Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

[szukam] Biegły do obliczenia prawidłowej wysokości opłat CO

Johnson
13.01.2012 10:28:24

Szukam biegłego - najlepiej dobrego w celu obliczeniu prawidłowej wysokości opłat za
centralne ogrzewanie za okres 3-4 lat, w mieszkaniu znajdującym się w
bloku mieszkalnym, mieszkaniu z tzw. podzielnikami kosztów ogrzewania (najprawdopodobniej
firmy Metrona).
Najlepiej biegły z okolic Łodzi lub Warszawy

Może ktoś zna takiego lub może polecić (nawet spoza listy sądowej)

I nie może to być biegły z listy SO w Warszawie J. Słyk (zrobił mi opinię, ale okazała się "nieprzydatna"

Rafał R
13.01.2012 11:07:35

Zleciłem Pawłowi Michnikowskiemu z Poznania.Rekomendacje miał dobre.Na razie opinii nie mam-liczy...

Nadia
13.01.2012 11:19:26

Ja też z listy SO w Poznaniu - biegły Andrzej Mroczkowski - opinii jeszcze nie dostałam, biegły ma na nią czas do końca marca.

Johnson
13.01.2012 11:29:42

Dlaczego wszyscy biegli mieszkają w Poznaniu ??

Haze
13.01.2012 11:31:34

ja korzystałam z biegłego J.Luberadzkiego z Warszawy ani sąd rejonowy ani okręgowy nie miał zastrzeżeń do opinii, opinia dokładnie z tego zakresu była bardzo czytelna i zrozumiała chyba dla wszytkich

Johnson
13.01.2012 11:34:54

"Haze" napisał:


ja korzystałam z biegłego J.Luberadzkiego z Warszawy


Mógłbym prosić o namiary (na PW) - adres, może telefon i informację czy to biegły z listy i czyjej

Haze
13.01.2012 11:41:19

biegły ten był jakiś czas na liście warszawskiej stąd go wzięłam jeżeli możesz poczekać to w poniedziałek będę w pracy i prześlę Ci dane kontaktowe

Johnson
13.01.2012 11:43:11

"Haze" napisał:


jeżeli możesz poczekać to w poniedziałek będę w pracy i prześlę Ci dane kontaktowe


Czekam
No chyba że ktoś inny przedłoży inne ciekawsze propozycje.

Joasia
13.01.2012 19:44:47

Jak by to powiedzieć... Policzyłam to sama - to jest bardzo łatwe, na podstawie spisanych stanów podzielników, stawek, wskaźnika przeliczeniowego (mieszkanie przy ścianie szczytowej). Metronom ma zresztą instrukcję, która jest zalącznikiem do uchwał spółdzielczych o opłatach za ciepło.
Całek ani różniczek nie wymagało. Cztery działania w zakresie SP plus proporcje.

No jak wy powołujecie do takiego liczenia biegłych? Biegły do spraw czego? Znaczy się - jakich wiadomości specjalnych?

Sposób obliczenia - z uzasadnienia:
Stan faktyczny:
XX jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej i zajmuje przydzielony jej przez tę Spółdzielnię lokal mieszkalny nr ... przy ul. ... w Warszawie. Mieszka tam sama.
W 2001 r. w mieszkaniach w tym budynku zainstalowano podzielniki ciepła firmy Vitra (obecna nazwa: Ista). Podzielniki te, zamontowane na grzejnikach, wskazywały zużycie jednostek ciepła. Ilość tych jednostek, skorygowana ze względu na rodzaj grzejnika oraz położenie konkretnego lokalu wskaźnikami UF i LAF, jest podstawą dla obliczenia jednostek obliczeniowych ciepła, które z kolei pomnożone przez cenę tej jednostki wskazuje koszt zależny ciepłego ogrzewania przypadający na dany lokal. Koszt ten, wraz z kosztem niezależnym wynikającym z powierzchni lokalu, oraz kosztem stałym (m.in. koszt przesyłu ciepła, konserwacji instalacji itd.) i kosztem rozliczenia (zależnym od liczby podzielników) – wyznacza całkowity koszt ogrzewania danego lokalu. Pracownicy firmy Vitra (Ista) dokonują odczytu podzielników po uprzednim ogłoszeniu terminu odczytu. W danym budynku są to zazwyczaj dwa terminy. Lokator nieobecny w czasie odczytu może potem aż do czasu rozliczenia uzgodnić odpłatny indywidualny odczyt podzielnika – o czym jednak XX, jak twierdzi, nie wiedziała. Liczba jednostek ciepła odczytanych jako końcowa w danym sezonie grzewczym jest zarazem ilością tych jednostek otwierających sezon kolejny. Odczyty są bowiem dokonywane pomiędzy sezonami grzewczymi.
Zgodnie z obowiązującym w sezonie 2003/2004 Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody z dnia 13 maja 2002 r. (k. 120 - 128), gdy użytkownik lokalu nie udostępnił lokalu dla odczytania wskazań podzielnika ciepła, to należną odeń opłatę za sezon grzewczy naliczano metodą szacunkową (§ 4 pkt 2). Gdy członek Spółdzielni nie zgadzał się z rozliczeniem, to mógł je reklamować w terminie 14 dni od daty jego otrzymania (§ 12 g).
Zużycie ciepła w lokalu XX, zgodnie ze wskazaniami podzielnika ciepła, przedstawiało się w kolejnych latach następująco:


