Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

§ 191 Regulaminu

Nadia
05.07.2011 10:01:17

§ 191 Regulaminu - w postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości sąd stwierdza, czy cała cena nabycia została uiszczona, albo czy na jej poczet zaliczona została wierzytelność nabywcy lub innego wierzyciela, jak też obowiązek dłużnika wydania nieruchomości nabywcy, oraz wydaje zarządzenie w przedmiocie utrzymania w mocy służebności.
Czy ten obowiązek wydania nieruchomości nabywcy uzasadnia potraktowanie postanowienia o przysądzeniu własności jako tytułu egzekucyjnego, któremu można by nadać klauzulę wykonalności w tym zakresie - mam taki wniosek nabywcy licytacyjnego

Już znalazłam odpowiedź i nie do końca mi się ona podoba

kam
05.07.2011 15:20:57

a co w niej nie tak?

Dred
05.07.2011 15:26:16

oczywiście

Nadia
06.07.2011 08:52:09

W zasadzie w odpowiedzi nic, bardziej chodzi o konfigurację odpowiedz ( jej skutków ) i osoby nabywcy

Pawnik
06.07.2011 10:59:42

Ten przepis regulaminu jest niekonstytucyjny. Niemniej zgodnie z art. 999 par 1 kpc prawom post o przys własności jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruch. Co do klauzuli - zob. :uchw SN z 10.02.2006, III CZP 127/05, OSNC 2007/1/2)

Nadia
06.07.2011 11:04:08

"Pawnik" napisał:

Ten przepis regulaminu jest niekonstytucyjny. Niemniej zgodnie z art. 999 par 1 kpc prawom post o przys własności jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruch. Co do klauzuli - zob. :uchw SN z 10.02.2006, III CZP 127/05, OSNC 2007/1/2)


Znalazłam ją i przeczytałam prawie zaraz po napisaniu pytania. Moje wątpliwości budziło to okropne sformułowanie z Regulaminu o stwierdzeniu obowiązku wydania nieruchomości.

Pawnik
06.07.2011 11:06:25

"Nadia" napisał:

Ten przepis regulaminu jest niekonstytucyjny. Niemniej zgodnie z art. 999 par 1 kpc prawom post o przys własności jest tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruch. Co do klauzuli - zob. :uchw SN z 10.02.2006, III CZP 127/05, OSNC 2007/1/2)


Znalazłam ją i przeczytałam prawie zaraz po napisaniu pytania. Moje wątpliwości budziło to okropne sformułowanie z Regulaminu o stwierdzeniu obowiązku wydania nieruchomości.
Na szczęście regulamin w tej części jest niekonstytucyjny

katelra
06.07.2011 11:27:19

wprowadzenie w posiadanie nie jest tożsame z obowiązkiem wydania nieruchomości zatem niezbedne jest powództwo windykacyjne, moim zdaniem...Widziałam też niestety klauzulę na postanowienie o przysądzeniu własności, uważam to za karygodny błąd.

[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 11:38 am ]
§ 191 Regulaminu wykracza poza upoważnienie ustawowe, wręcz jest sprzeczny z zapisem ustawy a zatem jako niekonstytucyjny nie powinien byc w tej części stosowany.

Nadia
06.07.2011 11:48:34

Art. 999 § 1 zdanie ostatnie - prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości.

Na podstawie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nabywca może żądać wprowadzenia go w posiadanie nieruchomości. Nakaz wydania nieruchomości powinien być skierowany przeciwko osobie wymienionej w protokole opisu i oszacowania, jako osobie, w posiadaniu której znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki. Postępowanie egzekucyjne mające na celu wprowadzenie nabywcy w posiadanie nieruchomości odbywać się będzie w trybie przewidzianym w art. 1046 k.p.c.
Tak rzecze Komentarz do KPC.

katelra
06.07.2011 11:50:16

taak, w posiadanie...zatem może sobie nabywca wejść we współposiadanie tego co nabył z dobrodziejstwem inwentarza..

Nadia
06.07.2011 12:01:47

"katelra" napisał:

taak, w posiadanie...zatem może sobie nabywca wejść we współposiadanie tego co nabył z dobrodziejstwem inwentarza..


