Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

Ustawa wzgledniejsza a ostatnia nowelizacja k.k.

jozef k.
01.09.2010 12:37:32

Witam, zastanawiam się, czy w związku z ostatnią nowelizacją k.k. która weszła w życie 8 czerwca zgodnie z którą ustawowe granice orzekania grzywny zwiększono do 540 stawek, to czy przy orzekaniu za czyny sprzed 8 czerwca 2010 r. zawsze należy stosować k.k. w brzmieniu sprzed nowelizacji, ze względu na to, że jest to ustawa "względniejsza." Nawet w przypadku gdy Sąd orzeka grzywnę w wysokości mieszczącej się zarówno w starych jak i nowych "widełkach" np. 300 stawek.

HK
04.09.2010 01:34:50

Zasadą jest stosowanie ustawy nowej, a wyjątkowo można zastosować starą, o ile jest względniejsza dla sprawcy (art. 4 par. 1 KK). Jeżeli czyn sprawcy wymaga ukarania w wymiarze zbliżonym do górnej granicy, stosuje się w tym wypadku ustawę starą, jako względniejszą dla sprawy. Przy ocenie, która ustawa jest dla sprawcy względniejsza należy brać pod uwagę nie tylko przepisy dot. wymiaru kary, ale też te dot. okresu przedawnienia, warunkowego zawieszenia itp. i biorąc wzgląd na całokształt różnic sąd w konkretnej sprawie wskazuje która ustawa jest względniejsza (por. uchwała SN z 24.11.1999 I KZP 38/99)

markosciel
05.09.2010 00:53:16

I co ważniejsze - stosujesz albo ustawę starą albo nową w całości. Nie możesz stosować trochę starej trochę nowej.

suzana22
05.09.2010 12:32:23

Wszystko pięknie, ale na pytanie studenta nie odpowiedzieliście

Józefie, w takiej sytuacji, o jakiej piszesz, ja zamierzam stosować zarówno w kwalifikacji prawnej jak i w podstawie wymiaru kary po prostu np. art. 270 § 1 kk (bez żadnych dopisków). A to, co przyniosła ze sobą nowelizacja, uwzględnię w swym orzekaniu w ten sposób, że nigdy skazując za czyny popełnione przed datą wejścia w życie nowelizacji nie orzeknę większej grzywny niż to mogłam orzec przed nowelizacją.

A sąd odwoławczy może się z tym moim spsobem zgodzić albo i nie zgodzić

Mario 71
05.09.2010 16:34:23

A ja przy wymiarze grzywny przywołuję art. 4par. 1 kk, co jest jasną informacją, że określam jej wymiar w według przedziału obowiązującego w poprzednio obowiązującym stanie prawnym jako względniejszym. Oskarżony chce chyba wiedzieć, czy grzywna w wymiarze przykładowo ( i abstrakcyjnie) w wymiarze "4" jest z przedziału od 1 do 10 czy też od 1 do 100. Dlatego też przy kwalifikacji piszę " w związku z art. 4par1 kk". I tego się będę trzymał.

koko
05.09.2010 22:07:37

ja tak jak Mario, zwłaszcza, że biorę pod uwagę całokształt noweli

bzyk
10.09.2010 07:42:04

A u nas na razie przeważa praktyka zaproponowana przez Suzanę.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.