Niedziela, 03 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5760
Niedziela, 03 grudnia 2023

Forum sędziów

Nowy kpc

Tomasz Zawiślak
22.01.2012 10:02:46

W ostatnim numerze "Na Wokandzie" pojawił się tekst Rafała Reiwera o założeniach KKPC w sprawie nowego kpc. Niestety Komisja nie publikuje na bieżąco materiałów dotyczących swojej działalności...

http://nawokandzie.ms.gov.pl/wydarzenia-11/news/341/blizej-nowego-kpc

"Szczegółowe zagadnienia założeń projektowanej kodyfikacji omówiono podczas posiedzenia Zespołu ds. Postępowania Cywilnego, które odbyło się w październiku 2011 r. W posiedzeniu tym uczestniczyli teoretycy prawa i sędziowie.

Przede wszystkim dyskutowano o relacjach pomiędzy procesem a postępowaniem nieprocesowym i miejscu tego ostatniego w strukturze kodyfikacji. W zgodnej opinii dyskutantów, nowe k.p.c. powinno obejmować oba te tryby. Po pierwsze - przemawia za tym tradycja. Po drugie - trzeba dostrzec względy praktyczne związane z trudnościami, jakie pojawiłyby się, gdyby postępowanie nieprocesowe miało stanowić regulację samodzielną, wolną od odesłań do rozwiązań procesowych. Zastrzeżeń uczestników dyskusji nie budziła przy tym potrzeba wzmocnienia i rozbudowania przepisów ogólnych, które znajdują zastosowanie również do trybu nieprocesowego."

"W ocenie przewodniczącego Komisji nie ma powodów, dla których stosunkowo nowe rozwiązania obowiązującego kodeksu postępowania cywilnego - choćby z zakresu środków odwoławczych, postępowania zabezpieczającego czy międzynarodowego postępowania cywilnego - nie miałyby zostać wykorzystane w pracy nad nową ustawą. Najprawdopodobniej więc bez większych zmian trafią do projektowanej kodyfikacji.

Możemy natomiast spodziewać się uchylenia postępowania uproszczonego, scalenia postępowania nakazowego i upominawczego w jedno postępowanie oraz usunięcia z kodeksu tzw. postępowań regulacyjnych. Również postępowanie w obszarze ubezpieczenia społecznego znalazłoby się poza materią k.p.c. Istotne zmiany powinny także nastąpić w normatywnej koncepcji udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym. Z dotychczasowych dyskusji w Komisji wynika, że możemy się też spodziewać maksymalnego ograniczenia postępowań odrębnych. Część spraw z zakresu stosunków rodzinnych czy małżeńskich mogłaby zostać przesunięta do postępowania nieprocesowego."

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.