Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

Wznagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług

Stasiek999
18.06.2012 22:14:25

Powód domaga się wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług, był zatrudniony na stanowisku menedżera. Pozwana spółka odmawia wypłatę, mówiąc, że umowa była przez niego źle wykonywana. A teraz pytanie. Jeśli spółka rzeczywiście wykaże, że on w sposób nienależyty wykonywał swoje zobowiązanie, to wówczas, czy wynagrodzenie w ogóle nie należy się? (wszak coś tam robił), czy na nich spoczywa ciężar dowodu o ile to nienależyty sposób wykonania zobowiązania obniża jego wynagrodzenie? Czy w ogóle jest coś takiego, bo przepisy o zleceniu o tym wprost nie mówią.

Włóczykij
19.06.2012 01:10:16

a możliwe jest, by zawodowy pełnomocnik nie dostał wynagrodzenia za pracę ?, że tak podpowiem w ten sposób nawet jak klinet niezadowolny

che
19.06.2012 10:32:22

Ukształtowanie uprawnień zlecającego w przypadku niezadowolenia z jakości usług kontrahenta, jest jedną z istotnych cech odróżniających umowy starannego działania od umów rezultatu. W przypadku umów drugiego rodzaju, weryfikacja prawidłowości realizacji zobowiązania, zależy od oceny ostatecznego skutku podjętych czynności. Odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy wyraża się przede wszystkim w uprawnieniach przysługujących w ramach rękojmi, w tym uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (por. art. 637 kc). Podobnego uprawnienia nie przewidują natomiast przepisy dotyczące umowy zlecenia (i odpowiednio umów o świadczenie usług). W przypadku nienależytej realizacji takich umów zlecającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze, co jednak wymaga zgłoszenia odpowiedniego zarzutu i wykazania przesłanek odpowiedzialności, według zasad określonych w art. 471 kc. Może on też w takich przypadkach zerwać umowę (por. 746 par. 3 kc).

Darby
20.06.2012 23:59:13

Zdecydowanie to pozwany powinien udowodnić, że nastąpiło nienależyte wykonanie umowy i czym to powinno skutkować (czyli o jaka kwotę powinna być zapłata pomniejszona).
Powód wskazując na umowę pewnie wykazał też, że cokolwiek robił jako manager. Jeśli wykonywał swoją pracę, ale robił to źle to co do zasady pozwany broniąc się przed umówioną z góry zapłatą powinien wykazać, w jakim zaktresie umowa nie została wykonana i w jaki sposób to niewykonanie umowy przełożyć sie powinno na cenę.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.