Zgadzam się

Pawnik
06.07.2011 12:04:51

"katelra" napisał:

wprowadzenie w posiadanie nie jest tożsame z obowiązkiem wydania nieruchomości zatem niezbedne jest powództwo windykacyjne, moim zdaniem...Widziałam też niestety klauzulę na postanowienie o przysądzeniu własności, uważam to za karygodny błąd.

[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 11:38 am ]
§ 191 Regulaminu wykracza poza upoważnienie ustawowe, wręcz jest sprzeczny z zapisem ustawy a zatem jako nie konstytucyjny nie powinien byc stosowany.


Niestety sprawa w praktyce nie jest taka prosta jak się wydaje. Orzecznictwo i doktryna nie są tu jednoznaczne. SN składnia się ku takiej wykładni art. 999 kpc, iż sine qua non wprowadzenia w posiadanie nieruchomości jest jej wydanie. Opiera sie przy tym na wykładni celowościowej i funkcjonalnej ( odsyłam do uzasadnienia przytoczonej uchwały).
Ja, pomimo niekonstytucyjności par. 191 regulaminu zgadzam się z SN-em, iz celem art. 999 par 1 zd. 2 kpc jest zapewnienie nabywcy urzeczywistnienia uzyskanego prawa własności bez konieczności uciążliwego sięgania po powództwa windykacyjne. Ze swojej strony dodam, że wykładnie taką wspiera art. 1046 par 1 kpc, który stanowi, że jeżeli dłużnik ma wydac nieruchomość, to komornik dokona czynności niezbędnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. W konsekwencji - wprowadzenie w posiadanie zwiera w sobie implicite obowiązek wydania rzeczy. Jest to logiczne, skoro żeby posiadać trzeba coś mieć, ażeby mieć trzeba mu wydać...

Nadia
06.07.2011 12:07:31

Nie podoba mi się ta koncepcja. Często w takim lokalu są dzieci, chorzy i co wtedy?

Pawnik
06.07.2011 12:10:59

"Nadia" napisał:

Nie podoba mi się ta koncepcja. Często w takim lokalu są dzieci, chorzy i co wtedy?

Dotyczy to tylko dłużnika egzekwowanego wymienionego w tytule. Poza tym nie stosuje się tu ustawy o ochronie lokatorów ( bo chyba o to Ci chodzi)

Nadia
06.07.2011 12:15:07

"Pawnik" napisał:

Nie podoba mi się ta koncepcja. Często w takim lokalu są dzieci, chorzy i co wtedy?

Dotyczy to tylko dłużnika egzekwowanego wymienionego w tytule. Poza tym nie stosuje się tu ustawy o ochronie lokatorów ( bo chyba o to Ci chodzi)

Nie do końca o to. Cała koncepcja wydaje mi się jakaś taka .... niesprawiedliwa. Uważam, że bez powództwa windykacyjnego się jednak nie może obejść ( najczęściej ).

katelra
06.07.2011 12:18:36

"Pawnik" napisał:

celem art. 999 par 1 zd. 2 kpc jest zapewnienie nabywcy urzeczywistnienia uzyskanego prawa własności bez konieczności uciążliwego sięgania po powództwa windykacyjne.


Uważam, że wprowadzenie nabywcy w wyłączne posiadanie jest możliwe w sytuacji pustego obiektu, w przypadku posiadania nieruchomości przez osoby trzecie można mówić jedynie o współposiadaniu, dla posiadania bowiem rzeczy nie jest niezbędne urzeczywistnienie innych atrybutów prawa własności..Powództwo windykacyjne ma szerszy zakres niż dopuszczenie do posiadania. Orzekamy bowiem o opróżnieniu, opuszczeniu i wydaniu nieruchomości. Nie ma żadnych podstaw prawnych by na podstawie omawianego postanowienia o przysadzeniu własności żądać od osób trzecich realizacji dwóch pozostałych obowiązków. Dodatkowo lokatorzy ci byliby pozbawieni ochrony z ustawy mieszkaniowej. Coś mi świta, że ten zapis regulaminu jest reliktem, pozostałością po kiedys obowiązujacym prawie, chyba kiedys faktycznie był to tytuł do wydania, ale musiałabym poszukać...

