Sobota, 02 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5759
Sobota, 02 grudnia 2023

Forum sędziów

wniosek o wydanie informacji

marrta
25.11.2010 14:22:10

Wpłynął mi do RC o wydanie informacji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą na podst. art. 15 u.4 pkt 3.) lit. g Ustawy o pomocy osobom upr. do alimentów.

Stan faktyczny:
wpłynął pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.
Odpis pozwu doręczony pozwanemu - Anglikowi mieszkającemu w W. Brytanii.
Postępowanie zabezpieczone poprzez zobowiązanie pozwanego do uiszczania alimentów po 500 zł.
Wydano tytuł wykonawczy wraz z zaświadczeniem, iż stanowi on europejski tytuł wykonawczy.

pełnomocnik powódki przesłał do właściwej instyt. w W. Brytanii tytuł wykonawczy wraz ze stosowną dokumentacją - tak twierdzi - do moich akt złożył dowód nadania przesyłki do właściwej instytucji w W. Brytanii.

Złożył do mojej sprawy wniosek - opisany na wstępie.

Przepis art. 15 u.4 pkt 3.) lit. g) stanowi, że do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu należy dołączyć:
informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Mam wątpliwości:
1. skoro wniosek o wykonanie orzeczenia składa się na podstawie art. 39 Rozporządzenia RE 44/2001 do sądu albo właściwego organu (określone w załączniku do Rozporządzenia), to czy przedmiotowe "informacje" powinien wydać ten organ lub sąd, do którego złożyło się wniosek o wykonanie (czyli w moim przypadku organ brytyjski), czy też - sąd, który wydał orzeczenie?

moje rozważania: za stanowiskiem, że to ja powinnam wydać przedmiotową informację przemawia wykładnia językowa, art. 15 itd. stanowi przecież, że informacja ta ma zaświadczać, że osoba uprawniona podjęła czynności związane z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą. Choć z drugiej strony - nawet badając pod względem językowym można mieć wątpliwości...

za przyjęciem, że przedmiotową informację powinien wydać organ brytyjski jest okoliczność, że to tamten organ ma wiedzę co do tych czynności, że co do zasady informacje takie są wydawane po zakończeniu postępowania i tytułem wykonawczym jest wyrok (a u mnie - na podstawie postanowienia zabezpieczającego) ...


2. w przypadku, gdy przyjmiemy, że ww informacje ma wydać tamten organ brytyjski, to jak rozpoznać wniosek?
oddalić? odrzucić? uzasadniać to?
chyba oddalić bez uzasadnienia????

3. jeśli przyjmiemy, że to ja mam wydać "informacje", to w jakiej formie?
nie znalazłam do tego rozporządzenia.,
czy wydać "zaświadczenie" czy "informacje" i po prostu napisać, że "..... osoba uprawniona podjęła czynności związane z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą".


nie wiem, co o tym myśleć, mieliście już coś podobnego?
marrta.

Ciacho
30.11.2010 21:47:32

Nie miałem takiego przypadku, ale z tego co wiem i pamiętam to chyba bezpośrednio nie można się zwracać do zagranicznego organu o prowadzenie egzekucji. U mnie jest sędzia w SO, który się zajmuje takimi sprawami. To chyba SO jest pośrednikiem w przesyłaniu korespondencji związanej z takimi zagranicznymi egzekucjami. Powyższe prowadziłoby do wniosku, że taki wniosek należałoby przekazać SO do udzielenia informacji.

monikissima
02.12.2010 20:43:05

Nie czytałam tego postu wcześniej, ale:
- to, że pełnomocnik coś sam wysłał do jakiejś instytucji w GB nie oznacza, że podjął czynności związane z wykonaniem tytułu za granicą
- egzekucję z zagranicy prowadzi zwykle odpowiedni wydział SO lub w przypadku egzekucji z niektórych państw - sąd, który wydał orzeczenie (znacznie rzadszy przypadek)
- SO przesyła gdzie trzeba stosowne dokumenty, pośredniczy w całej egzekucji i to SO może wydać taką informację, że wierzyciel podjął czynności, o ile podejmie te czynności wymagane przez SO, a nie dowolne (to już moja interpretacja)
- moim zdaniem Ty nie powinnaś niczego wydawać, a na pewno nie przy takim stanie faktycznym (że pełnomocnik COŚ GDZIEŚ przesłał);
- jak zwykle nie mam przy sobie ustawy, nie pamiętam, czy wynika stamtąd obowiązek wydania decyzji, bo jeśli nie, to ja pismem powiadomiłabym go o braku podstaw do wydania informacji przez tutejszy sąd (myślę, że taka informacja, to odpowiednik informacji od komornika o bezskuteczności egzekucji i nie wymaga postanowienia).
To tak na szybko. Dawno tego nie miałam i nie pamiętam, czy tam jest mowa o konkretnej formie informacji lub odmowie udzielenia informacji.

marrta
07.12.2010 11:08:17

"Nie miałem takiego przypadku, ale z tego co wiem i pamiętam to chyba bezpośrednio nie można się zwracać do zagranicznego organu o prowadzenie egzekucji. U mnie jest sędzia w SO, który się zajmuje takimi sprawami. To chyba SO jest pośrednikiem w przesyłaniu korespondencji związanej z takimi zagranicznymi egzekucjami. Powyższe prowadziłoby do wniosku, że taki wniosek należałoby przekazać SO do udzielenia informacji."

można

są dwa tryby egzekucji świadczeń alimentacyjnych:
1. w trybie konwencji nowojorskiej, a więc przez SO - we Wrocławiu jest to Wydział Wizytacyjny, w innych sądach - różnie
2. w trybie Rozporządzenia Rady Europy - i wówczas rzeczywiście wierzyciel zwraca sie do właściwego organu zagranicznego o wszczęcie egzekucji

co do tego nie miałam wątpliwości

natomiast odnośnie mojego pytania - JUŻ WIENM

- dzięki pomocy p. sędzi z SO:
1. wniosek taki można złożyc jedynia w razie ezekwowania alimentów w trybie konwencji nowojorskiej. Wówczasw nioske ten składa się do właściwej komórki SO, zajmującej się egzekucją zagraniczna.
W razie egzekwowana w trybie Rozp. Rady- ani SR ani SO nie sa właściwe do wydawania takiej informacji.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.