Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

Uchwała Zebrania Przedstawicieli z 4/7/2011 - USP

Łukasz
04.07.2011 18:20:37

U C H W A Ł A
w sprawie zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
i Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości

Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów wyraża stanowczy sprzeciw wobec forsowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz trybu prac legislacyjnych w tym przedmiocie.
Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania szkodliwe dla wymiaru sprawiedliwości, które doprowadzą do poddania sądów kontroli władz politycznych. Sędziowie poprzez szeroki i nieprecyzyjny system nadzoru i ocen mogą być narażeni na naciski naruszające ich niezawisłość. Samorząd sędziowski zostanie w praktyce zlikwidowany, a jego rola zostanie sprowadzona do wydawania niewiążących opinii, wyłączając wpływ sędziów na najważniejsze decyzje dotyczące działalności sądów. Prezesi, pomimo ciążącej na nich odpowiedzialności za kierowane przez siebie sądy, zostaną w znacznym stopniu pozbawieni możliwości wypełniania swych obowiązków i sprowadzeni do roli petentów w stosunku do dyrektorów sądów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości. Tak wprowadzona dwuwładza doprowadzi do chaosu organizacyjnego i sporów kompetencyjnych w sądach. Zmiany w organizacji wewnętrznej sądów, w tym likwidacja wydziałów rodzinnych i gospodarczych, nie tylko ograniczą dostęp obywateli do sądu, ale również mogą prowadzić do obniżenia poziomu orzecznictwa poprzez uniemożliwienie sędziom specjalizacji.
Sprzeciw wobec zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze strony organu konstytucyjnego - Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych jest ignorowany. Tryb uchwalania ustawy narusza reguły legislacji, w tym regulamin Sejmu, a w konsekwencji łamie Konstytucję. Argumentacja użyta w Sejmie, że prawo o ustroju sądów powszechnych nie jest ustawą dotyczącą ustroju władz publicznych, stanowi wyraz niezrozumienia zasady trójpodziału władzy i rażącego lekceważenia rangi władzy sądowniczej. W prowadzonych pracach legislacyjnych widoczny jest pośpiech i dążenie do uchwalenia ustawy bez względu na jej jakość jeszcze przed wyborami tylko po to, aby osiągnąć doraźne propagandowe cele.
Prawo o ustroju sądów powszechnych na przestrzeni ostatnich lat było nowelizowane kilkadziesiąt razy, a liczne zmiany były wielokrotnie uznawane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją. Obecny projekt zmian również budzi szereg wątpliwości, co do zgodności z ustawą zasadniczą, w tym w szczególności z jej art. 10.
Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów apeluje do Prezydenta RP o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem władz Rzeczypospolitej, reprezentantów nauki i wszystkich zawodów prawniczych, którego celem będzie opracowanie założeń konstytucji sądów, obejmującej całe polskie sądownictwo. Konieczne jest uchwalenie nowej ustawy ustrojowej sądownictwa, zgodnej z Konstytucją, która będzie spójna i trwała, a obywatelom zagwarantuje prawo do sprawiedliwego sądu. Na takie prawo polskie sądownictwo oczekuje od ponad dwudziestu lat.
Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania.

Dred
04.07.2011 18:29:54

też ok

AQUA
04.07.2011 19:12:01

"Sprzeciw wobec zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze strony organu konstytucyjnego - Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych jest ignorowany."


Stanowisko przedstawiciela KRS podczas drugiego czytania noweli w Sejmie nie prowadzi do wniosku, aby KRS sprzeciwiała się noweli. Zgłoszone zostały jedynie pewne zastrzeżenia, o ile dobrze zapamiętałam wypowiedź Pana sędziego Ryszarda Pęka.

"Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania."


