Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

Wartość przedmiotu zaskarżenia- dział spadku-POMOCY

johan
12.09.2010 21:59:23

Stan faktyczny: Sąd I instancji ustalił, że w skład masy spadkowej po zmarłych X i Y wchodzi tylko i wyłącznie nieruchomość zamieszkiwana przez uczestnika. W protokole wpisano jednak,jak wskazał uczestnik, że wnioskodawca otrzymał w drodze umowy darowizny książeczki mieszkaniowe ( w okresie 10 lat przed datą otwarcia spadku). Realizacja wierzytelności pozwoliła wnioskodawcy na zakup lokalu mieszkalnego. Nadto uczestnik wskazał, że poniósł nakłady konieczne na nieruchomość, którą zajmuje w wysokości 15000zł. Zasugerował (a działał bez pełnomocnika) żądanie zwrotu co do połowy poniesionych kosztów od wnioskodawcy.
W postanowieniu Sąd nakazał obowiązek spłaty przez uczestnika na rzecz wnioskodawcy w kwocie 40000,00zł.
W apelacji (skarżąc ją w całości) uczestnik nie wskazał wpz. Jako zarzuty wskazał m.in brak ustalenia składu masy spadkowej poprzez nieuwzględnienie wierzytelności pieniężnych uzyskanych z tytułu realizacji książeczek mieszkaniowych. Oprócz tego podniósł kwestię żądania co do rozliczenia się z poczynionych nakładów na zajmowaną nieruchomość (żądając kwoty 7500 zł od wnioskodawcy). Nadto zawnioskował o przedstawienie przez wnioskodawcę dowodów na okoliczność wykazania w jakiej wysokości uzyskał środki pieniężne tytułem realizacji wierzytelności z książeczek mieszkaniowych.
Jak myślicie, wpz w tym przypadku wyniesie tylko 47500,00 zł, czy też winna być powiększona o kwotę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu realizacji książeczek mieszkaniowych?
Ja skłaniam się ku kwocie 47500,00 zł.

Włóczykij
12.09.2010 22:03:24

Ale po co wpz jak wpis stały ?

johan
13.09.2010 08:38:16

Też tak sądziłem i sądzę. W końcu obowiązuje taki przepis jak 126 z indeksem 1 kpc.
Sprawa nie jest moja, ale zacząłem się zastanawiać, gdy zapoznałem się z aktami sprawy. Orzecznictwo oczywiście porusza kwestię wpz, ale w co oczywiste w odniesieniu do weryfikacji dopuszczalności skargi kasacyjnej.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.