sezon jednostki wg wskazań podzielnika na początku i na końcu sezonu suma jedno-stek ciepła pomnożona przez współczynnik UF 0,475 Pomnożona przez wspólczynnik LAF Suma obliczenio-wych jednostek ciepła
1.09.2001–31.08.2002 0 - 585 585 j. x 0,475 = 277,88 j. x 0,72 = 200,07
1.09.2002–31.08.2003 585 - 1048 463 j. x 0,475 = 219,92 j. x 0,72 = 158,34
1.09.2003–31.08.2004 BRAK ODCZYTU
1.09.2004–31.08.2005 1383 – 2110 727 j. x 0,475 = 345,32 j. x 0,72 = 248,63
1.09.2005–31.08.2006 2110 – 3375 1265 j, x 0,475 = 600,88 j. x 1,0 = 600,88
1.09.2006–31.08.2007 3375 – 3843 468 j. x 0,475 = 222,30 j. x 1,0 = 222,30
W sezonie 2003/2004 odczytów podzielników w budynku, w którym mieszka powódka, dokonano w dniach 16 i 18 czerwca 2004 r. (pierwszy termin) oraz w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2004 r. (drugi termin) . W tym czasie XX nie było w domu, gdyż w dniach 9 – 27 czerwca 2004 r. przebywała w sanatorium. Dlatego też za ten sezon rozliczenia opłat za ciepło dokonano zgodnie z Regulaminem w oparciu o wyliczenie szacunkowe.
Faktyczne zużycie ciepła w mieszkaniu Ireny Wyszyńskiej w sezonie 2003/2004, wynikające z przedstawionych wyżej w tabeli wskazań podzielnika w sezonach poprzednim i następnym, wyniosło 114,57 obliczeniowych jednostek ciepła - co pomnożone przez ówcześnie obowiązującą cenę jednostki 0,352997 zł daje kwotę 40,44 zł. Tymczasem w szacunkowym rozliczeniu Spółdzielnia naliczyła ten koszt na kwotę 465,74 zł – czyli o 425,30 zł więcej, niż by to wynikało z odczytu. Razem z innymi składnikami opłat za ciepło dało to łączną kwotę 797,53 zł (k. 6). Ponieważ XX zapłaciła za ciepło w sezonie 2003/2004 zaliczkowo 567,48 zł – Spółdzielnia zażądała dopłaty 230,05 zł (k. 6). XX zareklamowała to rozliczenie, jednak żądaną kwotę dopłaciła – przy czym w korespondencji ze Spółdzielnią zastrzegła, że dopłata ta jest nienależna, bowiem w rzeczywistości nie powinna dopłacać, ale ma nadpłatę 179 zł. Razem z dopłatą XX nadpłaciła zatem za ciepło za sezon 2003/2004 łączną kwotę 426,30 zł.
(...)
I dalej w części, gdzie omawia się podstawy ustalonego stanu faktycznego:
Co do faktycznego zużycia ciepła w mieszkaniu powódki w sezonie 2003/2004, to z zamieszczonego w stanie faktycznym zestawienia wynika, że wyniosło ono 335 jednostek (1383 jednostki jako początkowy odczyt w następnym sezonie minus 1048 jednostek z końcowego odczytu w poprzednim sezonie). Ta liczba jednostek pomnożona przez stosowne współczynniki daje liczbę 114,57 obliczeniowych jednostek ciepła (335 razy UF 0,475 = 159,125; to razy LAF 0,72 = 114,57). Wyliczenie to, dokonane przez Sąd, jest prostym matematycznym obliczeniem, opartym na niespornym założeniu, że zużycie ciepła w tym lokalu w sezonach poprzedzającym i następnym było zgodne z odczytami podzielników odnotowanymi przez Spółdzielnię.
W rozliczeniu szacunkowym Spółdzielnia przyjęła liczbę 1319,38 obliczeniowych jednostek ciepła – zgodnie z Regulaminem przyjęła bowiem jako odpowiednie najwyższe zużycie ciepła w lokalu w tym budynku. Dało to kwotę 465,74 zł. Tymczasem kwota obliczona od 114,57 obliczeniowych jednostek ciepła, to 40,44 zł. Różnica 426,30 zł stanowi kwotę sporną pomiędzy stronami: zdaniem powódki jest to nadpłata nienależna Spółdzielni, zaś Spółdzielnia uważa tę kwotę za pobrana zgodnie z Regulaminem i ostatecznie rozliczoną. Ten spór dotyczy już zatem interpretacji prawnej stanu faktycznego, o czym w dalszej części uzasadnienia.


A może nie zrozumiałam pytania - i szukasz biegłego, który miałby sprawdzić, czy podzielniki są legalne? Tylko czy ta kwestia z kolei nie wynika z homologacji?

kazanna
13.01.2012 20:16:26

Joasiu... szacun... <kwiatek>

Greebo
13.01.2012 21:04:01

"kazanna" napisał:

Joasiu... szacun... <kwiatek>
W pełni popieram

Btw. tylko u mnie w sądzie to pracownicy szukają biegłych?

Johnson
14.01.2012 09:29:46

"Joasia" napisał:

Jak by to powiedzieć... Policzyłam to sama


Dawaj swoje namiary ... w końcu możesz zostać biegłym spoza listy

U mnie biegły który liczył już wyliczył jednak inaczej niż spółdzielnia. Wychodzi jednak na to że to liczenie nie wygląda na łatwe.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.