Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

Komornik i art. 8 ustawy o komornikach ...

sebus
22.12.2010 08:23:57

Wniosek o wszczęcie egzekucji wpływa do komornika niewłaściwego. We wniosku brak oświadczenia wierzyciela o skorzystaniu z wyboru innego komornika z art. 8 ust. 6 ustawy. Mimo to komornik wszczyna i prowadzi postępowanie egzekucyjne. W trybie 759 par 2 kpc dłużnik zwraca się z wnioskiem o nakazanie komornikowi aby ten przekazał sprawę wg właściwości.
Pytanie zasadnicze: czy czynności niewłaściwego komornika pozostają w mocy czy trzeba je wszystkie uchylać w przypadku uznania wniosku z 759 par 2 kpc za uzasadniony? Nadmienię, iż niewłaściwy komornik wyegzekwował wszystko ( 8 dni !!!!!!! od złożenia wniosku) a pieniądze już rozksięgował dla wierzyciela.

Dred
22.12.2010 08:56:43

oddalić

Joasia
22.12.2010 09:00:27

Jak już wszystko wyegzekwował i nie ma już egzekucji, to sprawę Co z nadzoru 759 2 zakreślić w rep. Co i skierować do zakończonych, stwierdzając, że brak podstaw do czynności nadzorczych - o czym poinformować dłużnika.
[Oddalić nie ma czego - bo sprawy z nadzoru są prowadzone z urzędu, nie ma tu wniosku, który by podlegał oddaleniu; pismo dłużnika to nie wniosek, tylko informacja, która może - lub nie - zainspirować sąd do podjęcia czynności nadzorczych; podobnie zakreśla się - a nie umarza - nadzory nad egzekucją z nieruchomości po zakończeniu tej egzekucji przez komornika; podobnie zakreśla się - a nie umarza - sprawy ze zbiegu egzekucji, gdy okazuje się, że zbiegu nie ma albo że jest to zbieg ponowny]

A jeśli egzekucja jeszcze trwa - nakazać komornikowi wezwanie wierzyciela do uzupełnienia wniosku o oświadczenie w trybie art. 8.

Tomasz Zawiślak
22.12.2010 12:58:58

"Joasia" napisał:

Jak już wszystko wyegzekwował i nie ma już egzekucji, to sprawę Co z nadzoru 759 2 zakreślić w rep. Co i skierować do zakończonych, stwierdzając, że brak podstaw do czynności nadzorczych - o czym poinformować dłużnika.
[Oddalić nie ma czego - bo sprawy z nadzoru są prowadzone z urzędu, nie ma tu wniosku, który by podlegał oddaleniu; pismo dłużnika to nie wniosek, tylko informacja, która może - lub nie - zainspirować sąd do podjęcia czynności nadzorczych; podobnie zakreśla się - a nie umarza - nadzory nad egzekucją z nieruchomości po zakończeniu tej egzekucji przez komornika; podobnie zakreśla się - a nie umarza - sprawy ze zbiegu egzekucji, gdy okazuje się, że zbiegu nie ma albo że jest to zbieg ponowny]

Pełna zgoda.

"sebus" napisał:

Pytanie zasadnicze: czy czynności niewłaściwego komornika pozostają w mocy czy trzeba je wszystkie uchylać w przypadku uznania wniosku z 759 par 2 kpc za uzasadniony?

Nie można w takiej sytuacji mówić o nieważności czynności egzekucyjnych. Niewątplwie są one jednak wadliwe. Co należałoby zrobić, gdyby wpłynęła skarga dłużnika na zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez takiego komornika? Moim zdaniem uchylić czynność. Mogłoby to być połaczone z zarządzeniem w trybie 759 par. 2 kpc i jakim pisała Joasia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.