Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

24 par 1 i 2 kkw

bull78
22.03.2011 22:29:43

Skazany ma grzywnę. Nie ma przeprowadzonej egzekucji. Składa wniosek o psu, który jest uwzględniony. Następnie nie pracuje. Kurator kieruje wniosek na podstawie art 24 par kkw aby uchylić postanowienie o zamianie grzywny na psu . Mam w związku z tym pytanie o praktykę. Czy uchylacie to postanowienie na podstawie art 24 par 1 kkw i kierujecie grzywnę do egzekucji, czy też Waszym zdaniem z uwagi na treść art 24 par 2 kkw nie można tego uchylić bo "będzie na niekorzyść". Ale czy można wtedy egzekwować grzywnę, skoro jest psu ?

censor
22.03.2011 23:50:55

"bull78" napisał:

Składa wniosek o psu, który jest uwzględniony
Tu jest pies pogrzebany. Gdzie w kw (lub kkw) jest przepis, że skazany (ukarany) ot tak sobie, niezależnie od kwestii wykonania grzywny w formie pieniężnej lub egzekucji grzywny, może sobie sam złożyć wniosek? Obawiam się, że nigdzie. I jaka jest wtedy podstawa prawna zamiany na psu Podpowiem: nie ma takiej podstawy. Jak jest orzeczona grzywna, to ma płacić. Jak nie płaci - egzekucja. Dopiero potem wchodzą przepisy, które mówią, co robimy, gdy egzekucja jest bezskuteczna.

romanoza
23.03.2011 08:10:12

"censor" napisał:

I jaka jest wtedy podstawa prawna zamiany na psu Podpowiem: nie ma takiej podstawy. Jak jest orzeczona grzywna, to ma płacić. Jak nie płaci - egzekucja. Dopiero potem wchodzą przepisy, które mówią, co robimy, gdy egzekucja jest bezskuteczna.
Nie tak do końca. W art. 45 par. 1 kkw masz zapis"lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona (egzekucja) bezskuteczna". Dodaj do tego art. 19 par. 1 kkw i już masz podstawę do złożenia wniosku przez skazanego o psu przed wszczęciem egzekucji. Niestety po raz kolejny widać, że nowelizowanie kolejnych przepisów prowadzi do niespójności kodeksu, bo np. art. 44 pozostał niezmienny w swojej treści. Że o par. 367 regulaminu wewnętrznego nie wspomnę...

A jeżeli chodzi o temat, ja niczego nie uchylałbym, bo zamiana grzywny na pracę nie oznacza, że nie możesz egzekwować, o ile spełnione są przesłanki z art. 44 kkw. Co więcej, treść art. 46 kkw przekonuje, że pomimo orzeczenia pracy grzywnę możesz zamienić na zastępczą od razu. Wskazuje na to zapis "nie podejmie orzeczonej zastępczej formy jej wykonania".

bull78
23.03.2011 10:21:23

"romanoza" napisał:

I jaka jest wtedy podstawa prawna zamiany na psu Podpowiem: nie ma takiej podstawy. Jak jest orzeczona grzywna, to ma płacić. Jak nie płaci - egzekucja. Dopiero potem wchodzą przepisy, które mówią, co robimy, gdy egzekucja jest bezskuteczna.
Nie tak do końca. W art. 45 par. 1 kkw masz zapis"lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona (egzekucja) bezskuteczna". Dodaj do tego art. 19 par. 1 kkw i już masz podstawę do złożenia wniosku przez skazanego o psu przed wszczęciem egzekucji. Niestety po raz kolejny widać, że nowelizowanie kolejnych przepisów prowadzi do niespójności kodeksu, bo np. art. 44 pozostał niezmienny w swojej treści. Że o par. 367 regulaminu wewnętrznego nie wspomnę...

A jeżeli chodzi o temat, ja niczego nie uchylałbym, bo zamiana grzywny na pracę nie oznacza, że nie możesz egzekwować, o ile spełnione są przesłanki z art. 44 kkw. Co więcej, treść art. 46 kkw przekonuje, że pomimo orzeczenia pracy grzywnę możesz zamienić na zastępczą od razu. Wskazuje na to zapis "nie podejmie orzeczonej zastępczej formy jej wykonania".