Tego zdania kompletnie nie rozumiem. Poparcie dla niekonstytucyjnej instytucji asesora? Może propozycja sędziego na próbę? A może po prostu postulat weryfikacji kandydata wg nowych, nieznanych zasad, które jednak powinny zostać wypracowane ?

censor
04.07.2011 19:30:10

"Łukasz" napisał:

A raczej zacytował

Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania.
Moim zdaniem takie stwierdzenie zawiera w sobie nolens volens ukrytą tezę, że jest coś nie tak z kwalifikacjami sędziów. że do zawodu trafiają ludzie, których po orzekaniu trzeba oceniać. I to jest woda na młyn zwolenników ocen.
Poza tym takie podejście sprzeciwia się koncepcji zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych. Kto pójdzie do sądu z założeniem, że jak tylko zacznie wydawać wyroki, to dopiero się mu przyjrzą z niewiadomym skutkiem? To jest kurs na petryfikację stanu, w którym sędzia będzie znaczyło ukoronowanie zawodów sekretarza, asystenta i referendarza.

[ Dodano: Pon Lip 04, 2011 7:45 pm ]
"Łukasz" napisał:

Sprzeciw wobec zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze strony organu konstytucyjnego - Krajowej Rady Sądownictwa
Był taki?

KOP
04.07.2011 19:50:24

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,9891892,Sedziowie_przeciw_zmianom_w_ustroju_sadow.html

ropuch
05.07.2011 09:07:52

"censor" napisał:

A raczej zacytował

Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania.
Moim zdaniem takie stwierdzenie zawiera w sobie nolens volens ukrytą tezę, że jest coś nie tak z kwalifikacjami sędziów. że do zawodu trafiają ludzie, których po orzekaniu trzeba oceniać. I to jest woda na młyn zwolenników ocen.
Poza tym takie podejście sprzeciwia się koncepcji zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych. Kto pójdzie do sądu z założeniem, że jak tylko zacznie wydawać wyroki, to dopiero się mu przyjrzą z niewiadomym skutkiem? To jest kurs na petryfikację stanu, w którym sędzia będzie znaczyło ukoronowanie zawodów sekretarza, asystenta i referendarza.


Myślę, że to jest po prostu powtórzenie stanowiska Prezesów Sądów z zeszłego tygodnia. kiedy była mowa o tym, że rezygnacja z asesury była błędem. Podkreślano tam, że niekonstytucyjności asesury trybunał upatrywał w mianowaniu asesora przez Ministra, a nie kwestionował takiej instytucji co do zasady. Mówił też o tym w przedostatniej Kwarcie sędzia Zdziennicki o ile mnie pamięć nie myli.

okapi
05.07.2011 10:37:54

ostatnie zdanie tyczy tego że wyrażamy sprzeciw wobec dotychczasowej drogi i uważamy że sedzią mozna zostac dopiero po jakimś orzekaniu-czy będzie to w formie asesury(innego tyou by była zgodena z konstytucją) czy sędziego grodzkiego/sędziego na próbę..to otwarta droga
ale nie tak by kogos nagle dozywotnio mianowac sedzią a nie moz e nie poradzic sobie z najprostsza sprawą mimo ze miał 5 i był dobrym asystentem czy referendarzem

czepiacie się

censor
05.07.2011 11:28:46

"okapi" napisał:

czepiacie się
Bo nie przewidywaliśmy z której strony się nożyce odezwą.

rudy kot
05.07.2011 12:39:23

"okapi" napisał:

ostatnie zdanie tyczy tego że wyrażamy sprzeciw wobec dotychczasowej drogi i uważamy że sedzią mozna zostac dopiero po jakimś orzekaniu-czy będzie to w formie asesury(innego tyou by była zgodena z konstytucją) czy sędziego grodzkiego/sędziego na próbę..to otwarta droga
ale nie tak by kogos nagle dozywotnio mianowac sedzią a nie moz e nie poradzic sobie z najprostsza sprawą mimo ze miał 5 i był dobrym asystentem czy referendarzem

czepiacie się


No właśnie czepiacie się Instytucja sędziego na próbę jest znana w demokratycznych krajach. Mają ją np. Niemcy. Niezależnie czy ktoś startuje do tego zawodu z pozycji asystenta czy adwokata, chyba należy sprawdzić jak się sprawuje na sali, zanim da się mu dożywotnią nominację.

