Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

vat a obowiazek naprawienia szkody

andrzej74
09.11.2011 13:13:09

Moi drodzy, stan faktyczny taki: pan X uszkadza szybę w samochodzie firmy Z - art. 288 par. 1 k.k. Pełnomocnik firmy Z przedkłada fakturę VAT dot. naprawy szkody. Pragnę nałożyć obowiązek naprawienia szkody - i tu moje pytanie czy podaję wartość netto czy brutto, bo tu są niestety różne poglądy.

suzana22
09.11.2011 13:16:22

Nie widzę żadnego uzasadnienia dla tego, żeby tu miało być netto.

romanoza
09.11.2011 13:19:05

"andrzej74" napisał:

Moi drodzy, stan faktyczny taki: pan X uszkadza szybę w samochodzie firmy Z - art. 288 par. 1 k.k. Pełnomocnik firmy Z przedkłada fakturę VAT dot. naprawy szkody. Pragnę nałożyć obowiązek naprawienia szkody - i tu moje pytanie czy podaję wartość netto czy brutto, bo tu są niestety różne poglądy.
Właśnie mi przedwczoraj wrócił wyrok utrzymany w mocy, zasądziłem ale na rzecz ubezpieczyciela wartość rzeczywiście wypłaconej sumy, i to była kwota bez VAT. Nie pamiętam, czy w uzasadnieniu podnosiłem jakieś argumenty i wyrok był skarżony co do winy a nie obowiązku.

andrzej74
09.11.2011 13:22:28

No to jeden głos że z vatem i jeden że bez vatu. Rzucę monetą, ale i tu wynik niepewny.
Argumenty, że bez vatu kwestia możliwości odliczenia naliczonego podatku w takiej fakturze od podatku należnego.

Dred
09.11.2011 13:23:03

z Vatem! przegłosowane! :D

romanoza
09.11.2011 13:28:04

"andrzej74" napisał:

No to jeden głos że z vatem i jeden że bez vatu. Rzucę monetą, ale i tu wynik niepewny.
Argumenty, że bez vatu kwestia możliwości odliczenia naliczonego podatku w takiej fakturze od podatku należnego.
Znalazłem uzasadnienie, człowiek z PZU powiedział, że wypłacili odszkodowanie bez VATu, bo pokrzywdzony był płatnikiem VATu. U mnie sytuacja o tyle prostsza, że zasądzałem ubezpieczycielowi.

Darkside
09.11.2011 13:29:20

z Vatem

ropuch
09.11.2011 13:35:17

To zależy czy poszkodowany był płatnikiem podatku VAT

Darkside
09.11.2011 13:39:47

"ropuch" napisał:

To zależy czy poszkodowany był płatnikiem podatku VAT
fakt Master

andrzej74
09.11.2011 13:45:04

"ropuch" napisał:

To zależy czy poszkodowany był płatnikiem podatku VAT

est płatnikem podatku vat - chyba bez vat-u.

ropuch
09.11.2011 14:20:24

No to bez VAT-u, chyba, że SN znowu zmienił zdanie

kzawislak
09.11.2011 21:16:33

jakby były potrzebne namiary na orzeczenie SN, to proszę:

uchwała SN 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r. III CZP 150/06

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

suzana22
09.11.2011 21:21:35

"kzawislak" napisał:

jakby były potrzebne namiary na orzeczenie SN, to proszę:

uchwała SN 7 sędziów z dnia 17 maja 2007 r. III CZP 150/06

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.
Bardzo ładnie, ale chodzi w tym wątku chyba o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem z art. 288 kk

romanoza
09.11.2011 21:26:06

"suzana22" napisał:

Bardzo ładnie, ale chodzi w tym wątku chyba o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem z art. 288 kk
No ale chyba to orzeczenie jest adekwatne. Jeżeli pokrzywdzony może odliczyć sobie VAT, to dostaje odszkodowanie netto.