Czyli wniosku kuratora byś nie uwzględnił i zarządzeniem grzywnę do egzekucji? Czy też po prostu Ko o zamianę grzywny na kpw?

Co do art 46 kkw to bym się nie zgodził, że bez egzekucji można orzec kpw bo sformułowanie "i nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji" zwłaszcza spójnik "i" to wyklucza.

romanoza
23.03.2011 15:21:41

"bull78" napisał:

Co do art 46 kkw to bym się nie zgodził, że bez egzekucji można orzec kpw bo sformułowanie "i nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji" zwłaszcza spójnik "i" to wyklucza.
Zaraz zaraz, mi nie chodziło, że bez egzekucji ale że bez uchylania pracy. Egzekucja jest oblig i to nie budzi wątpliwości. A jeżeli chodzi o pytanie zasadnicze, to tak, grzywnę zarządzeniem do egzekucji a wniosku kuratora nie uwzględnić

bull78
23.03.2011 20:50:35

OK. Dzięki.

xvart
23.03.2011 21:00:47

ja nie uchylam psu, tylko kieruję na posiedzenie co do kzpw. Na to posiedzenie zlecam wywiad kuratora, z którego w 99,9 % przypadków wynika mi, że egzekucja byłaby w sposób oczywisty bezskuteczna. Wydaję postanowienie o kzpw i mniej więcej 60 % przypadków biegnie odpracować psu. Z reszty prawie wszyscy płacą grzywnę w dniu ich zatrzymania przez policję do odbycia kary. Siedzieć idą pojedyńcze przypadki.

Jeżeli natomiast jest sytuacja odwrotna i jest grzywna orzeczona za ow, to wtedy jak nie zostanie zapłacona niezwłocznie po doręczeniu wezwania lub nie zostanie zapłacona I rata, uchylam postanowienie o karze zastępczej grzywny (mieszczę się w ten sposób w trzymiesięcznym terminie z 24 kkw). Kurator ponagla skazanego o niezwłoczne przystąpienie do kary ow. Jeżeli skazany nie przystąpi - kieruję na posiedzenie w przedmiocie kzpw. Spora część skazanych po tym jak zostają zatrzymani jednak chce zapłacić grzywnę. Wtedy zawsze zamieniam, ale grzywna jest z reguły o 50 % wyższa.

romanoza
23.03.2011 21:00:56

"bull78" napisał:

OK. Dzięki.
Do usług

xvart
23.03.2011 21:02:37

ja nie uchylam psu, tylko kieruję na posiedzenie co do kzpw. Na to posiedzenie zlecam wywiad kuratora, z którego w 99,9 % przypadków wynika mi, że egzekucja byłaby w sposób oczywisty bezskuteczna. Wydaję postanowienie o kzpw i mniej więcej 60 % przypadków biegnie odpracować psu. Z reszty prawie wszyscy płacą grzywnę w dniu ich zatrzymania przez policję do odbycia kary. Siedzieć idą pojedyńcze przypadki.

Jeżeli natomiast jest sytuacja odwrotna i jest grzywna orzeczona za ow, to wtedy jak nie zostanie zapłacona niezwłocznie po doręczeniu wezwania lub nie zostanie zapłacona I rata, uchylam postanowienie o karze zastępczej grzywny (mieszczę się w ten sposób w trzymiesięcznym terminie z 24 kkw). Kurator ponagla skazanego o niezwłoczne przystąpienie do kary ow. Jeżeli skazany nie przystąpi - kieruję na posiedzenie w przedmiocie kzpw. Spora część skazanych po tym jak zostają zatrzymani jednak chce zapłacić grzywnę. Wtedy zawsze zamieniam, ale grzywna jest z reguły o 50 % wyższa.

romanoza
23.03.2011 21:04:38

"xvart" napisał:

