Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

Nowelizacja ugn art. 77, ust. 2a

TDK
23.11.2011 17:58:41

Zastanawiałę się czy dać do "Psucia prawa" czy tutaj ....

Pkt. 2a art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który obowiązuje od 9 października 2011 (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) mówi:

„2a. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.”

Stara opłata wynosiła 100zł
Nowa opłata roczna wyniesie 1000zł

Teraz pytanie:

Jaka będzie opłata roczna?

1 W roku aktualizacji,
2 Dwa następne lata: – czyli pierwszy rok od aktualizacji , czyli rok drugi,
3 Drugii drugi rok od aktualizacji - czyli rok trzeci.
4 oraz trzeci rok od aktualizacji czyli rok czwarty.


Ciekawe co autor miał na myśli.
Chyba niektórzy z Was musieli się już z tym zmierzyć

doctor
23.11.2011 20:15:19

Masakra, posłowie chyba nie potrafią liczyć na palcach jednej ręki...

Johnson
23.11.2011 20:28:12

"TDK" napisał:


Zastanawiałę się czy dać do "Psucia prawa" czy tutaj ....

Pkt. 2a art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który obowiązuje od 9 października 2011 (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) mówi:

„2a. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.”

Stara opłata wynosiła 100zł
Nowa opłata roczna wyniesie 1000zł

Teraz pytanie:

Jaka będzie opłata roczna?1 W roku aktualizacji,

200 PLN

2 Dwa następne lata: – czyli pierwszy rok od aktualizacji , czyli rok drugi,

600 PLN

3 Drugii drugi rok od aktualizacji - czyli rok trzeci.

1000 PLN

4 oraz trzeci rok od aktualizacji czyli rok czwarty.


1000 PLN

Może tak chciał autor

TDK
23.11.2011 20:56:01

"Johnson" napisał:


Może tak chciał autor


Nooo… braaaawo, pięknie, ponoć autor tak chciał – tak przynajmniej twierdzi

Tylko czy to napisał ??

doctor
23.11.2011 21:17:07

"Johnson" napisał:

oraz trzeci rok od aktualizacji czyli rok czwarty.


trzeci czyli czwarty? to jakaś wyższa logika, dostępna tylko wtajemniczonym

Johnson
12.12.2011 18:12:32

No właśnie zaliczyłem aktualizację w nowym trybie. I interpretacja mojego miasta jest inna:
Miałem 0,99 PLN a nowa opłata ma wynosić 26,93 PLN
2012 - mam zapłacić 2 x 0,99 PLN = 1,98 PLN
2013 - mam zapłacić 26,93 PLN + 1/2*(26,93 PLN - 1,98 PLN) = 39,41 PLN
2014 - mam zapłacić 26,93 PLN + 1/2*(26,93 PLN - 1,98 PLN) = 39,41 PLN
2015 - 26,93 PLN

Może to jest metoda słuszna ?

TDK
13.12.2011 11:43:17

"Johnson" napisał:

No właśnie zaliczyłem aktualizację w nowym trybie. I interpretacja mojego miasta jest inna:
Miałem 0,99 PLN a nowa opłata ma wynosić 26,93 PLN
2012 - mam zapłacić 2 x 0,99 PLN = 1,98 PLN
2013 - mam zapłacić 26,93 PLN + 1/2*(26,93 PLN - 1,98 PLN) = 39,41 PLN
2014 - mam zapłacić 26,93 PLN + 1/2*(26,93 PLN - 1,98 PLN) = 39,41 PLN
2015 - 26,93 PLN

Może to jest metoda słuszna ?


Wychodzi na to, że ci nasi posłowie to kłamczuszki sommm

W uzasadnieniu projektu ustawy napisali, że:

Głównym celem projektu jest (… złagodzenie wzrostów opłaty rocznej w przypadku drastycznych zwyżek.


