Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

PETYCJE

wanam
06.03.2012 17:32:30

"aj111" napisał:


problem jest taki , ze tych uchwał niedługo nie będzie gdzie trzymać ...
a kto z adresatów je czyta ?


Przyjmijmy taką zasadę, ze odpisy uchwały wysyłajmy do ważniejszych podmiotów. MS, KRS, Prezesa SN, posłów (w celu złożenia interpelacji) itp. z prośbą o zajęcie stanowiska. Może to nas zintegruje i da jakiś skutek. Podjęcie uchwały i włożenie do szuflady nie ma sensu.


Art. 63. Konstytucji przewiduje
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.  


i tu tkwi pewien problem - nie ma uregulowanego trybu odpowiedzi na petycje w ustawie...

może zamiast uchwał wnosić petycje... żont, dwuwładza miałaby z tym duży problem

[ Dodano: Wto Mar 06, 2012 5:38 pm ]
KPA tylko ogólnikowo wzmiankuje o petycjach

Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu. 
§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. 
§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 
Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. 

w swoim czasie był nawet projektu ustawy o petycjach, właśnie z uwagi na brak regulacji, oczywiście potraktowany przez dwuwładzę ze znaną jej arogancją

bruno
06.03.2012 19:17:50


już widzę posła czy innego podobnego pochylającego się nad petycją ,

Volver
06.03.2012 21:15:23

"bruno" napisał:

już widzę posła czy innego podobnego pochylającego się nad petycją ,


hm są ludzie i ludziska, są posłowie i...

Włóczykij
07.03.2012 00:22:09

ale idea jest taka, że petycja to petycja i nie ma obligu odpowiedzi /salo słowotwórstowo na to wskazje/
to kwestia wyboru adresta, czy poczuwa się do reakcji i jakiej /to zalezy od jego kultury, jak i treści petycji, bo wszak nie każda petycja zasługuje na zauważenie, jak i nie każdy adresat umie się zachować - czyli dookreślić się do petycji okreśłonego poziomu/
samo prawo do petycji podkreśla, że obywatel może tak działać, nie powinna go za to spotkac szykana, ma potwierdzone swoje prawa obywatelskie w ten sposób etc.

wanam
07.03.2012 08:38:19

uruchomiłem wątek o petycjach z uwagi na treść projektu ustawy... gdzieś w necie można ją znaleźć, tam był oblig odpowiedzi na petycje i ... czas odpowiedzi na petycję

według mnie, jeżeli petycja została uregulowana w Konstytucji i chwilowo wymienia ją KPA to stosujemy do niej reguły jak w postępowaniu administracyjnym

wnioski:
1. jeżeli organ nie odpowiada na petycję to łamie Konstytucję

2. jeżeli organ nie odpowiada na petycję to przysługuje skarga do właściwego WSA o przymuszenie do odpowiedzi na petycję

zamiast uchwał piszemy petycję, składamy ją, a później do prasy, że żont łamie konstytucję i sądu ze skargą na bezczynność

kancelaria prezydenta mogła być przymuszona do udostępnienia informacji publicznej to i w tej sytuacji mogłoby zadziałać - atutem w sumie jest brak regulacji prawnych

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.