Na to posiedzenie zlecam wywiad kuratora, z którego w 99,9 % przypadków wynika mi, że egzekucja byłaby w sposób oczywisty bezskuteczna.
U mnie kurator odmówiłby sporządzenia wywiadu i miałby rację, ponieważ nie ma obowiązku robienia wywiadu na temat sytuacji finansowej skazanego, nawet było kilka lat temu jakieś pismo MS na ten temat. No chyba, że powód żądania wywiadu wskażesz inny.
"xvart" napisał:

i jest grzywna orzeczona za ow, to wtedy jak nie zostanie zapłacona niezwłocznie po doręczeniu wezwania lub nie zostanie zapłacona I rata
Ja pozostanę przy swoim poglądzie, że zastępczej grzywny za kow nie rozkłada się na raty.

Aurelio
23.03.2011 21:47:05

"romanoza" napisał:

Na to posiedzenie zlecam wywiad kuratora, z którego w 99,9 % przypadków wynika mi, że egzekucja byłaby w sposób oczywisty bezskuteczna.
U mnie kurator odmówiłby sporządzenia wywiadu i miałby rację, ponieważ nie ma obowiązku robienia wywiadu na temat sytuacji finansowej skazanego, nawet było kilka lat temu jakieś pismo MS na ten temat. No chyba, że powód żądania wywiadu wskażesz inny.

Pismo owszem było, ale dotyczyło sytuacji zlecania wywiadów do grzywien samoistnych, czy też kosztów sądowych, gdzie skazany wnosił o rozłożenie na raty, umorzenie itp. Mam je u siebie i jutro spojrzę dokładniej, co tam nasmarowano

Sama praktyka wnoszenia przez kuratora o uchylenie p.s.u. wynika często stąd, że przychodzi sobie taki skazany i podaje, że jednak nie będzie odpracowywał grzywny, bo znalazł pracę dorywczą i zamierza ją regulować ratalnie. No i zaczyna wpłacać dobrowolnie jakieś tam raty. Kuratorowi akta p.s.u. leżą bezczynnie. Za bardzo z wnioskiem o zkpw nie ma jak wyjść, bo gość co prawda nie wykonuje p.s.u., ale reguluje grzywne ratalnie wg własnego uznania i/lub złożył wniosek o raty. Żeby kuratorowi jego nadzór nie zarzucił bezczynności, to właśnie często pisze o rozważenie możliwości uchylenia postanowienia o p.s.u.

romanoza
23.03.2011 21:49:30

"Aurelio" napisał:

Pismo owszem było, ale dotyczyło sytuacji zlecania wywiadów do grzywien samoistnych, czy też kosztów sądowych, gdzie skazany wnosił o rozłożenie na raty, umorzenie itp. Mam je u siebie i jutro spojrzę dokładniej, co tam nasmarowano
Nie twierdzę, że mi pamięć nie szwankuje

Aurelio
24.03.2011 18:57:36

Znalazłem jedno orzeczenie w Legalisie w sprawie obligatoryjności wszczęcia egzekucji przed orzeczeniem zkpw oraz ciekawe stanowisko autorów Krakowskich Zeszytów Sądowych do tego orzeczenia.

Postanowienie SA w Krakowie z 27.04.04., II AKzw 231/04;
Publ. Krakowskie Zeszyty Sądowe, rok 2004, Nr 5, poz. 31, str. 18

Stwierdzenie bezskuteczności próby ściągnięcia grzywny, poprzedzające wydanie zarządzenia o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności, należy opierać na protokole komornika zgodnym z wymogami art. 809 KPC. Brak tego protokołu wyklucza podjęcie decyzji o wykonaniu kary zastępczej. Warunku tego nie zastępuje przypuszczenie, że skazany nie będzie dysponował majątkiem nadającym się do egzekucji z powodu wielości egzekucji przeciw niemu skierowanych.

