Sobota, 02 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5759
Sobota, 02 grudnia 2023

Forum sędziów

blankietowa zgoda na przysposobienie

inger
02.02.2012 12:30:19

Z dniem 1.01.2012 r. zmienił się przepis art. 119 (1) § 1 KRO - rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
Zmiana słuszna, bo nie jest już konieczne pozbawianie rodziców władzy rodzicielskiej w osobnym postępowaniu; zresztą pozbawienie władzy może być niekorzystne dla rodzica, bo np. nie będzie mógł być w przyszłości opiekunem prawnym dla innego małoletniego. Ustawa wprowadzająca tę zmianę nie zawiera jednak normy intertemporalnej. Przepis ten ma charakter materialnoprawny, w związku z czym nie powinien działać wstecz. Wobec tego, co w przypadkach, gdy rodzice zgodę wyrazili w ubiegłym roku? Trudno chyba uznać, że po wyrażeniu zgody władza im przysługiwała, ale z upływem dnia 31.12.2011 r. ją stracili. W mojej ocenie władza im nadal przysługuje i postępowań w przedmiocie jej pozbawienia nie należy umarzać, tylko kończyć merytorycznie.
Czy podzielacie ten pogląd ? (ja bym go chętnie zmieniła tylko nie mam mocnych argumentów - chyba, że da się to podciągnąć pod tezę, że retroakcja jest jednak dopuszczalna, jeśli nie pogarsza sytuacji prawnej obywateli - tu m.zd. trudno ocenić)

kazanna
02.02.2012 12:51:29

zgadzam sie twoim poglądem. gdyby miało byc inaczej- wynikałoby to z przepisów przejściowych. Jednocześnie widzę w tym zmienionym przepisie kolejny skutek- ustanawianie opieki prawnej dla takich dzieci.

inger
02.02.2012 12:57:59

i to oczywiście w terminie 7 dni (art. 149 par. 4)

Mikasaty
03.02.2012 22:29:13

a dlaczego pozbawialiście władzy rodzicielskiej rodzica, który wyraził zgodę in blanco na przysposobienie? przecież zawsze był 123 par. 1 krio - "rzez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym".
rozumiem, że jak zgadzał się na przysposobienie, a nie mogło z jakiegoś powodu dojść do adopcji to trzeba było się tą sprawą zająć.

kazanna
03.02.2012 22:33:38

no właśnie, scenariusze były różne, np. mąż matki, który wyjechał w świat 10 lat temu i ślad po nim zaginał...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.