Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

93 k.k.

Angrenthol
28.07.2011 09:05:06

Mam taki problem. Otóż biegli w opinii o osk. wskazali, że był niepoczytalny w chwili czynu, nie widzą konieczności stosowania środka zabezpieczającego w postaci zakładu zamkniętego pod warunkiem systematycznego leczenia ambulatoryjnego. Zarzuconym mu przestępstwem była zwykła kradzież, nic o charakterze seksualnym.

Znowelizowany 93 k.k. mówi, że sprawcę można umieścić w zakładzie zamkniętym lub skierować na leczenie ambulatoryjne.
Czy Waszym zdaniem owo leczenie ambulatoryjne jako środek zabezpieczający dotyczy tylko leczenia o jakim mowa w 95a par. 1 kk. tj. w związku z przestępstwem o charakterze seksualnym w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, czy też można orzec środek zabezpieczający w postaci leczenia ambulatoryjnego poprzez zobowiązanie do leczenia psychiatrycznego w PZP?
Nie znalazłem jednak żadnych przepisów wykonawczych do tej drugiej opcji. Nie dokopałem się takze do uzasadnienia do projektu zmian w k.k., który wprowadził obecną redakcję art. 93 k.k
Mam jednak wrażenie, że dotyczy to tylko kwesti seksualnych, bo nowelizacja 93 i 95a k.k. oraz art. 200 i nst k.k.w. była tą samą ustawą.
Co sądzicie?

romanoza
28.07.2011 09:15:23

"Angrenthol" napisał:

Nie dokopałem się takze do uzasadnienia do projektu zmian w k.k., który wprowadził obecną redakcję art. 93 k.k
Nie mam kodeksu, w związku z czym nie odniosę się do głównego wątku. Natomiast jeżeli chodzi o uzasadnienie, znajdź w lexie nowelizujący Dz.U. i u góry po lewej przy numerze dziennika masz literkę U w kwadraciku, to jest tekst uzasadnienia.

CR
28.07.2011 12:24:38

Wydaje mi się, że tylko skazanego za przestępstwo o charakterze seksualnym można w trybie kk poddać leczeniu ambulatoryjnemu. Biegli sugerują rozwiązanie, którego nie ma w obowiązujących przepisach, a jedynie póki co w koncepcjach dotyczących zmian kk, które, o ile mi wiadomo, nie uzyskały jeszcze nawet kształtu projektu. Oczywiście każdego można "zobowiązać" do leczenia w poradni, ale powstaje problem z wyegzekwowaniem i późniejszą kontrolą wykonania.

Angrenthol
28.07.2011 13:04:47

CR - nie wydaje mi się, że 93 k.k. dotyczy tylko skazanego. 95a kk. na pewno.
Romanoza - niestety w moim leksie nie ma do tej ustawy zmieniającej uzasadnienia.

W komentarzu do kk CH Beck z 2011 do art. 93 k.k. znalazłem taki (trochę niejasny) pogląd: "Pojecie leczenia ambulatoryjnego obejmuje swoim zakresem leczenie odbywające sie w ramach funkcjonowania powszechnej służby zdrowia, np. w odpowiedniej przychodni lekarskiej. Ponadto przepis art. 95a k.k. przewiduje możliwość umieszczania w zakładzie zamkniętym lub skierowania na leczenie ambulatoryjne sprawcy, który popełnił przestępstwo przeciwko wolności seksualnej w związku z z zaburzeniami swoich preferencji seksualnych, jednak dopiero po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności"

Komentator więc sugeruje, że są dwie podstawy stosowania środka zabezpieczającego w postaci leczenia ambulatoryjnego: to z 93 k.k. i to z 95a k.k, gdzie w tym ostatnim przypadku wcześniej musiało dojść do skazania.

Z drugiej jednak strony gdyby stosować środek w postaci leczenia ambulatoryjnego z 93 k.k. to nie ma do tego żadnych przepisów wykonawczych. Bo nowelizacje art. 200 i 201 k.k.w. dotyczą tylko stosowania leczenia ambulatoryjnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych i związane są z art. 95a k.k.

CR
28.07.2011 14:03:01

"Angrenthol" napisał:

CR - nie wydaje mi się, że 93 k.k. dotyczy tylko skazanego. 95a kk. na pewno.
W dziale o prawie karnym wykonawczym już to cytowałem, ale problem w zasadzie sprowadza się do tego samego:
Według Ćwiąkalskiego treść art. 93 kk „ma charakter deklaracji wstępnej w stosunku do postanowień kolejnych przepisów (… przepis ten w zasadzie nie jest samoistną podstawą orzeczenia środka zabezpieczającego z wyjątkiem określonym w art. 94 § 3 kk. Określa jedynie warunki minimalne dopuszczalności orzeczenia umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym."
Komentarz z forum:
Art.93 kk wprowadza wspólną i jednocześnie ogólną przesłankę dla wszystkich środków zabezpieczających z tego rozdziału - umieszczenie sprawcy w "zakładzie zamkniętym" (może to być np : zakład psychiatryczny - art.94 kk, zakład karny - art.95 kk, zaqkład leczenia odwykowego - art.96 kk, wszystko to są zakłady zamkniete opisane w "wyjściowym" art. 93 kk ). Szczegółowe i kumulatywne warunki dla każdego rodzaju środka wprowadzają następne przepisy tj. art. 94- 100 kk . Czyli, z tego wynika,że art.93 nie może stanowić samodzielnej podstawy zastosowania środka, gdyż jest to przepis o charakterze ogólnym w stosunku do następnych przepisów szczegółowych

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=99235#99235

censor
28.07.2011 14:07:33

Art.93 kk stanowi ogólną podstawę stosowania środków zabezpieczających, jednak nie jest to podstawa samoistna. Musi znajdować zastosowanie inny przepis przewidujący szczególne przesłanki. Gdy idzie o leczenie ambulatoryjne jako środek zabezpieczający - moim zdaniem wchodzi w grę tylko art.95a kk dotyczący sprawców z "zaburzeniami preferencji seksualnych".

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.