Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Zbieg zbiegów

Johnson
20.05.2011 17:43:22

Powiedzmy że US prowadzi egzekucję p-ko dłużnikowi. Dochodzi do zbieg. US występuje o rozstrzygnięcie zbiegu. Sąd wskazuje Naczelnika jako właściwego do prowadzenia egzekucji łącznej. Mija pół roku. Naczelnik dalej sobie prowadzi egzekucję. Dochodzą dalsze administracyjne tytuły wykonawcze. Naczelnik z bliżej nieznanego powodu ponownie występuje o rozstrzygnięcie zbiegu dotyczącego prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu, nie wymienionego w pierwszym postanowieniu sądu. Sąd nie zauważa że zbieg już był rozstrzygnięty i wydaje drugie postanowienie, w którym tym razem jako organ do dalszej egzekucji wskazuje komornika. Mija kolejne pół roku. Komornik orientuje się że coś tu jest nie tak i wnosi do sądu o wykładanie drugiego postanowienia (ma wątpliwości interpretacyjne choć wyraźnie jest napisane w tym drugim postanowieniu że on ma prowadzić egzekucję).

I co teraz? jakie pomysły na "naprawienie" tego bałaganu

doctor
21.05.2011 10:23:35

No cóż, trzeba uchylić jedno z tych zbiegniętych orzeczeń - w trybie art. 359 par. 1 kpc. (bo przecież żadne z tych orzeczeń nie kończy postępowania w sprawie).

Johnson
21.05.2011 11:22:44

"doctor" napisał:

No cóż, trzeba uchylić jedno z tych zbiegniętych orzeczeń - w trybie art. 359 par. 1 kpc. (bo przecież żadne z tych orzeczeń nie kończy postępowania w sprawie).


Problem tylko z tymi nowymi okolicznościami
Ale znalazłem fajne orzeczenie:
I PKN 410/97 postanow. SN 1998-01-06
OSNP 1998/22/658
Sąd Najwyższy może uchylić swoje wcześniejsze postanowienie o zwrocie akt sądowi drugiej instancji w celu usunięcia formalnego braku polegającego na nieokreśleniu wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli takie postanowienie jest wynikiem błędnego przeświadczenia , że w kasacji nie wskazano wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 359 w związku z art. 393[19] i art. 391 KPC).

Joasia
24.05.2011 01:23:42

Dzięki. Będę to cytować uchylając z urzędu w trybie tego przepisu klauzule wykonalności nadane nakazom, co do których miałam błędne przeświadczenie, że zostały doręczone przez awizo na właściwy adres pozwanego.

doctor
24.05.2011 22:19:59

"Joasia" napisał:

Dzięki. Będę to cytować uchylając z urzędu w trybie tego przepisu klauzule wykonalności nadane nakazom, co do których miałam błędne przeświadczenie, że zostały doręczone przez awizo na właściwy adres pozwanego.


no tak, ale to będzie contra legem, bo postanowienie o nadaniu klauzuli kończy postępowanie w sprawie - klauzulowej

Joasia
24.05.2011 23:27:44

A co to za sprawa - klauzulowa?

doctor
25.05.2011 00:15:34

Jest to sprawa, której przedmiot stanowi rozstrzygnięcie o wniosku o nadanie klauzuli wykonalności - rozstrzygamy o tym, czy dany dokument może stanowić podstawę egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Uważam, że postępowanie klauzulowe jest postępowaniem odrębnym zarówno od rozpoznawczego jak i od egzekucyjnego, a więc nie ma charakteru jedynie "wpadkowego" (jak np. rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji). Czy naprawdę uważasz, że orzekając np. o nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu nie rozstrzygamy pewnej sprawy? Czy jeśli nastąpi zmiana okoliczności - np. ziści się warunek umożliwiający prowadzenie egzekucji na podstawie aktu notarialnego - to sąd może (z urzędu?) zmienić swoje wcześniejsze, prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku o nadaniu temu aktowi klauzuli?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.