Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

Srodek karny orzeczony za wykroczenie

zziajany
29.09.2010 12:08:15

Czy może zostać uznany za wykonany przed upływem okresu na który został orzeczony?
W tym konkretnym przypadku chodzi o zakaz wstępu na imprezę masową połączony z obowiązkiem stawiennictwa W Komendzie Policji w czasie trwania imprezy. Zakaz orzeczono na okres 5 lat, zastanawiam się jak to si ę ma do oczywistej i stanowczej treści art. 45 par. 3 kw .

ossa
29.09.2010 14:33:02

nie wiem zziajany, chyba środek z ustawy o imprezach masowych to będzie jakś lex specialis........ albo co??????

zawsze narobią z przeproszeniem pod publiczkę i potem się to wszystko kupy nie trzyma

romanoza
29.09.2010 14:45:53

Ja tam na wykroczeniach się nie znam, ale przecież zakaz prowadzenia pojazdów można dać na 3 lata, a nie biegnie jeżeli nie zwrócono prawa jazdy. Czyli teoretycznie może zacząć biec rok przed upływem terminu z art. 45 § 3 kw i będzie identyczna sytuacja jak w poście zziajanego. Nie ma żadnego wyłączenia w tym zakresie

Mario 71
29.09.2010 19:22:25

5. Na gruncie art. 103 § 1, podobnie jak miało to miejsce pod rządami k.k. z 1969 r (art. 107), istotne znaczenie ma interpretacja wyrażenia "nie można wykonać kary", a w szczególności, czy przedawnienie biegnie w okresie odbywania kary, której ma ono dotyczyć? Na gruncie k.k. z 1932 r. doktryna przyjmowała instytucję spoczywania przedawnienia (zob. S. Śliwiński, Prawo... , s. 518-519; także W. Makowski, Kodeks..., s. 295-296). Odmienny pogląd wyrażano na gruncie k.k. z 1969 r. (zob. uchwała składu siedmiu sędziów SN z 21 grudnia 1976 r., VII KZP 18/76, OSNKW 1977, z. 3, poz. 18). W uzasadnieniu uchwały SN stwierdził, że przedawnienie wykonania kary biegnie też w trakcie jej wykonania (odbywania). Zwrot nastąpił w uchwale SN z 18 lipca 1996 r., I KZP 11/96, OSNKW 1996, z. 9-10, poz. 53. W uchwale tej SN stwierdził: "rzedawnienie wykonania kary nie biegnie w czasie jej wykonywania (odbywania)". Stanowisko to spotkało się z aprobatą w literaturze (zob. A. Wąsek (w O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks..., s. 714-714; A. Marek, Komentarz..., s. 277-278; K. Postulski (w Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks..., s. 67; R.A. Stefański, Przegląd..., z. 1, s. 96; S. Pawela, glosa do powołanej uchwały, OSP 1997, z. 4, s. 170). Aktualność tego stanowiska na gruncie obowiązującego kodeksu przyjął SN w uzasadnieniu uchwały z 25 marca 2003 r., I KZP 4/2003, Biul. SN 2003, z. 3, s. 19. Stanowisko to jest w pełni zasadne, w przeciwnym wypadku, jak słusznie wskazuje A. Marek (Komentarz..., s. 278), wykonywanie kary dożywotniego pozbawienia wolności należałoby przerywać po odbyciu 30 lat.
- cytat z Komentarza m.i. A Zolla pod art. 103 kk
Idąc tym tokiem rozumowania, to bieg okresu przedawnienia wykonania kar i środków karnych w okresie ich wykonywania spoczywa ( a tak jest właśnie przy "zakazie stadionowym" ). Wydaje się, że art. 45par3 kw też tak należy rozumieć.

ossa
29.09.2010 21:34:50

no i Mario sprawę rozwiązał, że aż miło !!!!!!!!!

romanoza
29.09.2010 22:08:16

"ossa" napisał:

no i Mario sprawę rozwiązał, że aż miło !!!!!!!!!
Zwłaszcza, że "jak słusznie wskazuje A. Marek" " Ale właśnie o to mi chodziło

ossa
29.09.2010 22:21:30

Zwłaszcza, że "jak słusznie wskazuje A. Marek" " Ale właśnie o to mi chodziło


Romi przestań, bo zara będzie, ze przekraczasz granice wazeliniarstwa

romanoza
29.09.2010 22:36:57

"ossa" napisał:

Zwłaszcza, że "jak słusznie wskazuje A. Marek" " Ale właśnie o to mi chodziło


Romi przestań, bo zara będzie, ze przekraczasz granice wazeliniarstwa
To akurat było do Ciebie

ossa
29.09.2010 22:40:04

"romanoza" napisał:

Zwłaszcza, że "jak słusznie wskazuje A. Marek" " Ale właśnie o to mi chodziło


Romi przestań, bo zara będzie, ze przekraczasz granice wazeliniarstwa
To akurat było do Ciebie

Aaaaaaaa skoro tak to możesz sobie przekraczać do woli <skromny> a i ja wicewersal i z ogromna przyjemnoscią

zziajany
03.10.2010 18:56:25

No dobra. Wielkie dzięki za wyjaśnienie kwestii przedawnienia, ale czy można uznać za wykonany przed terminem?
Taka na marginesie uwaga natury ogólnej Ustawodawca podzielił czyny zabronione na wykroczenia i przestępstwa. Zdefiniował wykroczenie w kw i ustalił, że kara za wykroczenie to miesiąc aresztu ograniczenia wolności lub grzywna do 5000 zl. Sposób pociągania do odpowiedzialności za wykroczenie sprecyzował w kpow a za przestępstwo w kpk. Daje tym samym różne gwarancje procesowe osobie podejrzanej, o wykroczenie - mniejsze. Później sączy do ustaw szczególnych odpowiedzialność za wykroczenie wyższą niż określona w kw , np grzywna do 30 000 zł w kp albo omawiany tu środek karny . To tak jak by Państwo mówiło: możesz się bronić według reguł kpow ale dosolić można ci jak za przestępstwo. Wykroczenie to co do zasady czyn za który można ukarać mandatem, ale są takie wykroczenia za które przez pięć lat masz przychodzić na Komendę i będziemy pilnować żebyś nie wszedł na żadną imprezę. Mi to się nie podoba. Wywody teoretyków i SN są nawet zgrabne, ale co co ma dożywocie do wykroczenia?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.