Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

kaucja mieszkaniowa

Petrus
15.02.2012 22:07:09

fakty
1. powód wpłacił w PRL kaucję i dostał przydział na lokal, mieszkał z żoną i synem
2. nastąpiła zmiana ustroju, powód nie podpisał umowy najmu dalej mieszkał wraz z synem
3. lokal został wykupiony za bonifikatą, ale nabywcą stał się syn powodowa z własną żoną (nie wiadomo, czy syn powoda był najemcą)
3. powód - więc ojciec nabywcy - wnosi o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej 30 lat temu
4. dalej tam mieszkają
5. żona powoda - osoba nieznana, nie wiadomo czy żyje

przepis ustawy o ochronie lokatorów:
Art. 36. 1. Kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

pytania:
1. czy kaucja podlega zwrotowi w całości powodowi, bo lokal został wykupiony, a wpłacił ją powód - nie jest istotny fakt, że nabywca nie był najemcą?
2. czy kaucja podlega zwrotowi w całości powodowi, bo nabywca ewentualnie był najemcą i liczy się sam fakt wykupienia lokalu przez najemcę, a kaucja podlega zwrotowi nie najemcy tylko wpłacającemu?
3. czy kaucja podlega zwrotowi wyłącznie w połowie, bo z majątku wspólnego, czy to czy żona żyje, czy nie żyje nie ma znaczenia?
4. czy fakt zmiany najemcy ma znaczenie, a powód jako były najemca może się domagać zwrotu kaucji?

Pudlonka
15.02.2012 22:30:30

O ile pamiętam w przepisach przejściowych ustawy o najmie lokali był zapis że stosunki najmu powstałe na podstawie przydziału zamieniają się w umowne stosunki najmu na czas nieokreślony (chyba ze Twój powód był w MO albo wojak to działają przepisy branżowe )
dalsza kwestia to czy Twój powód nadal mieszka z nabywca mieszkania (tak rozumiem Twojego posta

jeśli mieszka to jemu stosunek najmu nie wygasł ...


sprawdź jednak czy nabywca (syn powoda) nie zawarł porozumienia co do zwrotu kaucji - u nas bowiem pewien podmiot zbywając mieszkania dzieciom wpłacających onegdaj kaucję zawiera tzw wstępne porozumienie (często stronami tego porozumienia są dawni najemcy, dzieci i sprzedający mieszkanie) zgodnie z którym nabywca może skorzystać ze zniżki na wykupowane mieszkanie z jakiej korzystałby rodzic ale jednocześnie następuje cesja uprawnienia do wypłaty kaucji na rzecz nabywcy

Petrus
16.02.2012 00:18:04

jeśli nie jest to wpisane w umowę nabycia, a nie jest!, to rolą pozwanego jest mi to pokazać, tak uważam.
istotą jest funkcja kaucji - zabezpieczenie najmu, ale co jeśli nabył lokal nabywca - nie najemca, wtedy wprost przepis nie może mieć zastosowania... chyba że

doctor
23.02.2012 07:26:21

Z przytoczonych faktów jak dla mnie wynika, że twój powód nadal jest najemcą, tyle że teraz wynajmuje mieszkanie od swojego syna i jego żony - doszło do zmiany wynajmującego na skutek zbycia własności lokalu, natomiast nie ma dowodu na wypowiedzenie stosunku najmu. Skoro stosunek najmu nadal trwa, to nie ma podstaw do zwrotu kaucji.

Natomiast absolutnie pewne jest to: kaucję zwraca zawsze aktualny wynajmujący aktualnemu najemcy - bo jest to roszczenie w ramach stosunku najmu, więc musi uwzględniać każdoczesny krąg podmiotów w ramach tego stosunku.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.