[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 12:25 pm ]
"Pawnik" napisał:

zapewnienie nabywcy urzeczywistnienia uzyskanego prawa własności


Atrybuty prawa własności:
1. uprawnienie do korzystania z rzeczy, do którego zalicza się z kolei uprawnienie do:
a) posiadania rzeczy (ius possidendi),
b) do używania rzeczy (ius utendi),
c) do pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy (ius fruendi),
d) do dyspozycji faktycznych, a więc prawo do przetworzenia rzeczy, jej zużycia lun nawet zniszczenia (ius abutendi)
2. uprawnienie do rozporządzania rzeczą wyrażające się w uprawnieniu do:
a) wyzbycia się własności rzeczy, które obejmuje m. in. prawo do przeniesienia własności na inną osobę, do zrzeczenia się własności, do rozporządzenia własnością na wypadek śmierci,
do obciążenia rzeczy, co oznacza możliwość ustanowienia praw rzeczowych obciążających rzecz oraz podejmowania czynności dotyczących rzeczy o skutkach wyłącznie obligacyjnych, jak np. oddanie rzeczy w najem.

Zatem, przepis art.999kpc umożliwia nabywcy skorzystanie z części gwarantowanych atrybutów prawa własności, interpretacja rozszerzajacą nie znajduje uzasadnienia prawnego. Niezależnie od tego co uważa Sąd Najwyższy.

[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 12:29 pm ]
"Pawnik" napisał:

Poza tym nie stosuje się tu ustawy o ochronie lokatorów ( bo chyba o to Ci chodzi)

a dlaczego? trochę miałam przerwy od orzekania więc może o czymś zapomniałam, może się coś zmieniło w międzyczasie, proszę o wyjaśnienie.

Pawnik
06.07.2011 13:09:12

"katelra" napisał:

Nie ma żadnych podstaw prawnych by na podstawie omawianego postanowienia o przysadzeniu własności żądać od osób trzecich realizacji dwóch pozostałych obowiązków.

Te nie są objete obowiązkiem wydania na podstawie art. 999 kpc!!! Nie wiem ile razy mam powtarzać, że dotyczy to tylko dłużnika egzekwowanego.
Ustawy o ochronie lokatorów nie stosuje się, bo ..... niemożliwa jest egzekucja przeciwko lokatorowi z lokalu objetego działaniem tej ustawy!

Poproszę jeszce oponentów o wyjasnienie mi co ma zrobić komornik aby zrealizować obowiązek wskazany tytule wykonawczym polegający na wydaniu nieruchomości przez dłużnika w trybie art. 1046 par 1 kpc?

katelra
06.07.2011 13:13:54

"Pawnik" napisał:

Ustawy o ochronie lokatorów nie stosuje się, bo ..... niemożliwa jest egzekucja przeciwko lokatorowi z lokalu objetego działaniem tej ustawy!

???chyba nie rozumiem

Pawnik
06.07.2011 13:17:04

"katelra" napisał:

Ustawy o ochronie lokatorów nie stosuje się, bo ..... niemożliwa jest egzekucja przeciwko lokatorowi z lokalu objetego działaniem tej ustawy!

???chyba nie rozumiem
Odsyłam do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie lokatorów który zawiera definicję lokatora...
Jest to osoba zajmująca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności
Teraz pytanie z jakich praw możliwa jest egzekucja?

Nadia
06.07.2011 13:34:48

"Pawnik" napisał:

Nie ma żadnych podstaw prawnych by na podstawie omawianego postanowienia o przysadzeniu własności żądać od osób trzecich realizacji dwóch pozostałych obowiązków.

Te nie są objete obowiązkiem wydania na podstawie art. 999 kpc!!! Nie wiem ile razy mam powtarzać, że dotyczy to tylko dłużnika egzekwowanego.
Ustawy o ochronie lokatorów nie stosuje się, bo ..... niemożliwa jest egzekucja przeciwko lokatorowi z lokalu objetego działaniem tej ustawy!

