Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

problemy z dozorem

Matylda
04.04.2011 21:58:37

Może ktoś mi pomoże. Czy w przypadku młodocianego oskarżonego o czyn z art. 177 § 1 kk i art. 178 § 1 kk powinno się orzec dozór na podstawie art. 73 § 1 kk, czy art. 73 § 2 kk ? Bo mam watplwiości.

romanoza
04.04.2011 22:11:17

A umyślne, czy nie

censor
04.04.2011 22:13:44

Jeśli traktować art.178 par.1 kk jedynie jako okoliczność obostrzającą, a nie samodzielny typ występku, to mamy do czynienia z wystepkiem nieumyślnym z art.177 par.1 kk i dlatego orzekamy dozór (jeśli w ogóle chcemy go orzec) na podstawie art.73 par.1 kk. Nie ma bowiem wówczas występku umyślnego, który jest warunkiem sine qua non orzeczenia dozoru obligatoryjnego na podstawie art.73 par.2 kk.

violan
04.04.2011 22:17:10

Wypadek zawsze nieumyślny..... Zawiasy jak u niemłodocianego

Ama
04.04.2011 22:23:51

a 178 par. 1 k.k. to dlatego, że w stanie nietrzeźwości czy dlatego, że np. zbiegł? jeśli w stanie nietrzeźwości, to wchodzi nam dodatkowo 178a par. 1 k.k. a to już umyślne ...

Darkside
04.04.2011 22:25:52

zależy od kwalifikacji
jeżeli jest tylko jeden czyn z 177.1 k.k. w zw. z 178.1 k.k. - 73.1
jeżeli dwa czyny I. 177.1 k.k. w zw. z 178.1 k.k. II 178a1.1 - 73.2

Matylda
04.04.2011 22:40:27

Dzięki za pomoc.
Art. 177 § 1 kk został dodany z powodu nietrzeźwosci oskarżonego.

censor
05.04.2011 11:22:00

"Ama" napisał:

a 178 par. 1 k.k. to dlatego, że w stanie nietrzeźwości czy dlatego, że np. zbiegł? jeśli w stanie nietrzeźwości, to wchodzi nam dodatkowo 178a par. 1 k.k. a to już umyślne ...
Są różne szkoły. Ten pogląd który przedstawiłaś to koncepcja zbiegu realnego. Mnie on przekonuje, ale jego zwolennicy są w mniejszości.

Ama
05.04.2011 13:11:49

"censor" napisał:

a 178 par. 1 k.k. to dlatego, że w stanie nietrzeźwości czy dlatego, że np. zbiegł? jeśli w stanie nietrzeźwości, to wchodzi nam dodatkowo 178a par. 1 k.k. a to już umyślne ...
Są różne szkoły. Ten pogląd który przedstawiłaś to koncepcja zbiegu realnego. Mnie on przekonuje, ale jego zwolennicy są w mniejszości.

u nas przyjęto ... i mnie to przekonuje, że nietrzeźwy jedzie i jedzie i jedzie ... a wypadek powoduje w jednej chwili ... czyli dwa przestępstwa .... jaaaaaazda w stanie nietrzeźwości i wypadek ... dopuszczam oczywiście możliwość, że wsiada, rusza i wypadek od razu ... wtedy faktycznie nie ma podstaw do 178a par. 1 k.k. jako odrębnego zarzutu

klurg
05.04.2011 23:36:14

"censor" napisał:

Jeśli traktować art.178 par.1 kk jedynie jako okoliczność obostrzającą, a nie samodzielny typ występku, to mamy do czynienia z wystepkiem nieumyślnym z art.177 par.1 kk i dlatego orzekamy dozór (jeśli w ogóle chcemy go orzec) na podstawie art.73 par.1 kk. Nie ma bowiem wówczas występku umyślnego, który jest warunkiem sine qua non orzeczenia dozoru obligatoryjnego na podstawie art.73 par.2 kk.


Censor słusznie prawi. Jak wynika z uchwały SN z 16.03.1999, I KZP 4/99, OSNKW 5-6/1999, poz. 27, "intencją ustawodawcy przy modelowaniu art. 178 k.k. nie było utworzenie kwalifikowanych typów przestępstw (...) lecz nadzwyczajne obostrzenie kary, tj. instytucji, do której ustawodawca nawiązuje w art. 57 § 1 i 2 k.k. (...)
Skoro zatem okoliczności popełnienia przestępstw określonych w art. 173, 174 lub 177 k.k., wymienionych w art. 178 k.k., nie można uznać za znamiona ustawowe przestępstw, gdyż wykładnia gramatyczna i logiczna przepisu art. 178 k.k. nie daje ku temu podstaw, a nadto jeśli granice wymiaru kary przewidziane w tym przepisie nie formują samoistnego zagrożenia ustawowego, to tezę, iż ustawodawca nie wprowadził w art. 178 k.k. kwalifikowanych typów przestępstw, uznać należy za udowodnioną."

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.