...i poniżej komentarz do tego orzeczenia:
Postanowienie o wykonaniu kary zastępczej uchylono, a sprawę skierowano do ponownego rozpoznania w I instancji. Cytowany pogląd wzbudził wśród nas kontrowersje jako zbyt formalistyczny, nieuwzględniający nadrzędnej zasady swobodnej oceny dowodów. Zbędne bowiem byłoby kierować polecenie egzekucyjne i ponosić koszty czynności komornika, gdy z góry wiadomo, że egzekucja będzie bezskuteczna, choćby to wynikało z wyników innych egzekucji. Nie ma obawy o krzywdę skazanego, gdyż może on uniknąć kary zastępczej spłacając grzywnę, jeśli ma majątek, który sąd ignoruje, a ewentualnie może odwołać się od zarządzenia wykonania kary zastępczej, gdyby było pochopne. Jeśli ma płacić grzywnę, nie płaci jej i nie ma środków, by ją spłacić, po cóż odwlekać wykonanie kary, byle otrzymać jeszcze jeden dokument urzędowy, którego fasadowa rola będzie oczywista. Takie jest nasze rozumienie odnośnego fragmentu art. 46 § 1 KKW

suzana22
24.03.2011 20:35:36

"Aurelio" napisał:

...i poniżej komentarz do tego orzeczenia:
Cytat:
Postanowienie o wykonaniu kary zastępczej uchylono, a sprawę skierowano do ponownego rozpoznania w I instancji. Cytowany pogląd wzbudził wśród nas kontrowersje jako zbyt formalistyczny, nieuwzględniający nadrzędnej zasady swobodnej oceny dowodów. Zbędne bowiem byłoby kierować polecenie egzekucyjne i ponosić koszty czynności komornika, gdy z góry wiadomo, że egzekucja będzie bezskuteczna, choćby to wynikało z wyników innych egzekucji. Nie ma obawy o krzywdę skazanego, gdyż może on uniknąć kary zastępczej spłacając grzywnę, jeśli ma majątek, który sąd ignoruje, a ewentualnie może odwołać się od zarządzenia wykonania kary zastępczej, gdyby było pochopne. Jeśli ma płacić grzywnę, nie płaci jej i nie ma środków, by ją spłacić, po cóż odwlekać wykonanie kary, byle otrzymać jeszcze jeden dokument urzędowy, którego fasadowa rola będzie oczywista. Takie jest nasze rozumienie odnośnego fragmentu art. 46 § 1 KKW


To dobry przykład stylu myślenia prawniczego SA w Krakowie. Coś przeciwnego do tego, co zazwyczaj serwuje Lublin i okolice.
Mnie osobiście bardziej odpowiadają poglądy SA w Krakowie. (a ten wpis to naprawdę nie jest Jarząbek , słowo, że nikt mnie tam nie zna )

romanoza
24.03.2011 22:39:10

"suzana22" napisał:

To dobry przykład stylu myślenia prawniczego SA w Krakowie.
Jak rozumiem, miałaś na myśli to
Postanowienie SA w Krakowie z 27.04.04., II AKzw 231/04;
Publ. Krakowskie Zeszyty Sądowe, rok 2004, Nr 5, poz. 31, str. 18
Stwierdzenie bezskuteczności próby ściągnięcia grzywny, poprzedzające wydanie zarządzenia o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności, należy opierać na protokole komornika zgodnym z wymogami art. 809 KPC. Brak tego protokołu wyklucza podjęcie decyzji o wykonaniu kary zastępczej. Warunku tego nie zastępuje przypuszczenie, że skazany nie będzie dysponował majątkiem nadającym się do egzekucji z powodu wielości egzekucji przeciw niemu skierowanych.
Ja tutaj myślenia rewolucyjnego nie widzę. Normalka.

Aurelio
25.03.2011 10:03:37

Małe, ale istotne sprostowanie, co do autorów komentarza do tego stanowiska SA w Krakowie. Autorem tego komentarza jest redakcja Legalisa, w której za prawo karne wykonawcze odpowiedzialny jest prof. Lelental...
Mea culpa za wprowdazenie w błąd

suzana22
25.03.2011 10:04:22

"romanoza" napisał:

To dobry przykład stylu myślenia prawniczego SA w Krakowie.
Jak rozumiem, miałaś na myśli to
Postanowienie SA w Krakowie z 27.04.04., II AKzw 231/04;
Publ. Krakowskie Zeszyty Sądowe, rok 2004, Nr 5, poz. 31, str. 18
Stwierdzenie bezskuteczności próby ściągnięcia grzywny, poprzedzające wydanie zarządzenia o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności, należy opierać na protokole komornika zgodnym z wymogami art. 809 KPC. Brak tego protokołu wyklucza podjęcie decyzji o wykonaniu kary zastępczej. Warunku tego nie zastępuje przypuszczenie, że skazany nie będzie dysponował majątkiem nadającym się do egzekucji z powodu wielości egzekucji przeciw niemu skierowanych.
Ja tutaj myślenia rewolucyjnego nie widzę. Normalka.