Poproszę jeszce oponentów o wyjasnienie mi co ma zrobić komornik aby zrealizować obowiązek wskazany tytule wykonawczym polegający na wydaniu nieruchomości przez dłużnika w trybie art. 1046 par 1 kpc?

np. wręczyć nabywcy klucze

katelra
06.07.2011 13:35:45

Zatem powinno być w poscie wyżej: Ustawy o ochronie lokatorów nie stosuje się, bo ..... niemożliwa jest egzekucja przeciwko lokatorowi z lokalu nie objetego działaniem tej ustawy!

no tak, tyle, że zazwyczaj są jeszcze domownicy...ponadto nie zawsze zajmujący lokal byli uprzednio jego właścicielami, w mojej praktyce zazwyczaj byli to najemcy lub spółdzielcy..a zatem są wyłączenia tylko podmiotowe a nie generalny zakaz stosowania ustawy o ochronie p.l. w razie przymusowej sprzedaży a tak to zrozumiałam z Twojej wypowiedzi.

Pawnik
06.07.2011 13:56:15

"Nadia" napisał:

Nie ma żadnych podstaw prawnych by na podstawie omawianego postanowienia o przysadzeniu własności żądać od osób trzecich realizacji dwóch pozostałych obowiązków.

Te nie są objete obowiązkiem wydania na podstawie art. 999 kpc!!! Nie wiem ile razy mam powtarzać, że dotyczy to tylko dłużnika egzekwowanego.
Ustawy o ochronie lokatorów nie stosuje się, bo ..... niemożliwa jest egzekucja przeciwko lokatorowi z lokalu objetego działaniem tej ustawy!

Poproszę jeszce oponentów o wyjasnienie mi co ma zrobić komornik aby zrealizować obowiązek wskazany tytule wykonawczym polegający na wydaniu nieruchomości przez dłużnika w trybie art. 1046 par 1 kpc?

np. wręczyć nabywcy klucze
No więc dochodzimy do pierwszego konsensusu: wprowadzenie nabywcy w posiadanie jest równoznaczne z wydaniem mu lokalu, skoro tak stanowi art. 1046 par 1 kpc.
Teraz druga kwestia: czy samo wydanie kluczy jest wprowadzeniem nabywcy w posiadanie?
Tak, ale tylko wtedy kiedy wiąże się to z rezygnacją z posiadania przez poprzednika. Istotą wydania rzeczy jest bowiem przeniesienie posiadania ( art. 348 kc) Jeżeli klucze zostaną zabrane dotychczasowemu posiadaczowi i przekazane nowemu, tak że poprzednik nie będzie mógł wejść do lokalu - jest wydanie. Jeżeli zostanie przekazany nabywcy np. dodatkowy komplet - nie ma wydania ( bo nie ma przeniesienia posiadania) tylko dopuszczenie do współposiadania, a to ostatnie nie jest wydaniem w rozumieniu powołanych przepisów, a zatem nie wystarcza do realizacji tytułu wykonawczego wynikającego z art. 999kpc

Odsyłam też do uzasadnienia SN z dnia 20.06.2000 r., III CZP 16/00, OSNC 2000/12/217, gdzie SN analizuje realizację obowiązku wydania nieruchomości. Wydanie = usunięciu dłużnika ( a nawet, jak przyjął w tej uchwale innych osób ).

Jak z tego wynika SN jest konsekwentny.

Zastanówmy się też jakie racjonalne powody przemawiają za kierowaniem nabywcy na odrębną drogę actio rei vindicatio przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu ?
Przecież nie ochrona w trybie ustawy o ochr lokatorów ( bo tej do dłużnika nie stosujemy ).
Przecież nie ustaleniu, że dłużnik posiada skuteczne wobec nabywcy prawo do władania rzeczą, bo to utracił razem z własnością prawomocnie w toku egzekucji.
Czemu zatem ma służyć ponowne postępowanie procesowe co do okoliczności objetych postępowaniem egzekucyjnym? Mnożeniu procesów? Mamy ich za mało?
To taka uwaga praktyczna...