kzawislak
09.11.2011 21:36:32

suzanko, ja się na waszych kk nie znam, ale rozważania co do wysokości odszkodowania w uzasadnieniu powołanego orzeczenia mają walor ogólny

podobnie też w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1997 r. III CZP 14/97

"Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (jedn. tekst: Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 ze zm.), cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem VAT obejmuje wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę wraz z kwotą należnego podatku VAT. Nabywca towaru opodatkowanego podatkiem VAT obowiązany jest zatem zapłacić zbywcy tak określoną należność, której elementem jest podatek VAT. Należność ta z punktu widzenia nabywcy stanowi cenę towaru (rzeczy). Miernikiem wysokości szkody polegającej na zniszczeniu rzeczy jest więc tak określona jej cena. W sytuacji, gdy nabywca towaru jest podatnikiem podatku VAT, problem na tym jednak się nie kończy. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik podatku VAT ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Skorzystanie przez podatnika z tego uprawnienia powoduje, że poniesiony przez niego wydatek na nabycie towaru w rzeczywistości odpowiada zapłaconej przez niego cenie nabycia tego towaru, pomniejszonej o podatek VAT mieszczący się w tej cenie. Ten to wydatek określa zatem rzeczywisty rozmiar szkody doznanej przez podatnika na skutek zniszczenia towaru (rzeczy). Wysokość odszkodowania mającego na celu naprawienie tej szkody powinna zatem odpowiadać cenie rzeczy, pomniejszonej o mieszczący się w niej podatek VAT. Tak ustalone odszkodowanie spełnia postulat odszkodowania odpowiadającego wysokości szkody"

suzana22
09.11.2011 21:45:57

"kzawislak" napisał:

podatnik podatku VAT ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Skorzystanie przez podatnika z tego uprawnienia powoduje, że poniesiony przez niego wydatek na nabycie towaru w rzeczywistości odpowiada zapłaconej przez niego cenie nabycia tego towaru, pomniejszonej o podatek VAT mieszczący się w tej cenie. Ten to wydatek określa zatem rzeczywisty rozmiar szkody doznanej przez podatnika na skutek zniszczenia towaru (rzeczy). Wysokość odszkodowania mającego na celu naprawienie tej szkody powinna zatem odpowiadać cenie rzeczy, pomniejszonej o mieszczący się w niej podatek VAT. Tak ustalone odszkodowanie spełnia postulat odszkodowania odpowiadającego wysokości szkody"


Też ładnie

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....

romanoza
09.11.2011 21:49:02

"suzana22" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Alicja
09.11.2011 21:57:57

"romanoza" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

w karnym to zawsze bez lucrum

suzana22
09.11.2011 21:59:32

"romanoza" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Rzeczywistej dla vatowca czy dla nievatowca?

romanoza
09.11.2011 22:12:03

"suzana22" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Rzeczywistej dla vatowca czy dla nievatowca?A jakie to ma znaczenie, jeżeli wartość szyby wynosi 1000 zł, to taką szkodę wpisujemy. Sprawca raczej nie sprawdzał wcześniej w US, czy pokrzywdzony jest VATowcem

suzana22
10.11.2011 08:10:36

"romanoza" napisał:

Z punktu widzenia wartości wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody powiedzmy, że pogląd da się obronić. Zastanawia mnie w takim razie, o jakiej "wartości" zniszczenia powinna być mowa w opisie czynu....
O rzeczywistej wartości zniszczonego mienia.

Rzeczywistej dla vatowca czy dla nievatowca?A jakie to ma znaczenie, jeżeli wartość szyby wynosi 1000 zł, to taką szkodę wpisujemy. Sprawca raczej nie sprawdzał wcześniej w US, czy pokrzywdzony jest VATowcem

czyli dla nievatowca

andrzej74
10.11.2011 08:18:51

Dzięki Wam wszystkim za dyskusję, orzeknę /oczywiście jeżeli będzie stwierdzenie winy / kwotę netto.
W przygotowaniu mam kolejny kazusik.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.