Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

Wykonanie umowy deweloperskiej

Tomasz Zawiślak
15.11.2011 19:14:25

Jest umowa nazwana "rzewstepna umowa sprzedaży", w istocie jednak odpowiada treści tzw. umowy deweloperskiej (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali) - brakuje tylko wpisu roszczenia o wyodrębnienie i przeniesienia lokalu w KW prowadzonej dla gruntu.
Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.
W tej umowie jest zapis, że własnośc lokalu zostanie przeniesiona na kupujących w terminie 60 dni od uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.
Budynek jest ukończony. Brakuje tylko zezwolenia na użytkowanie. Lokal został juz faktycznie wydany kupującym, którzy go wykończyli - spełnia wszystkie wymogi, aby został odebrany przez PINB i uzyskał zaświadczenie o samodzielności.
Szkopuł w tym, że deweloper nie wystąpił o wydanie takiego zaswiadczenia do właściwego starosty i nie chce wystapić. W umowie nie wskazano terminu w jakim deweloper powinien z takim wnioskiem wystąpić...

Co powinni w tej sytuacji zrobić kupujący:

1. wystąpić z wnioskiem w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o własności lokali o upoważnienie do "dokończenia budowy" (nieproces) tj. do wystąpienia do własciwych organów administracji a następnie wytoczyć powództwo o nakazanie złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 65 kc i art. 1047 kpc;

2. od razu wystapić z powództwem o nakazanie w trybie art. 65 kc i art. 1047 kpc i w ramach tego procesu wnieść o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa / architektury na okolicznośc, iż lokal jest samodzielny

Ja skłaniam się do pierwszego rozwiązania, ale jest ono bardziej skomplikowane. Z drugiej strony w sprawach o zniesienie współwasności zaswiadczenie o samodzielności nie jest konieczne i wystarcza opinia biegłego...

Agni
16.11.2011 09:52:06

O ile się orientuję w prawie budowlanym, to bez zezwolenia na użytkowanie budynku ci ludzie w ogóle nie powinni móc odebrać tego lokalu. Piszę na własnym doświadczeniu, ale odbiory lokali z reguły są po wydaniu decyzji o użytkowaniu budynku. Wydaje mi się więc, że na tym etapie, nie mają szans na uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, skoro budynek nie został oddany do użytkowania. Może też dlatego deweloper jeszcze o to nie wystąpił. Natomiast w razie decyzji o użytkowaniu, podoba mi się raczej koncepcja nr 2.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.