Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

stosowanie w praktyce przepisu art 51 k.p.c.

tomi
08.12.2011 22:52:36

Czy może ktoś spotkał się w praktyce ze stosowaniem przepisu art. 51 k.p.c.? Sprawa dotyczy sytuacji , w której sędzia tuż przed wywołaniem sprawy powziął informację o okoliczności z art. 49 k.p.c. O okoliczności tej niezwłocznie ustnie zawiadamia Prezesa – przewodniczącego wydziału i wstrzymuję się dokonywaniem jakichkolwiek czynności w sprawie. Tymczasem prezes, z uwagi na fakt iż chodziło o licytację , na którą stawiło się 7 licytantów i dłużnik , w kilka chwil po powzięciu informacji od sędziego zmienia referenta na siebie i sam rozpoznaje sprawę aż do jej zakreślenia .
W tym stanie faktycznym mam pytanie – czy sędzia miał obowiązek złożenia zawiadomienia na piśmie (przepis art. 51 k.p.c. mówi tylko, iż zawiadamia co oznacza , że może to zrobić w dowolnej formie byleby sąd o tej okoliczności był zawiadomiony. Wydaje mi się , że gdyby ustawodawca oczekiwał zawiadomienia na piśmie przepis byłby jednoznaczny jak np. w art. 42 paragraf 2 k.p.k.). Nadto idąc dalej - wydaje mi się , iż z uwagi na fakt zmiany sędziego referenta, pierwotny sprawozdawca w ogóle nie miał obowiązku składania takiego zawiadomienia, gdyż nie orzekał już w tej sprawie a termin do jego złożenia jeszcze mu nie upłynął (przepis milczy bowiem na temat tego kiedy takie zawiadomienie należy złożyć ).
Z góry dziękuję za podzielenie się ewentualnymi przemyślenia dotyczącymi w/w problemu, który wbrew pozorom nie jest błahy .

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.