Poza tym chyba nie to jest najważniejsze w tej uchwale tylko to, że w ogóle jest.

Uchwalona prawie jednogłośnie przez obecnych na zebraniu sędziów zarówno tych "ałacowych" jak i rejonowyh "szaraczków". Ważne też były głosy obecnych predstawicieli KRS, że przepisy ustawy należy zaskarżyć do TK. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale ta prezentowana jedność środowiska była dość, przynajmniej dla mnie, budująca.

ropuch
05.07.2011 13:36:42

A no właśnie jeśli chodzi o KRS. to chciałbym wiedzieć coś więcej, jeśli wolno, o przebiegu obrad, w szczególności czy, a jesli tak to jak KRS wytłumaczył postawe swego przedstawiciela w czasie posiedzenia sejmu, czy KRS juz się zajęła konferencją IS i strasznymi uchybieniami godności posłów ze szczególnym uwzględnieniem godności posła Zycha oraz czy odbył się ów wieszczony przez Larę sąd nad Iustitią, a jeśli tak to jaki jest wymiar kary.

rudy kot
05.07.2011 14:54:36

"ropuch" napisał:

A no właśnie jeśli chodzi o KRS. to chciałbym wiedzieć coś więcej, jeśli wolno, o przebiegu obrad, w szczególności czy, a jesli tak to jak KRS wytłumaczył postawe swego przedstawiciela w czasie posiedzenia sejmu, czy KRS juz się zajęła konferencją IS i strasznymi uchybieniami godności posłów ze szczególnym uwzględnieniem godności posła Zycha oraz czy odbył się ów wieszczony przez Larę sąd nad Iustitią, a jeśli tak to jaki jest wymiar kary.


Odnośnie postawy przedstawiciela KRS podczas posiedzenia sejmu to temat był poruszony przez jednego z delegatów- członka IS. Nikt z KRS nie odniósł się jednak do tego.

Sądu nad Iustitią nie było. Generalnie nastrój na sali był, moim zdaniem, raczej pro iustitiański. Mówię oczywiście o ogólnej atmosferze i dużej części wypowiedzi.

okapi
05.07.2011 17:27:22

tak
przypomnijmy:
-pomysł zwołania zebrania wyszedł od Joli Korwin-Piotrwoskiej z bstoku Iustiti i my zaiinicjowalismy wystąpienia do KRSu o zebranie choć w końcu KRS sam je zwoiłał
-nasze były projekty uchwał i zostały(z małymi modyfikacjami) przyjete
-nasi przedstawiciele czynnie brali głos w dyskusji

nie było podziału na Iustitię i innych ale w sumie bylismy jednoznacznie krytycznie i zgodni

Łukasz
13.07.2011 23:47:53

"okapi" napisał:

tak
przypomnijmy:
-pomysł zwołania zebrania wyszedł od Joli Korwin-Piotrwoskiej z bstoku Iustiti i my zaiinicjowalismy wystąpienia do KRSu o zebranie choć w końcu KRS sam je zwoiłał
-nasze były projekty uchwał i zostały(z małymi modyfikacjami) przyjete
-nasi przedstawiciele czynnie brali głos w dyskusji

nie było podziału na Iustitię i innych ale w sumie bylismy jednoznacznie krytycznie i zgodni


Potwierdzam w 100 %.
Jola brała bardzo aktywny udział w dyskusji, Jacek przedstawił projekt uchwały o wynagrodzeniach, ja o USP, były jeszcze głosy ze strony przedstawicieli jednoznacznie kojarzonych z IS i forum - a inne też były tak samo krytyczne wobec tego co i nam się nie podobało. Jacek w komisji wnioskowej aktywnie pracował nad ostatecznym tekstem uchwał, a następnie w imieniu komisji je przedstawiał całemu zebraniu i wprowadzał poprawki - z czego naprawdę wywiązał się znakomicie!

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.