Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

160 § kk

gzrech
24.05.2011 19:03:30

Stan faktyczny w uproszczeniu jest taki. Dziewczyna lat 17 ukrywa ciążę przed rodzicami, rodzi dziecko w namiocie. Biegły stwierdza, że dziecko było narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia z uwagi na panujacą niską temperaturę.
Prok. stawia zarzurt z art. 160 § 1 kk

Winę przypisać mozna tylko osobie, na której ciąży prawny obwiązek opieki. Jednak z krio wynika, że obowiązek opieki wynika z władzy rodzicielskiej a ta przysługuje tylko pełnoletniej matce. Czyli oskarżona jako osoba małoletnia nie miała władzy rodzicielskiej.

Wątpliwośc moją budzi tylko art. 87 krio, który stanowi o obowiązku wzajemnego wspierania się przez rodziców oraz dzieci - przepis nie mówi o rodzicach posiadających władzę rodzicielskę, jednkaże z przepisu tego nie wynika obowiązek opieki nad dziećmi, czyli nie możemy uregulowania tego brać pod uwagę w kontekście art. 160 § 2 kk.

klurg
24.05.2011 19:59:40

Nie mam własnego stanowiska, ale może zaproponuję: Maciej Kliś, Źródła obowiązku gwaranta w polskim prawie karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2/1999, s. 169 i nast. "Jedynym sposobem, aby art. 87 kro nie traktować jako źródła prawnokarnego obowiązku gwaranta [w rozumieniu art. 2 k.k.], jest uznanie go za pewien apel ustawodawcy, w którym nie chodzi o konkretny nakaz zachowania, tylko o jakąś dyrektywę moralną, obyczajową. Należy potraktować go jako obowiązek społeczny." Do tego cywiliści mówią, że obowiązek alimentacyjny wynika także z art. 87 kro. Jeśli tak to przepis rodzi obowiązek prawny (a nie "społeczny" i to obowiązek opieki (w szczególności poprzez łożenie na utrzymanie). Jeśli tak to byłby to źródło obowiązku opieki nie tylko z art. 209 ale także z art. 160. Z drugiej strony taka (rozszerzająca?) wykładnia art. 87 kro mogłaby stanowić obejście przepisów o władzy rodzicielskiej które ów obowiązek opieki rodziców nad dzieckiem konkretyzują.

romanoza
24.05.2011 20:59:09

"gzrech" napisał:

Prok. stawia zarzurt z art. 160 § 1 kk. Winę przypisać mozna tylko osobie, na której ciąży prawny obwiązek opieki.
Ale to chyba przy paragrafie 2, przy pierwszym nie...

gzrech
24.05.2011 21:06:08

Moja pomyłka zarzut dotyczy oczywiście 160 § 2.

romanoza
24.05.2011 21:12:29

"gzrech" napisał:

Moja pomyłka zarzut dotyczy oczywiście 160 § 2.
No to zastosuj § 1, o ile są warunki. Wydaje mi się, że tutaj nawet może wchodzić w grę nieumyślność, tylko kto wtedy wniosek złoży Generalnie to chyba w takich okolicznościach prok mógł sobie darować akt oskarżenia.

gzrech
24.05.2011 22:44:11

§ 1 w grę nie wchodzi - ze stanu faktycznego wynika, że brak jest umyślności po stronie oskarżonej. Na etapie post. przygot. proki ustanowiły kuratora, który nie złożył wniosku o ściganie brak więc możliwości zastosowania 160 § 3.

romanoza
25.05.2011 08:04:44

"gzrech" napisał:

§ 1 w grę nie wchodzi - ze stanu faktycznego wynika, że brak jest umyślności po stronie oskarżonej. Na etapie post. przygot. proki ustanowiły kuratora, który nie złożył wniosku o ściganie brak więc możliwości zastosowania 160 § 3.
Na posiedzenie w przedmiocie umorzenia na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 i ewentualnie 9 kpk

amelius
25.05.2011 10:46:03

"romanoza" napisał:

Generalnie to chyba w takich okolicznościach prok mógł sobie darować akt oskarżenia.


Zdecydowanie mógł sobie darować, choć darowanie sobie aktu oskarżenia to w tym przypadku eufemizm.

Dede_
25.05.2011 21:02:57

"gzrech" napisał:

§ 1 w grę nie wchodzi - ze stanu faktycznego wynika, że brak jest umyślności po stronie oskarżonej.

Zaraz, bo nie rozumiem - jak brak umyślności to nie ma ani par. 1 ani par. 2 a przy ew. nieumyślności jest brak wniosku. Wychodzi na to, że sprawca nie popelnia przestępstwa wg 1 par. 3 kk i na umorzenie, tak jak Romanoza (tylko pkt 10 a nie 9 przy braku wniosku o ściganie)

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.