Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Braki w egzekucji

Petrus
12.04.2008 13:05:58

Co zrobić w sytuacji:
1. brak podpisu pod wnioskiem o egzekucję - po wszczęciu już egzekucji, np. przed licytacją nieruchomości dopiero Sąd zauważa taki brak;
2. brak w aktach tytułu wykonawczego, również w takiej samej sytuacji co wyżej.
Mam swoje przemyślenia, ale bez sugerowania proszę o nieskrępowaną dyskusję. Pozdrawiam

dorota
12.04.2008 14:40:11

Wezwałbym do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku (tj. podpisania wniosku i złożenia tytułu).

Johnson
12.04.2008 14:46:56

"dorota" napisał:


Wezwałbym do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku (tj. podpisania wniosku i złożenia tytułu).


To chyba jak byś była komornikiem, i byłby dopiero początek postępowania.

Pytanie było z punktu widzenia Sądu
W sumie wypadałoby tylko umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak wniosku i tytułu wykonawczego. Tylko tyle czynności i wydatków (choćby opis i oszacowanie) "w plecy".

Petrus
12.04.2008 14:48:36

Tylko zwracam jeszcze raz uwagę i może doprecyzuję:
wniosek został przyjęty, egzekucja wszczęta, czynności podejmowane i dopiero np. po 2 latach Sąd zauważył, że nie ma tytułu i wniosek też jest niepodpisany.

[ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 2:49 pm ]
"Johnson" napisał:

W sumie wypadałoby tylko umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak wniosku i tytułu wykonawczego.

Ok... tylko dowcip w podstawie prawnej leży...

Johnson
12.04.2008 14:54:11

"Petrus" napisał:


Ok... tylko dowcip w podstawie prawnej leży...


Naprawdę? Ja raczej nie widzę problemu.
Art. 355 §1 kpc w związku z art. 13 §2 kpc. Brak wniosku + brak tytułu wykonawczego to brak podstaw do egzekucji (niedopuszczalność egzekucji).

[ Dodano: 12 Kwiecień 2008, 15:02 ]
Przeprowadziłem mały serach

Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-06-12, III CZP 61/96
Opubl: OSNC rok 1996, Nr 10, poz. 132

1. Tytułem wykonawczym w rozumieniu art. 776 i art. 797 KPC jest wyłącznie jego oryginał.
2. Egzekucja wszczęta w wyniku wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego jest egzekucją pozbawioną podstawy, tym niemniej podjęte w jej trakcie czynności pozostają w mocy i zachowują skuteczność aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego.


z uzasadnienia:
Podstawę egzekucji - zgodnie z art. 776 KPC - stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny (art. 777 KPC) zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 781 KPC). Tę kardynalna zasadę postępowania egzekucyjnego rozwija art. 797 KPC, nakazujący dołączyć tytuł wykonawczy do wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu (por. też dotyczący poleceń egzekucyjnych par. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów sądowych - Dz. U. Nr 77 poz. 339). Tak więc jest oczywiste, że nie dołączenie tytułu udaremnienia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i - jako brak formalny wniosku - zobowiązuje organ egzekucyjny do podjęcia czynności w trybie art. 130 par. 1 w związku z art. 13 par. 2 KPC.
Należy zaznaczyć, że tytułem wykonawczym jest wyłącznie jego oryginał, w związku z czym dołączenie do wniosku odpisu (wpisu wyciągu, kopii, kserokopii, reprodukcji, itp.) tytułu wykonawczego nie spełnia wymagań stawianych przez art. 797 KPC.
W konsekwencji należy przyjąć, że egzekucja wszczęta na podstawie wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, lub dołączono tylko jego odwzorowanie, jest egzekucją bezpodstawną i jako taka podlega umorzeniu (arg. A minori ad maius z art. 825 pkt 2 KPC).
(..)
Prowadząc postępowanie w dalszy ciągu, Sąd Wojewódzki podejmie czynności mające na celu dołączenie przez wierzycieli oryginału tytułu wykonawczego, a w następnej kolejności przystąpi do oceny problemu - trafnie, jak się wydaje, naświetlonego przez sąd pierwszej instancji - niemożności prowadzenia egzekucji na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego przeciwko osobie, która wedle klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji (art. 825 pkt 3 KPC). Będzie też miał Sąd Wojewódzki na względzie że jakkolwiek egzekucja wszczęta w wyniku wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, jest egzekucją pozbawioną podstawy to jednak podjęte w jej trakcie czynności pozostają w mocy i zachowują skuteczność aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego.

dorota
12.04.2008 15:34:28

"Johnson" napisał:


Wezwałbym do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku (tj. podpisania wniosku i złożenia tytułu).


To chyba jak byś była komornikiem, i byłby dopiero początek postępowania.

Pytanie było z punktu widzenia Sądu
W sumie wypadałoby tylko umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak wniosku i tytułu wykonawczego. Tylko tyle czynności i wydatków (choćby opis i oszacowanie) "w plecy".

