Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024

Forum sędziów

alimenty sprzed rozwodu i brak alimentów w wyroku rozwodowym

eee1977
12.03.2012 22:21:39

czy ktoś madrzejszy może mnie oswiecić w temacie jw.
chodzi konkretnie o to, że istnieje wyrok między byłymi małzonkami jeszcze sprzed rozwodu, gdzie zasądzono na rzecz żony alimnty w trybie art. 27 kro; w wyroku rozwodowym, przy winie obojga nie ma nic o alimentach; po ok. 2 latach od rozwodu mąż wnosi o uchylenie obowiązaku alimentacyjnego sprzed rozowdu, gdyż jego zdaniem tego obowiazku juz nie ma;
jest świeże orzeczenie SN, że obowiązek z art. 27 kro z chwilą orzeczenia rozowdu wygsa (z mocy prawa), czy zatem rozumieć nalezy, że taki wyrok nalezy pozbawić wykonalności, lub te alimenty z 27 kro uchylić, a była zona powinna wnieść nowe powództwo oparte na art. 60 kro?

kazanna
12.03.2012 22:31:18

co ma zrobić była żona to bym nie wnikała
pozbawienie tytułu wykonalności albo ustalenie.... myślę że oba sposoby są dobre. Jak powód wnosi o "uchylenie " to raczej bym potraktowała jako ustalenie, że obowiązek wygasł z dniem...

kry_mi
12.03.2012 23:24:38

"kazanna" napisał:

(...)Jak powód wnosi o "uchylenie " to raczej bym potraktowała jako ustalenie, że obowiązek wygasł z dniem...

To ja zapytam z jaką datą wygasł ? Czy jeżeli wnosi o wygaśnięcie np. z datą 02. stycznia 2012 roku, bo z tą datą upłynęło pięć lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego , a niestety w wyroku orzeczono rozwód z winy obydwojga przy czym nie orzekano w wyroku rozowodowym o alimentach na rzecz byłego małżonka (jest w obiegu tylko wyrok wydany w czasie gdy byli małżeństwem), czyli obowiązek ten nie wygasa z upływem pięciu lat, to z jaką datą orzec wygaśnięcie? czy z datą po upływie pięciu lat od rozwodu , czyli tak jak żąda powód, czy jednak z datą pierwszego dnia prawomocności wyroku rozwodowego? A czy to nie jest wyjście ponad żądanie? Ale czy my możemy nie widzieć tego, że z mocy prawa wygał mając na uwadze uchwałę SN 13. lipca 2011 roku III CZP 39/11?
Żeby jeszcze bardziej skomplikować, to pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego ponad okres pieciu lat
Poza tym kolejna wątpliwość np. w sprawie o rozwód małżonek uprawniony do alimentów posiadający już uprzednio wyrok alimentacyjny na swoją rzecz i także w sprawie o rozwód domaga się podwyższenia alimentów. Jak bedzie wyglądał wyrok SO w tym zakresie mając na uwadze w/w uchwałę SN? Bo z chwilą uprawomocnieia się wyroku rozwodowego wygaśnie ten pierwszy obowiązek, czyli już go nie będzie,to czy to będzie podwyższenie czy zasądzenie pierwsze? a co z poprzednim wyrokiem? On istnieje, czyli są dwa tytuły wykonawcze? A co ma zrobić zobowiązany? ma przedłożyć komornikowi odpis uchwały SN , czy wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym co do pierwszego tytułu ? Nie ma to jak radosna twórczość

koriolan
13.03.2012 15:03:48

Według mnie, tak jak rozumiem tę uchwałę i przepisy, powództwo o uchylenie oddalić (nie ma co uchylać, ustał obowiązek), powództwo wzajemne o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego ponad okres pieciu lat też oddalić. Powodowi przysługuje powództwo przeciwegzekucyjne, bo nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśniecie zobowiązania (wyrok orzekający rozwód).

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.