Sobota, 09 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5766
Sobota, 09 grudnia 2023

Forum sędziów

Służba cywilna a prawo pracy - interpretacja przepisu?

szuwarek
10.04.2008 20:07:45

Przepisy o konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej zostały uchylone z dniem 26 października 2006 r. Jednakże toczą się nadal sprawy na tym tle, a ponadto wkrótce najprawdopodobniej powrócą, bo rząd już skierował do prac nowelizację usatwy o służbie cywilnej.

W niej, po raz kolejny ma znaleźć się przepis art. 48 ust. 3 z poprzedniej ustawy w brzmieniu:

Z osobą nie będącą członkiem korpusu służby cywilnej wyłonioną w drodze konkursu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, dyrektor generalny urzędu zawiera umowę o pracę na czas określony do 3 lat. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Pytanie: jak ten przepis należy rozumieć, jaka powinna być wykładnia jego znaczenia, jak to się ma do - między innymi - art. 153 ust. 1 Konstytucji?

W tej chwili toczy się sprawa właśnie na tle tego przepisu. Pracodawca, czyli urząd zawarł umowę z dyrektorem z konkursu na 3 miesiące z deklaracją, że jest to tylko w celu sprawdzenia przydatności na stanowisku dyrektora, a po upływie terminu po prostu odmówił zawqarcia dalszej umowy. Bez podanie przyczyn.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.