Niedziela, 03 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5760
Niedziela, 03 grudnia 2023

Forum sędziów

czy to jest zatrudnienie

abak
08.06.2010 13:47:34

Mam pytanie i prośbę o odpowiedź. Czy Waszym zdaniem, mając na uwadze poniżej przytoczone przepisy Pracownik Funduszu MUSI/NIE MUSI mieć zgodę na bycie pozaetatowym członkiem SKO?

Art. 112. 1. (ustawy o św. op. zdr.)
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Ustawa o SKO
Art. 4. ust. 3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
Art. 7 ust. 2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.
ust. 7. Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co 3 lata następuje wybór połowy ich składu.

Art. 15. 1. (skreślony).
2. Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:
1) na podstawie powołania - z etatowymi członkami kolegium,
2) na podstawie umowy o pracę - z pracownikami biura kolegium.
3. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest ustanie członkostwa wskutek odwołania.
4. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków kolegium oraz szczegółowe zasady wynagradzania pracowników biura kolegium.
6. (13) Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.
13) Art. 15 ust. 6 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1799) z dniem 1 stycznia 2002 r.
7. (14) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6. Wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 8:48 am ]
Jezuu nie ma żadnego "racusia"

czy sprawa tak oczywista??? proszę chociaż o krótkie nie musi , jeżeli musi to prosiłbym o czy chociaż słowa uzasadnienia

zapewniam że sprawa dotyczy mnie osobiście i nigdzie użyte opinie tu poznane nie będą (w żadnym sądzie urzędzie tudzież innej instytucji). Ja osobiście wątpliwości nie mam, i uważam że nie musi... ale r.pr. z firmy uważa że lepiej byłoby się spytać Centrali co o tym sądzi..... i lekko zachwiała mojom pewnościom...... co do racji.....
może być pw.

Johnson
14.06.2010 15:55:27

"zatrudnienie" - to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą (art. 2 ust 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Co prawda to definicja legalna na potrzeby tamtej ustawy, ale o ile we wskazanych przez ciebie ustawach nie ma definicji odmiennej to z uwagi na spójność systemu można na nią się spokojnie powołać.

Rose
15.06.2010 00:16:14

Zgodnie z literą prawa, to nie musi. Ale wszyscy wiemy, że w konkretnej sprawie może liczyć się zdanie Prezesa Funduszu ;-)

abak
15.06.2010 07:52:38

dziękuję, właśnie się zastanawiam czy wywoływać wilka z lasu, bo Rose ma rację, że liczyć to się może tak naprawdę zdanie Prezesa , zastanawiam się jedynie co jak nie spytam....... bo moim zdaniem nie muszę........... i tu jest zagadka , chyba poczekam na akt powołania, póki go nie mam nie ma tematu.........

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.