A bardziej serio
Już nawet Pan Minister wydał opinię, co przez ten przecudowny przepis chcieli powiedzieć,

chociaż na sam koniec się wykręca

Od dnia 9 października 2011 r. obowiązuje przepis art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), w którym uregulowano sposób dokonywania płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku, gdy opłata ustalona w wyniku aktualizacji przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty wnoszonej przed aktualizacją.
Zgodnie z powołanym przepisem:
1. W pierwszym roku od aktualizacji, tj. w roku, w którym zaczęła obowiązywać zaktualizowana wysokość opłaty rocznej, użytkownik wieczysty zobowiązany jest wpłacić kwotę odpowiadającą dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej, czyli opłaty rocznej wnoszonej przed aktualizacją. Pozostała do zapłaty kwota nowej opłaty rocznej (nadwyżka), jest rozkładana na dwie równe części, które powiększą w kolejnych dwóch latach kwotę opłaty wniesionej w poprzednim roku.
2. Tym samym w drugim roku od aktualizacji, tj. w roku następującym po roku, w którym zaczęła obowiązywać opłata wynikająca z aktualizacji, opłata roczna będzie sumą kwoty wniesionej w poprzednim roku (w pierwszym roku) i kwoty odpowiadającej połowie nadwyżki.
3. W kolejnym (trzecim) roku opłata roczna będzie stanowić sumę kwoty wniesionej w poprzednim roku (w drugim roku) oraz drugiej części nadwyżki (połowy nadwyżki). W ten sposób w trzecim roku od aktualizacji opłata osiągnie wysokość wynikającą z aktualizacji.
Przyjmując zatem, że dotychczasowa opłata roczna w 2011 r. wynosiła 100 zł, a opłata roczna ustalona w wyniku aktualizacji wynosi 1000 zł (opłata ustalona po dniu 8 października 2011 r. i skutecznie wypowiedziana w 2011 r.), w kolejnych latach użytkownik wieczysty powinien wnieść opłaty w następującej wysokości:
1) opłata roczna za 2012 r. (pierwszy rok od aktualizacji) = opłata dotychczasowa x 2 = 100 zł x 2 = 200 zł,
przy czym powstała nadwyżka = opłata roczna ustalona w wyniku aktualizacji (wartość nieruchomości gruntowej x stawka procentowa) - opłata roczna za 2012 r. = 1000 zł - 200 zł = 800 zł,
2) opłata roczna za 2013 r. (drugi rok od aktualizacji) = opłata roczna za 2012 r. + ½ nadwyżki = 200 zł + (800 zł/2) = 200 zł + 400 zł = 600 zł,
3) opłata roczna za 2014 r. (trzeci rok od aktualizacji) = opłata roczna za 2013 r. + ½ nadwyżki = 600 zł + 400 zł = 1000 zł.
Powyższe informacje mają charakter opinii wobec pojawiających się wątpliwości dotyczących interpretacji art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zastosowanie opisanych regulacji w indywidualnych sprawach należy jednak wyłącznie do kompetencji organu administracji publicznej właściwego w sprawach związanych z naliczaniem i egzekwowaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości lub do oceny samorządowego kolegium odwoławczego lub sądu.


http://www.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1794835-p_1.htm

Jak by na to nie patrzył, to i tak Twój burmistrz czy prezydent ma przechlapane.

Jak nic wychodzi 231 § 1 kk

- raz – przez tyle lat nie aktualizował – nie dopełnił obowiązków - istotna szkoda jest bezsprzeczna – bardzo łatwo można to policzyć,

- dwa – bezprawnie żąda od Ciebie większych pieniędzy – więc przekroczenie jak nic.

A o trzy, nawet nie wspomnę – twoje stresy – bezcenne – wszak w drugim roku Twoja opłata wzrosła o blisko 4000%


A teraz Ty, Johnsonie, jako praworządny obywatel, wypełnisz swój społeczny obowiązek wynikający z 304 § 1 kpk.

Johnson
13.12.2011 12:22:21

Pomijając już absurdalność tej regulacji to językowo wykładnia mojego miasta nawet mnie przekonuje. Jak zwykle posłowie nie potrafili wyrazić tego co rzekomo chcieli wyrazić. Wyszło im gorzej niż by było gdyby nic nie robili.

TDK
13.12.2011 13:09:53

"Johnson" napisał:

Pomijając już absurdalność tej regulacji to językowo wykładnia mojego miasta nawet mnie przekonuje. Jak zwykle posłowie nie potrafili wyrazić tego co rzekomo chcieli wyrazić. Wyszło im gorzej niż by było gdyby nic nie robili.


Z wyrażaniem na piśmie swoich myśli to posłowie często mają problemy.

W rezultacie wyszło jednak trochę inaczej - dla części opłaty za 2012 będziesz miał odroczoną płatność do 2013 i 2014.

A jak należy rozumieć ten przepis, to się pewnie dowiemy, bo przecież złożysz wniosek, do SKO, a później sprzeciw.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.