Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

Wynagrodzenie za korzystanie ze służbeności

mariusz78
24.08.2010 13:21:44

Witajcie
Na pewno wielu z was prowadzi sprawy związane z żądaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, na których są położone słupy elektryczne, gazociągi itp. Do tej pory przyjmowałem, że np. Enea lub inny tego typu podmiot jest posiadaczem nieruchomości w zakresie zajętym przez słup czy linię i liczyliśmy wynagrodzenie za posiadanie z nieruchomości w części zajętej przez słup. Coraz częściej pojawiają się jednak wnioski, aby liczyć to wynagrodzenie jak za korzystanie ze służebności. Co więcej SO w jednym z orzeczeń wskazał, że wynagrodzeniem za korzystanie ze służebności nie może to być jedynie kwota czynszu dzierżawnego należnego za areał wyłączony z użytku rolniczego. SO wskazał dalej, że wynagrodzenia w wysokości kilku złotych nie sposób zaakceptować. Nie uwzględnia ona bowiem uciążliwości służebności dla powodów oraz korzyści związanych z jej posiadaniem. Wskazano również, że posadowienie słupów na polach uprawnych powoduje konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy operowaniu maszynami rolniczymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie, tak aby słupów i maszyn nie uszkodzić. Jest to z pewnością rolnika wielki kłopot, na który by się nie zgodził bez odpowiedniej rekompensaty. SO uchylając zaskarżony wyrok wskazał, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd pierwszej instancji oceni jaki sposób określenia wynagrodzenia będzie odpowiedni biorąc pod uwagę stopień uciążliwości służebności dla powodów oraz rozmiar korzyści osiąganych przez pozwanego z takiego korzystania.
Moja refleksja jest taka - z jednej strony rozumiem stanowisko SO, że w przypadku słupów położonych na polach rolniczych nie można nie brać pod uwagę uciążliwości związanych z ich posadowieniem. Jednak z drugiej strony proces o wynagrodzenie to nie to samo co proces odszkodowawczy. Jeżeli bowiem rolnik musi np spalić więcej paliwa, bo , aby uprawić pole, na którym są słupy, to wydaje się, że jest to szkoda.
Sam juz nie wiem.
A w jaki sposób wy prowadzicie takie sprawy i w jaki sposób wyliczacie wynagrodzenie?

richter
24.08.2010 15:19:34

w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem nie odbędzie się bez biegłego rzeczoznawcy, który określi strefę oddziaływania linii energetycznej na nieruchomości (tutaj pomocne okazać się mogą ustalenia miejscowego planu zagosp. przestrz.) oraz strefę wokół słupów, niezbędną dla utrzymania infrastruktury (dojazd do słupa celem napraw i konserwacji). jakw wskazał mi biegły w jednej sprawie wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności to potencjalny roczny dochód, jaki mógłby otrzymać właściciel z tytułu udostępnienia do korzystania pasa gruntu oraz współczynnik kapitalizacji (obliczany dla różnego rodzaju zysków). innymi słowy jest to ryczałtowe wynagrodzenie jak za kilkanaście lat korzystania z nieruchomości w części zajętej przez sieć. musimy uwzględniać, iż służebności zostaje na stałe już w księdze.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.