Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024

Forum sędziów

zawodowa rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka -orzeczenie

Mikasaty
08.10.2012 20:37:35

Nie ukrywam, że na kanwie sprawy z sądu rodzinnego w Pucku mam pytanie: czy zamieszczacie w orzeczeniu imiona i nazwiska rodziców zastępczych zawodowych lub konkretną nazwę rodzinnego domu dziecka? A jeżeli tak, to czy przez ich konkretyzację według Was stają się oni uczestnikami postępowania?

kazanna
08.10.2012 21:05:30

tak, kandydatów na rodzinę zastępcza , także tych zawodowych , traktuje jako uczestników postępowania i w takim charakterze ich przesłuchuje na rozprawie. Ale wiem że w tym zakresie praktyka jest bardzo różna. Rodzinny dom dziecka orzekałam raz, kilka lat temu.... i chyba poprzestałam na wskazaniu placówki z PCPR, bez przesłuchiwania. Nie zastanawiałam się jeszcze czy ustawa o pieczy zastępczej coś nowego tu wnosi...

Harry
08.10.2012 22:09:51

No właśnie spotkałem się z orzeczeniami typu "umieścić małoletnich w rodzinie zastępczej, a do czasu jej wskazania przez PCPR w placówce".
Nie ukrywam, że mi się to nie podoba, bo sam pozbawiam się możliwości zbadania co to za rodzina, spotkania się z nimi na sali, przesłuchania,sprawdzenia kwitów.
Poza tym PCPR zawsze mi pisze, że kandydatów brak jesli chodzi o niespokrewnione, to orzekam tylko placówkę. Uważam, że jak się pojawi kandydat to zawsze mogę wszcząć o zmianę i placówkę na rodzinę zmienić, ale pod nowym Nsm.
Mam na tym tle spór z koleżanką z wydziłału i własciwie sam nie wiem do końca jak powinno być.

kazanna
08.10.2012 22:14:43

moim zdaniem twoja praktyka jest właściwa. To są dwa zupełnie różne orzeczenia - umieścić w placówce opiekuńczej a umieścić w rodzinie zastępczej. Kiedy zachodzi potrzeba zmiany jednej formy na druga po prostu prowadzi się nowe postępowanie w Nsm...

meff
08.10.2012 22:15:46

Kiedy jeszcze orzekalam w rodzinnym wskazywalam ich w orzeczeniu z imienia i nazwiska lub nazwy i zawsze traktowalam jako uczestnikow postepowania... Zawsze mialam z nimi kontakt na sali i mozliwosc osobistego "oznania"

Harry
08.10.2012 22:18:39

Dzięki Kazanko, cieszę się, że też tak myślisz

Mikasaty
09.10.2012 10:55:44

Zwróćcie uwagę na art. 36 ustawy o pieczy zastępczej, gdzie jest mowa, że rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka muszą wyrazić zgodę na umieszczenie u nich dziecka. Wcale nie wskazuje, że zgoda musi zostać wyrażona przed sądem. Czy wyrażenie takiej zgody na piśmie np. w PCPR-rze nie wystarczyłoby? Przecież chodzi o umieszczenie dziecka w ZAWODOWEJ rodzinie, która otrzymuje wynagrodzenie i jest pod stałym nadzorem Sądu i PCPR-u. Dostajemy przecież wszystkie dokumenty o szkoleniach i kwalifikacjach. Co jeszcze od nich chcemy? Zobaczyć? Już ich widziałam, bo są u mnie po raz któryś. Rozumiem argument, że orzeczenie dotyczy ich bezpośrednio. Idąc tym tropem, czy też będą stroną postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej, albo o pozbawienie, jeżeli do tej pory było ograniczenie? Przecież dziecko może zostać im zabrane, więc też to ich dotyczy.
Skoro prowadzący rodzinny dom dziecka ma też wyrażać zgodę, to też powinien być stroną postępowania...
Jeżeli będą stroną, to mają prawo wglądu do akt, mają prawo składać wnioski dowodowe... mają prawo być przeciwnikiem rodziców, albo stać po ich stronie? Ja nie widzę tutaj ich roli. Oni są "zawodowcami", którzy w ramach swojej umowy mają świadczyć usługę pod tytułem - opieka nad dzieckiem. Poza tym, jak mają kilkoro dzieci, to zamiast się nimi opiekować to mają chodzić do Sądu?

koriolan
09.10.2012 11:38:09

Obecnie (od 1 stycznia 2012 r.) aby umieścić w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka trzeba mieć konkretnych kandydatów, są oni na pewno uczestnikami postępowania, trzeba ich przesłuchać, uzyskać zgodę. wskazuje na to art. 579 2 § 1 kpc , który reguluje o co się musimy zwrócić:

Art. 579 2 § 1 kpc Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, sąd zasięga:
1) opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, opinii właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, informacji o dotychczasowym sprawowaniu funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz informacji z rejestru danych prowadzonego przez starostę na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) opinii starosty właściwego ze względu na miejsce sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu niż powiat miejsca zamieszkania dziecka.
§ 2. W opinii, o której mowa w § 1 pkt 2, zamieszcza się w szczególności informacje o spełnianiu przez kandydata warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kiedyś, pod starymi przepisami też tak robiłem, żadko bo żadko ale jak nie miałem konkretnych kandydatów a widziałem potrzebę umieszczenia w rodzinie zastępczej i wiedziałem że niedługo bedą kandydaci, bo np. szkolenie było w toku, to pisałem tylko: ograniczyć ....w ten sposób, że umieścić w rodzinie zastępczej, a potem gdy PCPR wskazało mi wreszcie kandydatów to w nowym Nsm ustanawiałem ich tylko rodzina zastępcza dla tego dziecka, wtedy kandydaci byli uczestnikami.

Jeśli nie mam kandydatów na rodzinę zastępcza, to orzekam placówkę, jak się pojawi kandydat to wszczynam postępowanie o zmianę i prowadzę nowe Nsm.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.