Faktycznie trochę się z tą odpowiedzią wygłupiłem. Ale od razu powiem na usprawiedliwienie że nie do końca doczytałem o tej egzekucji z nieruchomości. Ponieważ orzekam z wydziale rodzinnym - często pełnię rolę organu egzekucyjnego w związku z wnioskami opartymi na art. 1050 i 1051 kpc.
W tej sytuacji to sąd jest organem egzekucyjnym, a nie komornik. Zatem pierwsza odpowiedź jaka mi przyszła do głowy, wiązała się z tym, iż przyjąłem (błędnie), że to sąd nie zwrócił uwagi przy wszczęciu postępowania na braki (brak tytułu, podpisanego wniosku), a zatem skoro to "dał ciała" i nie wezwał do uzupełnienia braków przy złożeniu wniosku o egzekucję - no to trzeba wezwać teraz.

Jeżeli zaś chodzi o odpowiedź merytoryczną dotyczącą postu - to zgadzam się z Johnsonem. Nie ma wniosku i nie ma tytułu = nie ma egzekucji. Wynika to w całej rozciągłości z zacytowanego orzeczenia SN

ropuch
12.04.2008 16:41:37

Co do podpisu to zobowiązałbym komornika do zobowiązania wierzyciela do uzupełnienia wniosku w w braku uzupełnienia rozważenia zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub umorzenia.
Co do tytułu to w żadnym wypadku nie można kontynuować egzekucji bez oryginału tytułu. w związku z tym zobowiązałbym komornika do wskazania czy wierzyciel przedłożył oryginał tytułu, a jeżeli nie ma do umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Tylko dowiedz się czy czasek komornik nie zostawił tego tytułu u siebie w aktach zastępczych. Nasi komornicy czesto tak robią.

Petrus
12.04.2008 17:57:17

tak się właśnie zastanawiałem czy odpowiedzią prawidłową nie jest wezwanie do zobowiązania wierzyciela do złożenia podpisu oraz złożenia oryginału tytułu wykonawczego w danym terminie pod rygorem umorzenia a następnie przy niespełnieniu obowiązku umorzenie na podstawie 355 z 13, czyli to co wskazał Ropuch, ale Johnson zwracam uwagę, że powołane orzeczenie nie jest adekwatne do sytuacji (znałem je również na marginesie mówiąc), bo w orzeczeniu tym jest sytuacja, iż na wniosek jest umorzenie na podstawie 825 p 3. A tu nie ma wniosku tylko Sąd zauważył braki.

Johnson
12.04.2008 18:30:42

"Petrus" napisał:


tak się właśnie zastanawiałem czy odpowiedzią prawidłową nie jest wezwanie do zobowiązania wierzyciela do złożenia podpisu oraz złożenia oryginału tytułu wykonawczego w danym terminie pod rygorem umorzenia


Sąd nie jest od robienia tego co powinien zrobić Komornik. Zresztą nie bardzo widzę podstawę takiego obowiązku wezwania.
W sumie jednak wezwać można. Od razu pisałem że szkoda przeprowadzonych czynności.
Z drugiej strony można też umorzyć i uchylić postanowienie o umorzeniu (art. 395 §2 kpc) w przypadku gdyby wpłynęło zażalenie na umorzenie z załączonym tytułem wykonawczym. Wydaje mi się ze tak jest szybciej i "z dreszczykiem".

"Petrus" napisał:


orzeczenie nie jest adekwatne do sytuacji (znałem je również na marginesie mówiąc), bo w orzeczeniu tym jest sytuacja, iż na wniosek jest umorzenie na podstawie 825 p 3.


Wydaje mi się że sytuacja jest identyczna
Po prostu SN i ja podaliśmy inne podstawy.
Być może sędziowie SN wyszli z założenia że w kwestia umorzenia postępowania egzekucyjnego jest całościowo uregulowana w art. 823-824 kpc, a tym samym "rzepisy szczególne [o postępowaniu egzekucyjnym] stanowią inaczej [art. 13 §2 kpc]" i co za tym idzie nie stosuje sie przepisów procesu co do umarzania postępowania. Bo nad tym też trzeba się zastanowić.
Dlatego też na "siłę" szukali podstaw do umorzenia w art. 823-824 kpc i stąd to "a minori ad maius z art. 825 pkt 2 KPC", bo nic lepszego tam nie znaleźli (wymyślili) .

ropuch
12.04.2008 18:37:08

Z całą pewnością panem postępowania jest póki co komornik więc jedyne co można zrobić to apelować do jego zdrowego rozsądku zobowiązując do rozważenia tego czy owego oraz informacji o podjętych czynnościach.

Petrus
12.04.2008 18:49:09

"Johnson" napisał:

Być może sędziowie SN wyszli z założenia że w kwestia umorzenia postępowania egzekucyjnego jest całościowo uregulowana w art. 823-824 kpc, a tym samym "rzepisy szczególne [o postępowaniu egzekucyjnym] stanowią inaczej [art. 13 §2 kpc]" i co za tym idzie nie stosuje sie przepisów procesu co do umarzania postępowania. Bo nad tym też trzeba się zastanowić. Dlatego też na "siłę" szukali podstaw do umorzenia w art. 823-824 kpc i stąd to "a minori ad maius z art. 825 pkt 2 KPC", bo nic lepszego tam nie znaleźli (wymyślili) .

Może i tak Johnson ale to poszukiwanie jest moim zdaniem skazane za racjonalne niepowodzenie na samym starcie. Dzięki za odzew pozdrawiam

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.