Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

Egzekucja wyłącznie na podstawie postanowienia komornika

johan
19.08.2010 22:41:06

Komornik umorzył postępowanie zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Nie zostały wyegzekwowane koszty zastępstwa radcowskiego w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel zwrócił się o ich egzekucję przedkładając organowi egzekucyjnemu wydane przez niego postanowienie w przedmiocie przyznania kosztów zastępstwa. Komornik odmawia wszczęcia w tym zakresie egzekucji i odrzuca wniosek argumentując brakiem możliwości kwalifikacji wydanego postanowienia jako tytułu wykonawczego wskazanego w treści przepisu art. 777kpc.

W mojej ocenie mamy tu do czynienia z sytuacja wyjątkową. Do egzekwowania tych kosztów wystarczy przecież bowiem postanowienie organu egzekucyjnego bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Zatem znajduje tu wyłom od zasady aby przedstawić tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Bezzasadne wydaje się być traktowanie przez komornika kosztów zastępstwa jako roszczenia akcesoryjnego obok i zarazem ściśle powiązanego z egzekucja należności głównej. Wydane prawomocne postanowienie przecież ma samoistny byt, natomiast wierzyciel może ograniczyć egzekucję tylko do tej części roszczenia.

[ Dodano: Pon Sie 23, 2010 9:56 am ]
jest tu kto?

Sofista
03.02.2011 14:37:00

Moge sie mylić lecz zaden z par. od 1 do 3 ani zaden pkt. powołanego przez komornika art. 777kpc nie wymienia jego postanowienia jako tytułu egzekucyjnego

A wiec czy tu by nie trzeba teraz zaopatrzyć w 776 (jezeli post. komornika mozna )

Tomasz Zawiślak
03.02.2011 15:48:16

Co do postanowień komornika jako tytułów wykonawczych dot. kosztów postępowania egzekucyjnego zob. art 49 ust. 3 i 4 ustawy o komorniach sądowych i egzekucji

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Johnson
03.02.2011 16:06:32

Ja kiedyś widziałem taką "never ending story"

0) była sobie jakaś egzekucja
1) komornik wydał postanowienie o kosztach dla siebie
2) dłużnik nie zapłacił
3) komornik bez nadania klauzuli wykonalności sobie egzekwował - na koniec znów 1-2-3 i tak ze trzy razy w kółko

Sofista
03.02.2011 16:34:09

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.


art. 770 1 i klauzuli nie trzeba wyglada wiec iż pomysł komornika z 777 chyba mało przemyślany

cin
03.02.2011 18:37:51

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Co do postanowień komornika jako tytułów wykonawczych dot. kosztów postępowania egzekucyjnego zob. art 49 ust. 3 i 4 ustawy o komorniach sądowych i egzekucji

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.


Dorzucę jeszcze art. 770(1) k.p.c. (Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności).
Nie będę się upierał, ale wydaje mi się, że to właśnie ten przepis będzie stanowił tu podstawę, bo z postów wynika, ze chodzi o postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego (zastępstwa procesowego), a nie kosztów egzekucyjnych (opłat i wydatków należnych komornikowi). Art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczy tylko kosztów egzekucyjnych.
Z obu tych przepisów wynika, że każde z tych postanowień podlega wykonaniu bez nadania klauzuli i - co do zasady - w ramach postępowania w którym zostało wydane, co wynika wprost z art. 770 zd. 2 k.p.c.

Gotka
03.02.2011 21:12:55

"cin" napisał:

podlega wykonaniu bez nadania klauzuli i - co do zasady - w ramach postępowania w którym zostało wydane, co wynika wprost z art. 770 zd. 2 k.p.c.


może temu komorniku o to ostatnie chodziło - że to może być egzekwowane tylko w tym postępowaniu, w którym wydał to postanowienie

Joasia
04.02.2011 16:41:41

Art. 770 kpc. Cytowany przez Tomka art. 49 dotyczy tylko opłat - a tu chodzi o wynagrodzenie pełnomocnika wierzyciela.
Postanowienie to na pewno może być egzekwowane w ramach tego postępowania, w którym było wydane. A wierzyciel wniósł o jego umorzenie. W całości? Jeśli tak, to o co kaman? Czy teraz składa on nowy wniosek egzekucyjny na koszty z tamtego postępowania?

To dość ryzykowne, bo wyobraźmy sobie taką maszynkę do robienia kosztów: mamy sobie dłużnika. Wnosimy o egzekucję. Komornik zawiadamia o wszczęciu i ustala koszty, w tym wynagrodzenie pełnomocnika. WWnosimy o umorzenie. Wnosimy o egzekucję ustalonych tam kosztów. Komornik nalicza koszty. Wnosimy o umorzenie. Wnosimy o egzekucję kosztów z tych dwóch postanowień. Potem z trzech. Potem z 10-ciu. No ile można przeprowadzić celowych egzekucji i ile celowych kosztów można dostać?

Z drugiej strony - jak tytuł nie jest wyegzekwowany w całości, a egzekucja umorzona, to komornik go zwraca wierzycielowi z adnotacją, ile wyegzekwowano plus ile kosztów egzekucyjnych jest ewentualnie do zapłacenia. I ten tytuł można przedstawić potem do nowej egzekucji. A można też częściowo egzekwować - czyli tylko koszty też można.

Ostatecznie - wydaje mi się, że - jeśli to jest nowy wniosek - to komornik powinien to egzekwować, i to bez klauzuli. Ale koszty tego nowego postępowania powinien ponieść wierzyciel, jeśli nie jest egzekucja celowa, tylko taki numer z celowym mnożeniem kosztów.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.