Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

sądowa kl. wykonalności na administracyjny tytuł wykonawczy

imagine7
16.06.2011 21:26:30

Dostałam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnemu tytułowi wykonawczemu obejmującemu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wydaje mi się wstępnie, że wniosek należy oddalić, bo nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia egzekucji administracyjnej, która może dotyczyć także nieruchomości dłużnika (oczywiście po złożeniu wniosku przez wierzyciela i przedłożeniu ostatecznej decyzji). Klauzula sądowa pozwalałaby ominąć kwestie ostateczności decyzji.

Zastanawiam się też, czy w ogóle dopuszczalne jest objęcie tych opłat administracyjnym tytułem wykonawczym. Użytkowanie wieczyste jest instytucją cywilnoprawną i tytuł powinien pochodzić od sądu. Znalazłam orzeczenie SN, w którym wskazano, że dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia opłat za użytkowanie wieczyste.

Czy ktoś miał podobny problem?

doctor
16.06.2011 22:24:31

"imagine7" napisał:

Dostałam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnemu tytułowi wykonawczemu obejmującemu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.


Czegoś nie rozumiem - ten administracyjny tytuł wykonawczy stwierdza obowiązek zapłaty opłaty za użytkowanie wieczystej? Co jest tym tytułem? Orzeczenie SKO? Decyzja administracyjna? Z którego roku pochodzi ów tytuł? A może chodzi jedynie o administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący koszty postępowania administracyjnego przed SKO (art. 79 ust. 9 ugn)?

Na gruncie obecnego stanu prawnego nie ma podstaw do tego, aby organ administracyjny wydawał decyzję administracyjną nakładającą na użytkownika wieczystego obowiązek zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie. Orzeczenie SKO - które nie jest decyzją administracyjną - jedynie ustala wysokość opłaty, o której ewentualne zasądzenie (w razie opóźnienia ze strony użytkownika) i tak trzeba się zwrócić do sądu powszechnego. Stąd moje zdziwienie.

Niezależnie od tego wniosek o nadanie sądowej klauzuli wykonalności takiej decyzji należy oddalić, bo żaden przepis prawa nie czyni z niej tytułu egzekucyjnego w rozumieniu Kpc. Art. 79 ust. 9 ugn dotyczy zaś jedynie kosztów postępowania przed SKO - te mogą być dochodzone na drodze egzekucji sądowej (podobnie jest z kosztami postępowania sądowoadministracyjnego).

Petrus
19.06.2011 00:03:09

moim zdaniem, decyzja ustala wyłącznie wysokość opłaty...
brak opłaty jest długiem cywilnym wskutek niewywiązania się z umowy, to nic, że termin ustala ustawa. proporcjonalnie do użytkowania wieczystego w danym roku kalendarzowym należy się opłata
mam właśnie taką sprawę, i zasądzę od 1.01.2009 do 7.12.2009 jeśli zostanie to wykazane dokumentem, bo ponoć sprzedane zostało użytkowanie wówczas, ale nikt się na rozprawę nie stawił z obu stron bez wniosków o rozpoznanie pod nieobecność przez powoda, więc zawiesiłem...

buszmen
19.06.2011 21:02:26

Proponuję zapoznać się z uchwałą z dnia 9 lipca 2009 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/09
Nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności ostatecznej decyzji administracyjnej..., Może nie do końca odnosi się do Twojego stanu faktycznego (bo jak rozumiem to o klauzule wystapił samorzad) natomiast mówi nadaniu klauzuli wykonalności na ostateczna decyzje administacyjna, a w uzasadnieniu nie wyklucza drogi cywilnej:

...Wydanie takiej decyzji stanowiłoby natomiast źródło cywilnoprawnego zobowiązania Skarbu Państwa, a po stronie uprawnionego powstałoby cywilnoprawne roszczenie o zapłatę tej kwoty. Nie można więc wykluczyć możliwości wniesienia powództwa o zasądzenie kwoty określonej decyzją administracyjną, a wydanie ostatecznej decyzji nie powinno stanowić w tym przeszkody. Jest tak dlatego, że zarzut rei indicatae dotyczy tylko przypadku, w którym poprzednio orzekał sąd, a ponadto dopiero wydanie decyzji powoduje powstanie zobowiązania, a sprawa sądowa dotyczyła wykonania istniejącego zobowiązania. Nie można też wykluczyć roszczenia odszkodowawczego w razie wykazania szkody wynikłej z niewykonania ostatecznej decyzji. Możliwość wykorzystania tych konstrukcji prawnych nie uzasadnia jednak podjęcia uchwały o innej treści.

Moim zdaniem jeżeli nie byłoby drogi administacyjnej do egzekucji zobowiązania (co byłoby dziwne) to należałoby wystąpić o nakaz zapłaty z tej decyzji i o tym mówi ta uchwała.

imagine7
26.06.2011 22:39:56

Dziękuję bardzo za podpowiedzi.
Sprawa już rozstrzygnięta, zainteresowanych zapraszam na PW, polecam też uchwałę SN sygn. III CZP 23/97.

Pozdrawiam serdecznie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.