Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

terminy przedawnienia z art. 229 kc

gilgamesz
02.09.2010 19:21:45

Przepis art. 229 kc przewiduje roczny termin przedawnienia wskazanych tam roszczeń liczony od dnia zwrotu rzeczy

Wydaje się, że norma ta nie powinna budzić wątpliwości... a jednak...

Moja wątpliwość dotyczy sytuacji, w której kończy się okres posiadania rzeczy przez niewłaściciela w złej wierze ale dzieje się to nie na skutek jedynie zwrotu rzeczy a zawarcia umowy między właścicielem a posiadaczem np. umowy najmu albo sprzedaży. W konsekwencji przed umową ktoś posiadał w złej wierze a po umowie dalej posiada ale już jako najemca lub nowy właściciel. Brak więc klasycznego zwrotu rzeczy

Czy waszym zdaniem można przy takiej umowie doszukiwać się zwrotu rzeczy w rozumieniu art. 299 kc. Jeśli tak to na czym ten zwrot rzeczy polega, kiedy następuje

Wydaje się, że językowa wykładnia nie daje to żadnego pola manewru. Intuicyjnie jednak nie widzę wystarczająco silnych argumentów przeciwko silniejszej ochronie właściciela za okres posiadania w złej wierze gdy sprzedaje rzecz dotychczasowemu posiadaczowi albo ją wynajmuje a słabszej gdy posiadacz zwraca rzecz.

Hakoss
02.09.2010 23:03:53

Masz całkowitą rację, kazus pod orzeczenie:

Uchwała z dnia 22 lipca 2005 r. Sąd Najwyższy III CZP 47/05
Zwrot rzeczy w rozumieniu art. 229 § 1 k.c. może nastąpić także w sposób przewidziany w art. 349 k.c.
OSNC 2006/6/100, Biul.SN 2005/7/10, Wokanda 2005/10/9, M.Prawn. 2006/6/320, M.Prawn. 2006/17/936

Szerzej o tym:
I ACa 952/06 wyrok s.apel. 2007.10.04
w Warszawie
Apel.-W-wa 2009/1/4
Zwrotem rzeczy w rozumieniu art. 229 § 1 k.c. jest likwidacja stanu niezgodnego z prawem, czyli stanu władania cudzym gruntem bez tytułu prawnego. Zwrotem rzeczy będzie więc każda sytuacja faktyczna i prawna, która nasuwa brak tytułu i tym samym likwiduje stan bezprawności.

Sama kwestia jest nawet ciekawsza, jeżeli wziąć pod uwagę, że roszczenie właściciela w stosunku do posiadacza mają charakter uzupełniający, nie można odmówić sukcesu również szerszej interpretacji, to jest wówczas rozpoczyna bieg termin określony w art. 229 par. 1 k.c. kiedy nie jest możliwe skuteczne wytoczenie powództwa windykacyjnego przeciwko danej osobie. Np. na skutek zniszczenia rzeczy...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.