Joasia
06.07.2011 23:55:38

wprowadzenie w posiadanie nie jest tożsame z obowiązkiem wydania nieruchomości zatem niezbedne jest powództwo windykacyjne

Przeciwnie, wprowadzenie w posiadanie jest tożsame z obowiązkiem wydania nieruchomości i zbędne jest powództwo windykacyjne. Zgadzam się tu w całości z Pawnikiem i z SN. Zwracam też uwagę na różnicę pomiędzy wprowadzeniem w posiadania - co wykonuje komornik - a wprowadzeniem we współposiadanie - co wykonuje sąd w ramach egzekucji 1049 i n. kpc.

Nie podzielam natomiast poglądu Pawnika, jakoby niemożliwa była licytacja lokatora w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Jest to możliwe - a dotyczcy licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dłużnik, któremu to prawo przysługuje, jest w rozumieniu uopl lokatorem, ponieważ przysługuje mu inny niż własność tytuł do lokalu. Właścicielem lokalu jest tu spółdzielnia, a jemu służy ograniczone prawo rzeczowe.

Ponadto podzielam pogląd Wengerka, że obowiązek wydania zlicytowanego lokalu dotyczy nie tylko samego dłużnika, ale wszystkich osób, które wywodziły swój tytuł do zamieszkiwania tam od dłużnika, a zostały ujęte w opisie i oszacowaniu lokalu.

Czyli konieczność wytoczenia pozwu eksmisyjnego dotyczy tylko osób nie wymienionych w opisie jako władający lokalem.

Pytanie o ochrone lokatorów jest tu jak najbardziej na miejscu. Nie widzę dobrego rozwiązania. Na swój użytek nakazuję komornikom w takich sytuacjach stosować przez analogię przepis przejściowy z ustawy o ochronie praw lokatorów - art. 30 któryś, przepraszam, piszę z domu i nie pamiętam numeru - ten, który nakazywał wstrzymanie egzekucji na pół roku gdy przy eksmisji bez orzeczenia o lokalu socjalnym okazywało się, że są w lokalu osoby z art. 14 uopl. Te osoby mogą wtedy m.zd. skutecznie wystąpić o ustalenie, że służy im prawo do lokalu socjalnego - w powództwie przeciwegzekucyjnym o ograniczenie wykonalności postanowienia o przysądzeniu poprzez wstrzymanie jego wykonania do czasu zaoferowania im przez gmine lokalu socjalnego. Zdaję sobie sprawę ze wszystkich usterek takiego rozwiązania - ale lepszego nie umiem wymyśleć.

Gotka
07.07.2011 08:37:37

"Joasia" napisał:

Ponadto podzielam pogląd Wengerka, że obowiązek wydania zlicytowanego lokalu dotyczy nie tylko samego dłużnika, ale wszystkich osób, które wywodziły swój tytuł do zamieszkiwania tam od dłużnika, a zostały ujęte w opisie i oszacowaniu lokalu.

Czyli konieczność wytoczenia pozwu eksmisyjnego dotyczy tylko osób nie wymienionych w opisie jako władający lokalem.


ja też tak uważam i tak orzekam (orzekamy w wydziale)
ale
ostatnio byłam na szkoleniu zorganiozwanym przez Świetlaną Szkołę i pan sędzia z SO w Poznaniu wyłozył temat tak, ze nikogo poza dłużnikiem nie można na tytule z 999 wyrzucić
nie zamierzam się stosować - ale takie poglądy też jednak wystepują

Nadia
07.07.2011 08:52:13

Ja jednak zawsze staram się filtrować orzeczenia i poglądy SN ( tak tu mocno akcentowane ) przez własną wrażliwość i wiedzę ( dokładnie w tej kolejności ). Uważam, że ostatni z poglądów zacytowany przez Gotkę ma sens. Chodzi w końcu o wprowadzenie w posiadanie a nie jego przeniesienie, co uzasadniałoby pogląd Pawnika i Joasi no i też Gotki. Nie upieram się jednak przy swoim. To forum jest naprawdę bardzo pomocne. Pozwala na spojrzenie na problem z pewnego dystansu, oczami innych. Dzięki.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.