Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

wynagrodzenie zarządcy

Nadia
26.08.2011 11:09:45

Co jak zarządca nieruchomości ( w toku egzekucji z nieruchomości ) dokonuje czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu? Jaki ma to skutek dla ewentualnego wniosku o przyznanie wynagrodzenia i zwrotu wydatków? Chodzi przy tym o czynności faktyczną nie prawną, którą można ocenić jako nie mieszczącą się w granicach przyznanych uprawnień do podejmowania czynności zarządu.

Czy o zasadności wydatku ( chodzi o późniejszy zwrot ) decyduje kwestia, że czynność faktyczna, która go spowodowała nie mieściła się w zakresie zwykłego zarządu, a brak było zgody stron i zezwolenia Sądu, choć z punktu widzenia zasad prawidłowej gospodarki sama czynność była racjonalna, a nawet pożądana ?

Tomasz Zawiślak
26.08.2011 17:26:18

Moim zdaniem zarządca nie ma prawa do wynagrodzenia za czynności (obojetnie prawne czy faktyczne) pozbawione ppdstawy prawnej. Jeżeli zatem zgodnie z art. 935 par. 3 kpc zarządca mógł dokonac danej czynnoścui tylko za zgoda stron lub zezwoleniem Sądu, a zgody/zezwolenia nie uzyskał, to nie ma prawa żądać wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków. Kwestia zgodności czynności z zasadami prawidłowej gospodarki ma w tym zakresie znaczenie drugorzędne. Dopuszczałbym tylko wyjątek dla czynności faktycznych zachowawczych, nie cierpiących zwłoki - zob. art. 935 par. 3 kpc

A tak w ogóle to jest taka całkiem fajna książka (J. Rynkowska-Łopatowska, Czynności sądu w toku egzekucji z nieruchomości, Wrocław 2007), w której tematyka zarządu w toku egzkucji z nieruchomości i nadzoru nad zarządca jest troszkę szerzej omówiona. Książka dość trudno dostępna, ale w razie potrzeby moge podesłać ksero właściwego fragmentu

doctor
08.09.2011 20:26:37

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Moim zdaniem zarządca nie ma prawa do wynagrodzenia za czynności (obojetnie prawne czy faktyczne) pozbawione podstawy prawnej.


Tak właśnie jest. Nie mozna czerpać korzyści z naruszenia prawa.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.