Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

nieopłacone środki odwoławcze po 1 lipca 2009 r.

kam
08.10.2010 13:20:07

Czy w sytuacji, w której zastosowanie mają już przepisy w brzmieniu po uchyleniu art.130[2]§3 kpc, nieopłacony środek odwoławczy wniesiony przez adwokata bądź radcę prawnego:
1. odrzucamy jak dotychczas (jak chciałby SN w postanowieniu z 18 stycznia 2010 r., II UZ 48/09),
1a - jak w punkcie 1 ale z możliwością uiszczenia opłaty w terminie tygodniowym na podstawie odpowiednio stosowanego art.130[2]§2 kpc
2. wzywamy do uiszczenia opłaty (jak chciałby SN w postanowieniu z 3 lutego 2010 r., II CZ 79/09),
3. wreszcie - zwracamy pismo na podstawie art.130[2]§1 kpc, z możliwością uzupełnienia opłaty w terminie tygodniowym (jak wynika z uzasadnienia postanowienia SN II CZ 18/09).
Ale w tym przypadku - czy zarządzenie o zwrocie pisma będzie zaskarżalne, skoro nie jest wymienione w art.394 kpc?

Osobiście przychylałbym się do wariantu 3 (przepis nie zawiera wyłączenia wobec pism zawierających środki odwoławcze), ale przeszkadza mi brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji. Więc może 1a?

Johnson
08.10.2010 13:25:58

Ja głosuje za nr 2.
Ale to już chyba było ?

kam
09.10.2010 11:18:57

Ja głosuje za nr 2.
Ale to już chyba było ?

chyba jednak trochę co innego?
a dlaczego nr 2? art.130[2]§1 kpc nie jest przepisem szczególnym wobec art.130§1?

Johnson
15.10.2010 20:14:20

"kam" napisał:


a dlaczego nr 2? art.130[2]§1 kpc nie jest przepisem szczególnym wobec art.130§1?


Jest. Przeoczyłem tego adwokata bo zasugerowałem się tym, ze pytasz o to co już było, a tam było bez adowkata chyba.
Więc wychodzi na to że 1a ?!

kam
15.10.2010 21:17:16

mi tak wychodzi, ale innym może niekoniecznie:
Uchwała składu 7 sędziów z 15.06.2010 r. (sygn. akt II UZP 4/10).
Nieopłacona skarga kasacyjna złożona przez adwokata lub radcę prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571) podlega odrzuceniu w razie niewykonania zarządzenia wzywającego do opłacenia skargi (art. 3986 § 2 k.p.c. w związku z art. 130 § 1 k.p.c.)
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.
ciekawe jak do tego doszli i czy uzasadnienie dotyczy tylko skargi kasacyjnej, czy też innych środków

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.