Sobota, 02 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5759
Sobota, 02 grudnia 2023

Forum sędziów

zwrot w postępowaniu poprawczym

gzrech
04.07.2011 13:29:05

Pytania są 2.

1. Czy można na podstawie odpowiednio stosowanego art. 345 kpk zwrócić sprawę z postępowania poprawczego do postępowania wyjaśniającego celem przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego lekarza sądowego, który winien ustalić, czy obrażenia ciała pokrzywdzonego naruszyły czynności narządów jego ciała poniżej, czy też powyżej 7 dni oraz zagromadzenia dokumetacji medycznej w tym zakresie.

2. Czy przedmiotem postępowania poprawczego może być czyn ścigany z oskarzenia prywatnego - 157 § 2 kk.

kazanna
04.07.2011 13:43:12

ad.1. niby komu chcesz sprawę zwrócić ? poza tym uzyskanie takiej opinii to chyba nie jest czynność powodująca znaczne trudności ?
ad.2. może. oczywiście po spełnieniu przesłanek z art. 22 par. 2 upn a do poprawczego dodatkowo art. 10 upn.

gzrech
04.07.2011 15:15:58

ad.1. niby komu chcesz sprawę zwrócić ?

Nie pisałem, że chcę zwrócić, tylko pytam o taką możliwość. W wydziale karnym gdyby skierowano akt oskarżenia z takmi uchybieniami dowodowymi skuteczny zwrot gwarantowany. Wracając do pytania, możliwość zwrotu sprawy do postępowania wyjaśniającego celem uzupełninia jego istotnych braków - bo tak należałoby sformułować część dyspozytywną postanowienia - dopuszcza w swoim komentarzu sędzie Piotr Górecki pisząc o odpowiednim stosowaniu art. 345 kpk.

Co do kwestii merytorycznej zasadności takiego zwrotu to rozstrzygnięcie, czy przedmiotem postępowania poprawczego jest czyn z art. 157 § 1 kk czy też § 2 kk ma przecież zasadnicze znaczenie, skoro zgodnie z treścią art. 22 § 2 upn o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego postępowanie wszczyna się, jeżeli tego wymaga interes społeczny albo wzgląd na wychowanie nieletniego lub ochronę pokrzywdzonego; postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a realiach sprawy, o której piszę w ogólne tego nie badano po prostu przyjęto, że czyn to 157 § 1 kk i wydano postanowienie o wszczęciu postępowania.

kazanna
04.07.2011 16:29:36

ale nadal nie wiem komu chcesz zwrócić ? przecież w tym postępowaniu nadal sąd jest właściwy do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli wszczęto postępowanie poprawcze "na wyrost " to można je zakończyć postanowieniem o zastosowaniu środków wychowawczych. Na każdym etapie można też podjąć decyzję o umorzeniu postępowania ( ustalasz ze czyn jest z art.157 2 kk a potem ładnie uzasadniasz brak interesu społecznego... )
czyżbyś był karnista któremu brzydki rodzinnik podrzucił tę sprawę ?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.