Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

178a § 1 k.k. a 87 § 1 k.w.

gzrech
27.02.2008 12:13:13

Oskarżony ma zarzut z 178a § 1 k.k. jazdy pod wpływem amfetaminy - 0,42 ng/ml (chyba nanograma. Czy oby jednak nie jest to wykroczenie z art 87 § 1 k.w. SN każe dokonać badania, czy stan oskarżonego zbliżony był do stanu nietrzeźwości co przesądzało by o występku, czy też do stanu po użyciu alkoholu co przesądzało by o wykroczeniu.
Te okoliczności moim zdaniem można stwierdzić na podstawie okoliczności towarzyszących - w mojej sprawie policjanci zeznali, że wyglądał jakby był pijany, bełkotał i się lekko zataczał - co pozwala na dokonanie oceny, że jego stan był taki jakby znajdował się pod wpływem alkoholu.
A co w wypadku gdy stwierdziny, że stan oskarżonego był stanem takim jak po użyciu alkoholu - jak zbadać czy przypadkiem nie było to poniżej doopuszczalnej normy (czyli brak odpowiedzialności). Czy też za każdym razem skazaywać w takim wypadku za wykroczenie. A może uniewinnić powołując się na 5 § 2 k.p.k. uznając, że nie można było dokładnie zbadać czy był to stan po użyciu alkoholu, czy też stan poniżej tego stanu.

koko
27.02.2008 19:11:06

w 178a musisz stwierdzić, że gościu znajdował sie pod wpływem środka odurzającego - definicja w ustawie o narkomanii / jakis tam załącznik/; natomiast z 87 środek podobnie działający do alkoholu, z wyłączeniem środka odurzającego przykładowo jakiś syrop na kaszel

gzrech
27.02.2008 19:20:02

chyba się trochę nie zrozumieliśmy, może niejasno napisałem.
Chodzi mi o to, że 178a k.k. jest tzw. czynem przepołowionym w odniesieniu do znamienia prowadzenia pod wpływem alkoholu w zalezności od stężenia mamy przestęstrwo lub wykrocznie.
Zatem czy takim czynem przepołowinym jest również prowadzenie samochodu pod wpływem środka odurzającego, zbieg art. 178a k.k. z art. 87 k.w.. Jeżeli tak co wynika z orzeczenia SN to jak to zbadać skoro w tym zakresie nie ma definicji ustawowych jak to ma miejsce w wypadku alkoholu

koko
27.02.2008 19:51:12

rozumiem o co chodzi, ale wbrew orzeczeniu SN, uważam, że nie ma tu czynu wypełniającego jednoczesnie znamiona przestępstwa i wykroczenia;

inny jest zakres 178a w stosunku do 87 kw, ponieważ 178a dotyczy środków odurzających a 87 kw innych środków niż odurzające;
w 87 są to środki podobnie działające do alkoholu ale nie odurzające, bo to penalizuje 178a

ida
27.02.2008 23:47:22

SN każe dokonać badania, czy stan oskarżonego zbliżony był do stanu nietrzeźwości co przesądzało by o występku, czy też do stanu po użyciu alkoholu co przesądzało by o wykroczeniu.


można to ustalić np. na podstawie dowodu z opinii biegłego toksykologa.

Jeśli chodzi o "środki odurzające", o których mowa w art.178a kk i art.178 kk, to warto się zapoznać z publikacją Ryszarda A. Stefańskiego „Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze zeszyt 24. Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji” (Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1999r., str.264), który wyraża pogląd, że chodzi tu o środki odurzające w znaczeniu szerokim, obejmujące nie tylko „środki odurzające” sensu stricto (czyli wymienione w załączniku do ustawy prawo o przeciwdziałaniu narkomanii), ale i wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia naturalnego lub syntetyczne oddziałujące negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując stan odurzenia, np. substancje psychotropowe lub zamienniki środków odurzających.

Justibas
28.02.2008 12:12:50

Jeśli dobrze zrozumiałam pytanie, to chodzi o wątpliwości jaka jest granica pomiędzy 178a kk i 87 1 kw.
też miałam podobne przypadki. jeden wyrok poprzednika uchylony, bo Sąd nie zbadał czy zamiast zarzutu ze 178a kk nie powinien przyjąć 87 kw. Robiłam opinię ZMS, z kt. wynikło, że nigdy nic nie można powiedzieć, nie ma skali, granic, nie ma reguł kiedy i co przyjąć.

Zwracałam się i brałam pod uwagę jakie ZMS badał przypadki i jaką ilość środków odurzających stwierdzano, żeby wiedzieć w którym miejscu "skali" ilościowej mieści się mój delikwent. Brałam tez istotnie pod uwagę w takich sprawach właśnie zachowanie delikwenta - najprościej ujmując, czy można było poznać, że klient jest po prochach i czy coś zmalował,np nie zapanował nad pojazdem. Przyjęłam, że granicami dla "od wpływem" a "o użyciu" jest właśnie to czy prochy miały zauważalny "wpływ" na zachowanie delikwenta, czy tez nie.

gzrech
28.02.2008 13:37:55

"Justibas" napisał:

Jeśli dobrze zrozumiałam pytanie, to chodzi o wątpliwości jaka jest granica pomiędzy 178a kk i 87 1 kw.
też miałam podobne przypadki. jeden wyrok poprzednika uchylony, bo Sąd nie zbadał czy zamiast zarzutu ze 178a kk nie powinien przyjąć 87 kw. Robiłam opinię ZMS, z kt. wynikło, że nigdy nic nie można powiedzieć, nie ma skali, granic, nie ma reguł kiedy i co przyjąć.

Zwracałam się i brałam pod uwagę jakie ZMS badał przypadki i jaką ilość środków odurzających stwierdzano, żeby wiedzieć w którym miejscu "skali" ilościowej mieści się mój delikwent. Brałam tez istotnie pod uwagę w takich sprawach właśnie zachowanie delikwenta - najprościej ujmując, czy można było poznać, że klient jest po prochach i czy coś zmalował,np nie zapanował nad pojazdem. Przyjęłam, że granicami dla "od wpływem" a "o użyciu" jest właśnie to czy prochy miały zauważalny "wpływ" na zachowanie delikwenta, czy tez nie.


Dziś wydałem wyrok w tej sprawie. Świadkowie - policjanci szczegółwo podali, mi że pan oskarżony bełkotał, był pobudzony, miał zmienne nastroje, śmiał się, po czyn drżał, był nerwowy, miał rozszerzone źrenice. Uznałem, że są to okoliczności wystraczające do uznania, że stan oskarżonego odpowiadał stanowi nietrzeźwości, nie zaś stanowi po użyciu alkoholu i przypisałem mu 178a§1 k.k.. Nie słuchałem biegłego, uznałem, że relacje świadków na temat zachowania oskarżonego wystaczą.

Justibas
28.02.2008 20:30:13

Będę ciekawa wyników apelacji, jesli zostanie złożona.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.