Nie, miałam na myśli ten fragment z KZS, jaki zacytowałam.
I o żadną rewolucję mi nie chodzi. Kraków ostatnio coś na kształt rewolucji zrobił bodajże w 1846 r. i od tamtego czasu zmądrzał .

No tak, doczytałam wpis Aurelia też. Czyli moja pomyłka co do konkretnego cytatu, ale ogólną moją uwagę co do stylu myślenia prawniczego SA w Krakowie podtrzymuję.

bull78
25.03.2011 15:31:06

"suzana22" napisał:

To dobry przykład stylu myślenia prawniczego SA w Krakowie.
Jak rozumiem, miałaś na myśli to
Postanowienie SA w Krakowie z 27.04.04., II AKzw 231/04;
Publ. Krakowskie Zeszyty Sądowe, rok 2004, Nr 5, poz. 31, str. 18
Stwierdzenie bezskuteczności próby ściągnięcia grzywny, poprzedzające wydanie zarządzenia o wykonaniu zastępczej kary pozbawienia wolności, należy opierać na protokole komornika zgodnym z wymogami art. 809 KPC. Brak tego protokołu wyklucza podjęcie decyzji o wykonaniu kary zastępczej. Warunku tego nie zastępuje przypuszczenie, że skazany nie będzie dysponował majątkiem nadającym się do egzekucji z powodu wielości egzekucji przeciw niemu skierowanych.
Ja tutaj myślenia rewolucyjnego nie widzę. Normalka.

Nie, miałam na myśli ten fragment z KZS, jaki zacytowałam.
I o żadną rewolucję mi nie chodzi. Kraków ostatnio coś na kształt rewolucji zrobił bodajże w 1846 r. i od tamtego czasu zmądrzał .

No tak, doczytałam wpis Aurelia też. Czyli moja pomyłka co do konkretnego cytatu, ale ogólną moją uwagę co do stylu myślenia prawniczego SA w Krakowie podtrzymuję.


Nie do wiary - Kraków utożsamia się z Łódzką Myślą Prawniczą

Joanna B.
25.03.2011 18:40:12

"bull78" napisał:

Skazany ma grzywnę. Nie ma przeprowadzonej egzekucji. Składa wniosek o psu, który jest uwzględniony. Następnie nie pracuje. Kurator kieruje wniosek na podstawie art 24 par kkw aby uchylić postanowienie o zamianie grzywny na psu . Mam w związku z tym pytanie o praktykę. Czy uchylacie to postanowienie na podstawie art 24 par 1 kkw i kierujecie grzywnę do egzekucji, czy też Waszym zdaniem z uwagi na treść art 24 par 2 kkw nie można tego uchylić bo "będzie na niekorzyść". Ale czy można wtedy egzekwować grzywnę, skoro jest psu ?


W sytuacji wyżej opisanej nie uchylam zamiany grzywny na psu aby wydać kolejne postanowienie o zamianie grzywny na zkpw, tylko zmieniam postanowienie o orzeczeniu kary zastępczej i zamieniam grzywnę na zkpw.

romanoza
26.03.2011 12:54:16

zmieniam postanowienie o orzeczeniu kary zastępczej i zamieniam grzywnę na zkpw.
Jakoś nie rozumiem

Joanna B.
26.03.2011 15:44:28

I postanowienie o zamianie grzywny na psu
II postanowienie: zmienić I postanowienie SR itd w ten sposób, iz zamienić grzywne na zkpw / bo w I zamiana grzywny na psu/

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.