Sobota, 02 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5759
Sobota, 02 grudnia 2023

Forum sędziów

Zwrot wydatków opiekuna

Johnson
05.06.2012 15:42:39

Zgodnie z art. 163 krio  Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki, przy czym przepis art. 162 § 3 stosuje się odpowiedni, czyli jak rozumiem  wydatki pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wydatki jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Załóżmy że nakłady nie znajdują pokrycia w majątku małoletniego i musi je pokryć SP. Na czym miałoby polegać zastosowanie ustawy o pomocy społecznej ??
Jest tam tylko przepis który mówi o wynagrodzeniu opiekuna - art. 53a - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Jak to zastosować do wydatków które są wyższe niż te 1/10? W postanowieniu napisać że wydatki są pokrywane z środków publicznych do kwoty XXX (tej nieszczęsnej 1/10)? A co z resztą ponad XXX - przyznać opiekunowi wydatkowaną kwotę i nie pisać kto ma zapłacić? (pewnie małoletni jak urośnie albo nabędzie majątek ??)

inger
16.06.2012 01:31:50

tylko gdybam - może zasądzić całość, płatną przez gminę w miesięcznych ratach?

Johnson
16.06.2012 10:10:44

"inger" napisał:

tylko gdybam - może zasądzić całość, płatną przez gminę w miesięcznych ratach?


Ale opiekun chce jednorazowo a nie w ratach. Poza tym wydatki są w jednym miesiącu.

inger
16.06.2012 19:13:38

hm, przepis stosuje się tylko odpowiednio. gdyby wydatki miały być zwracane tylko do tych 330 zł (chyba) to de facto opiekunowi nie przysługiwałby zwrot wydatków. może przyznać wydatki w pełnej kwocie za cały okres jaki były czynione - od ... - do daty postanowienia, i wtedy miesięcznie zmieszczą się w limicie?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.