Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

sprawa o wydanie a o uzgodnienie treści księgi

sławo
16.04.2008 10:42:27

powód w przeświadczeniu że jest właścicielem wystąpił o wydanie mu nieruchomości od pozwanego, który władał nieruchomością i był ujawniony w księdze jako właściciel.
powód wykazywał swoje prawo własności ale zdaniem sądu nie wykazał i przegrał
teraz ten sam powód nieujawniony w księdze wystapił z powództwem przeciwko temu samemu pozwanemu o uzgodnienie treści księgi, że on jest właścicielem i powienin być wpisamy w miejsce pozwanego. Z racji tgeo że powód będzie prztaczał te same okoliczności co w sprawie o wydanie wykazując swoje prawo własności czy jest tu powaga rzeczy osądzonej???

grubson
16.04.2008 11:12:22

Raczej nie. Nie jest to sprawa o to samo roszczenie. Nawet jeżeli przesłanki będą identyczne

chiyoda
16.04.2008 11:23:03

moim zdaniem nie ma powagi rzeczy osądzonej, bo jest to zupełnie inne roszczenie. Zresztą hipotetycznie jest możliwe uzgodnienie treści księgi wieczystej i wpisanie jako właściciela osoby która nie ma prawa domagać się potem wydania rzeczy, ze względu na przeróżne okoliczności, choćby takie że komuś przysługuje skuteczne względem niej prawo do władania rzeczą. Oczywiście w tej sprawie pewnie tak nie jest, i pewnie Sąd powództwo oddali, ale trzeba je właśnie oddalić po merytorycznym rozpoznaniu, a nie odrzucić.

ubilexibi
16.04.2008 16:36:31

Sprawa jest kontrowersyjna. Relacje między powództwem o ustalenie o powództwem o świadczenie nie są jednoznaczne.

Orzeczenie SN, z którego wynika, że jest powoga rzeczy osądzonej:

Postanowienie z dnia 9 listopada 1962 r., II CR 897/1962

,,Przyjęciu stanu zawisłości sporu w rozumieniu art. 207 i art. 228 k.p.c. nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że jedna ze spraw dotyczy powództwa o świadczenie, a druga powództwa o ustalenie, jeżeli tylko w obydwu sprawach w rzeczywistości zachodzi zarówno identyczność roszczeń, jak i stron."

I drugie orzeczenie wprost przeciwne:

Wyrok z dnia 4 grudnia 1998 r., III CKN 56/1998

,,Nie mamy do czynienia z tym samym roszczeniem w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., gdy wprawdzie w obydwu sprawach występują te same strony (w odwrotnych rolach procesowych), lecz przedmiotem żądania w jednej sprawie jest eksmisja z lokalu mieszkalnego, a w drugiej - żądanie, przez pozwanych ze sprawy eksmisyjnej, ustalenia wstąpienia w stosunek najmu tego lokalu. Powództwo o ustalenie należy w takiej sytuacji ocenić w aspekcie braku interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c."

Bardziej przekonuje mnie argumentacja w drugim z orzeczeń.

kubalit
17.04.2008 14:21:55

Tożsamości roszczeń z pewnością tutaj nie ma (inna podstawa prawna), więc chociażby z tego względu nie można przyjąć res iudicata. Prędzej oceniłbym to przez pryzmat art. 365 par. 1 kpc. Przy wyrokach oddalających stan związania wyznacza nie tylko sentencja orzeczenia ale także jego uzasadnienie (zob. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2006 r., I PZP 2/06, OSNAP 2007/15-16/224). Jeśli powód w nowym sporze powołuje te same okoliczności faktyczne (uzasadniające uznanie go za właściciela nieruchomości) przy ocenie zasadności powództwa oparłbył się na pierwszym rozstrzygnięciu.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.