Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

276 k.k. - obowiązek wydania dokumentacji budowlanej

jabor
20.12.2010 10:39:26

276 k.k. – obowiązek wydania dokumentacji budowlanej
Stan faktyczny:
Oskarżony prowadzący działalność w zakresie budownictwa budował domy na własny rachunek (na jego nazwisko było wystawiane pozwolenie na budowę, on był właścicielem terenu itp.). Po 2 miesiącach od zakończenia procesu budowlanego – odebrania budynku, wydania wszelkich możliwych pozwoleń i decyzji, oskarżony jako właściciel domu sprzedał go (wraz z działką) „okrzywdzonemu”. W chwili sprzedaży nie przekazał nowemu właścicielowi dziennika budowy i protokołów odbioru instalacji gazowej, kominowej, wod-kan, elektrycznej. Wydał mu inne niezbędne dokumenty (projekt, pozwolenia itp.) W czasie użytkowania domu pokrzywdzony ujawnił pewne wady wykończeniowe i chce z tego tytułu dochodzić swoich roszczeń, do czego – jak twierdzi – potrzebny jest mu dziennik budowy i protokoły odbioru instalacji.
Oskarżonemu postawiono zarzut ukrycia dokumentacji dot. budowy od dnia sprzedaży domu.
Pytanie:
1. Czy ma tu zastosowanie art. 60 Prawa budowlanego nakazujący inwestorowi wydanie dokumentacji właścicielowi. Mnie wydaje się, że nie bo oskarżony z chwilą zakończenia procesu budowlanego przestał być inwestorem i w chwili sprzedaży domu był już tylko właścicielem.
2. Czy istnieje inna podstawa obligująca oskarżonego do wydania takiej dokumentacji kupującemu dom?
3. Czy wobec żądania przez pokrzywdzonego wydania takiej dokumentacji np. rok po sprzedaży domu, na oskarżonym ciąży taki obowiązek, a jeżeli tak to czy niewydanie dokumentacji wyczerpuje znamiona czynu z art. 276 k.k.? Inaczej – czy pokrzywdzony jest osobą uprawnioną do żądania wydania takiej dokumentacji?

censor
20.12.2010 12:50:51

Moim zdaniem kluczowe tu jest ustalenie, czy mamy do czynienia z dokumentem w rozumieniu art.115 par.14 kk, bo w przeciwnym wypadku następuje dekompletacja znamion czynu zabronionego. Obowiązek z art.60 prawa budowlanego istnieje, ale tu się używa terminu "dokumentacja" w innym znaczeniu, niekarnistyczym. W takiej sytuacji akt oskarżenia byłby bezzasadny, a w oparciu o art.60 Praw budowlanego mozna by występować z roszczeniem cywilnym.

suzana22
20.12.2010 13:13:34

Moim zdaniem ten ,,pokrzywdzony" ma do ,,oskarżonego" jedynie roszczenie cywilne z art. 546 § 1 kc:
...,,Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą."

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.