Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

Zatarcie skazania, a bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu

Morg
01.03.2012 18:59:00

Problem jest co prawda teoretyczny (choć nie do końca, bo dotyczy co najmniej jednego posła), ale siedzę sobie właśnie nad Konstytucją i naszła mnie pewna wątpliwość.

Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Istotna dla mnie jest tutaj jednak pierwsza część tego przepisu – uznanie skazania za niebyłe oznacza bowiem niedopuszczalność wyciągania ze skazania jakichkolwiek skutków prawnych. Niemniej, z tego co widzę – jeśli coś przeoczyłem, to będę wdzięczny za poprawienie mnie – regulacja ta jest zwyczajną regulacją ustawową i nie ma ona żadnego oparcia w Konstytucji (poza oczywiście przysługującą parlamentowi władzą ustawodawczą).

O co mi chodzi? Ano o to, że w Konstytucji mamy za to art. 99 ust. 3:

Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

I tu właśnie jest moja wątpliwość: czy ustawa (w tym wypadku: przepisy mówiące o zatarciu skazania) może ograniczać normę konstytucyjną, a co za tym idzie czy osoba skazana prawomocnym, lecz zatartym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego posiada bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu?

PS. Przepraszam, że w karnym materialnym, ale nie miałem lepszego pomysłu na dział. Jeśli jest jakiś lepszy, to będę wdzięczny za przeniesienie.

wanam
01.03.2012 19:21:59

z zatarciem skazania jest jak z zasadą ne bis in idem... w przepisach Konstytucji nie ma wprost wyrażonej tej zasady, ale wyprowadzono ją z zasady demokratycznego państwa prawnego...

jeżeli zatem zasadą jest posiadanie przez obywateli biernego i czynnego prawa wyborczego, ograniczenia konstytucyjnego nie można interpretować jako dożywotniego pozbawienia tego prawa

z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika zatem, iż ograniczenia biernego prawa wyborczego mają charakter czasowy, norma ustawowa przewidująca zatarcie skazania i jego skutki jest zgodna z normą konstytucyjną, doprecyzowuje ją

TK, gdyby przyszło mu orzekać... ująłby to śliczniej na 12 stronach wywodu i w 5 zdaniach odrębnych co do argumentacji

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.