dłużnik hipoteczny nie odbiera korespondencji.
czy waszym zdaniem można wyrokiem zaocznym uwgzlędnić powództwo w całości wobec dłużnika rzeczowego czy też w zakresie roszczenia o odsetki należy oddalić (pomimo braku z jego strony zarzutu przedawnienia) z uwagi na to, że nie mieszczą się one w kwocie hipoteki

z ciekawosci również: jak formułujecie sentencje w takich przypadkach, tj. czy zasądzacie od dłuznika rzeczowego kwote X "z ograniczeniem odpowiedzialności do nieruchomości Y" czy też zasądzacie kwotę X "zastrzegając pozwanemu prawo do powoływania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności do nieruchomości Y"?

Joasia
31.03.2010 23:20:37

Nie miałam takiej sprawy, ale wydaje mi się, że zasądzić od rzeczowego tylko tyle, ile w hipotece, i z ograniczeniem odpowiedzialności do tej nieruchomości. W końcu tytuł powinien być maksymalnie jasny i prosty do wykonania.

SSR
01.04.2010 00:31:53

jeszcze zależy czy hipoteka kaucyjna (nie można wyjść ponad kwotę) czy zwykła (można jeszcze dać odsetki w granicach 69ukwh i 1025 kpc).

można poczytać:

II CSK 525/07 wyrok SN 2008.02.14
OSNC 2009/4/61...
Przewidziane w art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) w związku z art. 1025 § 3 k.p.c. ograniczenie odpowiedzialności dłużnika hipotecznego z tytułu odsetek powinno być zastrzeżone w treści tytułu egzekucyjnego (art. 319 k.p.c.).

sorry - dopiero teraz zauważyłem, że chodzi o zwykłą

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.